A térképész szak tanterve
TEREPGYAKORLATOK
TR-t1Térképhelyesbítés terepgyakorlat
II. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2 hét -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 6
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Zentai László

A tantárgy részletes tematikája
1. hétVárostérkép részletének helyszínelése
2. hétTisztázati rajz elkészítése
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz