A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-sz3KARTOGRÁFIA SZIGORLAT
IV. évfolyam 2. félév -- Számonkérés: szigorlat -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Klinghammer István

A tantárgy részletes tematikája
Tárgyak
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz


A szigorlaton 3 tételből kell felelni

I. tételcsoport
Alapozó tárgyak
(Bevezetés a térképészetbe, Térképészeti földrajz, Elméleti kartográfia, Domborzattan, Térképrendszerek)

 1. 1. A kartográfia és a térkép defíniciójának kapcsolata. Tradicionális nézetek (Eckert, Peucker, Raisz, ICA 1973). A kartográfiai kommunikáció
 2. Tájékozódás a földi térben. A térérzékelés, a térkategória fejlődése. Kognitív térképek mint tájékozódái sémák
 3. A kartográfiai modellezés. Adat és megjelenítés viszonyai: a digitális térkép
 4. A kartográfiai vizualizáció. Szemiotika, generalizálás, kartográfiai idő, interakció, multimédia.
 5. A magyar topográfiai térképrendszerek vetületeinek áttekintése
 6. A két polgári 1:10000 méretarányú térképrendszer összehasonlítása (népgazdasági célokat szolgáló és EOTR)
 7. Katonai topográfiai térképeink a II. világháború után
 8. Térképrendszereink a II. világháborúig
 9. A domborzatábrázolási módszerek csoportosítása, történeti áttekintése, alkalmazásuk a különféle térképtípusok esetén
 10. A szintvonalas ábrázolás megjelenése és elterjedése a magyar térképészetben (topográfiai térképek)
 11. A domborzattani tájbeosztás elvei, Magyarország domborzattani tájbeosztása
 12. Nemet nyelvu orszagok (Nemetorszag szovetsegi tartomanyai, kissebbsegei, Svajc kozigazgatasi felepitese, nepessegenek nyelvi osszetetele, Ausztria szovetsegi tartomanyai). Franciaorszag kulbirtokai, termeszetfoldrajzi nagytajai (tipusok szerint)
 13. Hasonlitsa ossze Hollandiat es Belgiumot! Randstad. Nagy Britannia alkotmanyos reszei, kulbirtokai. Irorszag. E-Europa termeszetfoldrajzi nagytajai es a szigetek (kozigazgatasi hovatartozas)
 14. Hasonlitsa ossze az Iberiai-, az Appenin- a Balkan-felsziget termeszeti foldrajzat! Spanyolorszag reszei, kisebbsegei. Regionalis kulonbsegek Olaszorszagban. A volt Jugoszlavia. Ellentetek Gorogorszag es Torokorszag kozott.
 15. A volt Szovjetunio utodallamai. Oroszorszag kozigazgatasi felepitese.
 16. Kozel-Kelet. A koolaj szerepe a terseg orszagainak eleteben. Az Arab-felszigetz es a termekeny felhold orszagai. Izrael.
 17. Etnikai valtozasok a Karpat-tersegben a honfoglalastol napjainkig
 18. A magyar államterület változásai a honfoglalástól a Párizsi békéig
 19. A magyar tájnévadás, a természeti környezet megváltozása a Kárpát-térségben. A magyar természetföldrajzi tájnév-adás és a népi tájnévadás különbözősége, kapcsolata
 20. A magyar közigazgatás változásai a kiegyezéstől napjainkig
 21. Térképi névhasználatot befolyásoló etnikai különbözőségek Közép-Európában. Autonómiák, kisebbségek, hivatalos és egyéb nemzetiségi névhasználat
 22. Történelemszemléleti különbségek a Kárpát-térségben. Az eltérő történelem-felfogás és kartográfiai kihatásai

II. tételcsoport
(Térképszerkesztés-tervezés)

 1. Az autótérkép és az áthajtási várostérkép (definiálás, céljai, szerkesztési elvek, a jelkulcs felépítése és minimális tartalma.) A magyarországi úthálózat és a szomszédos országok úthálózatának számozási rendszere
 2. A turistatérkép és a vízisport-térkép (definiálások, altípusok, szerkesztési elvek, a jelkulcsok felépítése és minimális tartalma.). A magyarországi turistautak jelzésrendszere
 3. A várostérkép. (definiálás, céljai, szerkesztési elvek, a jelkulcs felépítése és minimális tartalma.). Várostérkép-kiadványok. Kerékpárutak és típusaik
 4. Az általános földrajzi térkép és a topográfiai térkép. (definiálások, altípusok, szerkesztési elvek, a jelkulcsok felépítése és minimális tartalma.)
 5. A tájfutótérkép. (definiálás, altípusok, szerkesztési elvek, a jelkulcs felépítése és minimális tartalma.)
 6. Az igazgatási térképek családja (definiálás, típusok, szerkesztési elvek, a jelkulcsi különbségek az egyes típusoknál)
 7. A közlekedési térképek családja. (definiálás, típusok, szerkesztési elvek, a jelkulcsi különbségek az egyes típusoknál) Az autótérképi jelkulcs és az úttérképek jelkulcsának különbsége
 8. A történelmi térképek családja (definiálás, típusok, szerkesztési elvek, a jelkulcsi különbségek az egyes típusoknál). Történelmi térkép-kiadványok
 9. A tömegtérkép-kiadványok. Másodlagos térképtípusok. A másodlagos cél hatása a tartalomra. Az elsődleges térképtípusok leggyakoribb másodlagos jellemzői. A térképkiadvány és a térképtükör kapcsolata
 10. Atlaszok. Az atlaszok típusai, az egyes típusok szerkesztési elvei. Tömegtérkép-kiadványok atlasz formában
 11. A magyar településnév-adás. A településnevek forrása a kartográfiai gyakorlatban. A települések kartográfiai kategorizálási elvei a különböző tömegtérkép-típusokon. Településnév-változások a szomszédos országokban
 12. A magyar közigazgatás és a szomszédos országok közigazgatásának különbségei. Az egyes közigazgatási rendszerek kartográfiai összehangolási lehetőségei. A közigazgatás és a névrajz kapcsolata
 13. A növényzeti és az épített fedettség kategorizálási elve a különböző térképtípusokon és méretarányokban. Az egyes növényzeti kategóriák definiálása a topográfiai térképművek jelkulcsában
 14. A névrajz szerkesztési elvei. A nemzeti és államnyelvi névrajz létjogosultsága. A magyar névhasználat területi vonatkozásai. A magyartól eltérő karakterek megjelenése a Kárpát-térséget ábrázoló térképeken.

III. tételcsoport
(Tematikus kartográfia, Térképszerkesztés-tervezés tematikus)

 1. A tematikus térképek forrásai, háttértérképek, színek szerepe a tematikus térképészetben
 2. Pontszerű tematikus ábrázolásmódok
 3. Felületszerű és vonalszerű ábrázolási módszerek
 4. Természeti folyamatok tematikus térképei (földtani térképek, morfometriai térképek, meteorológia térképek, hidrológiai, biogén térképek)
 5. Társadalmi /demográfiai térképek, szociális tagozódás térképei/ és gazdasági tényezők (ipar, mezőgazdaság, közlekedés stb.) tematikus térképei
 6. Mérföldkövek az adatvizualizáció történetében
 7. A tematikus ábrázolás "alternatív" módszerei: a felületkartogram, osztályozása, előnyei és hátrányai. A Chernoff-arcok jellemzői, előnyei és hátrányai. Példák e módszerek alkalmazására
 8. A hagyományos tematikus ábrázolási módszerek alkalmazása és továbbfejlesztése a számítógépes kartográfiában és a térinformatikában
 9. A hang alkalmazása a tematikus tartalom ábrázolásában. A hang a térkép-animációkban. A hang alkalmazása a gyengén látók és vakok részére készített térképeken