A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c35Kartográfiai kommunikáció
IV. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+2 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Török Zsolt -- Tervezett óratartó: Török Zsolt

A tantárgy részletes tematikája
1. hétA kartográfiai kommunikáció elméletének kialakulása.
2. hétA kartográfiai információ kommunikációjának sajátosságai: szekvencionális és grafikus közlés
3. hétHasználó orientált kutatások: fiziológiai és pszichológiai vizsgálatok
4. hétA kartográfiai vizualizáció kognitív vonatkozásai
5. hétPrezentáció és kifejezés. A vizuális közlés nyelvi elemei
6. hétKonvencionális ábrázolás, vizuális képességek, esztétika, kreatív képalakítás
7. hétA vizuális közlés és térábrázolás a művészetben
8. hétA térképgrafika strukturálása: horizontális szervezés
9. hétA grafikus hierarchia: a vertikális struktúra és a réteg elv, dimenziók
10. hétA grafikus szemiotika alapelvei. Adatviszonyok és vizuális változók
11. hétInteraktív multimédia a kartográfiában. Dinamikus kép, animáció
12. hétTérképszerű ábrázolásformák I.
13. hétTérképszerű ábrázolásformák II.
14. hétTérképek a tömegkommunikációban, infografika
15. hétKülönleges felhasználói csoportok: térképek gyerekek számára
Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz