A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c55Szakszeminárium 1
IV. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 0+1 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 1
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Verebiné Fehér Katalin

A tantárgy részletes tematikája
1. hétA térképészet nemzetközi szervezetei
2. hétA földmérés és térképezés hazai szakmai szervezetei
3. hétA legújabb szakirodalom a térképezés témakörében
4. hétA Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI) rendelkezésre álló és beszerezhető alapanyagok
5. hétLátogatás a Földmérési és Távérzékelési Intézetben
6. hétAz Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában megtalálható alapanyagok
7. hétA Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárában fellelhető forrásanyagok
8. hétA Magyar Honvédség Térképészti Hivatala (topográfiai térképek, légifényképek, digitális adatbázisok, stb.)
9. hétLevéltárak
10. hétTérképek, légifotók, űrfelvételek, stb. beszerzési lehetőségei
11. hétFolyóiratok, évkönyvek
12. hétA Térképtudományi Tanszék Könyvtára
13. hétA Térképtudományi Tanszék Térképtára
14. hétKonzultáció
15. hétKonzultáció
Javasolt irodalom:
  • Klinghammer István – Papp-Váry Árpád: Földünk tükre a térkép Gondolat, Budapest, 1983
  • A magyarországi topográfia forráskönyve HUNGIS Alapítvány 1999
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz