A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c59Szaklaboratórium 2
V. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 0+10 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 6
Tanszéki felelős: témavezető -- Tervezett óratartó: témavezető

A tantárgy részletes tematikája
1-15. hétDiplomamunka készítése
Javasolt irodalom: -
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz