A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c25Térképszerkesztés-tervezés 3
IY. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 0+3 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Faragó Imre

A tantárgy részletes tematikája
1-14. hétKonkrét térkép szerkesztési kérdései, kartográfiai témavizsgálat
15. hétKonzultáció
Javasolt irodalom: A tantárgy minden hallgatónak egyéni feladat önálló elvégzését jelenti. Minden hallgató a munkáját egy gyakorlat alkalmával ismerteti és a gyakorlatvezető, valamint a hallgatótársak javaslatait abba beleépíti. A munka része a tématerület megfelelő térképének elkészítése, valamint a témáról és a területről 8-10 oldalas kartográfiai szempontú vizsgálat beadása.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz