A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 1
fttn1401 és fttn2401 (gy) Fizika
II. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+1 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Cziráki Ágnes

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hétTávolság, idő fogalma, mérése; mozgások kinematikus tárgyalása
2. hétKepler és a Newton törvények kapcsolata; a mozgások dinamikus leírása. Az erők fajtái. g-mérése, Eötvös inga
3. hétMunka, energia fogalma, megmaradási tételek. Forgatónyomaték, impulzusmomentum fogalmának bevezetése
4. hétPontrendszer, merevtest haladó és forgó mozgása; súlypont fogalma, tehetetlenségi nyomaték
5. hétGyorsuló koordináta rendszerek, tehetetlenségi erők, mozgások a forgó Földön, Foucault inga, Eötvös effektus
6. hétA Földdel kapcsolatos jelenségek fizikája: alakja, ár-apály jelenség, a forgástengely precessziója (pörgettyű problémája)
7. hétDeformálható szilárd testek, folyadékok sztatikája és áramlása ideális és viszkózus folyadék esetén. Örvényes áramlások
8. hétKözegellenállás, felhajtóerő, repülés elve. Gáztörvények, hangtan –hullámtan (általánosan is)
9. hétHőtan (hőmérséklet, nyomás fogalma, energia hő egyenértéke, főtételek)
10. hétElektrosztatika, vákuumban és anyag jelenlétében
11. hétMagnetosztatika (stacioner áramok) vákuumban és anyag jelenlétében
12. hétMágneses indukció (mozgási , nyugalmi). Váltóáramok
13. hétVáltozó elektromos és mágneses terek (eltolási áram), elektromágneses hullámok
14. hétA fény mint elektromágneses hullám, optika
15. hétOptikai eszközök; tükrök, lencsék, távcső, mikroszkóp
Javasolt irodalom:
  • Budó-Pócza: Kísérleti fizika bizonyos fejezetei
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hétMozgások kinematikus tárgyalása példákon keresztül: egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen gyorsuló mozgások, (hajítások)
2. hétKörmozgások, rezgőmozgások, feladatok a bolygómozgás témaköréből. a tömegpont mozgásának dinamikai tárgyalása példákkal
3. hétSúrlódási erők, kényszererők számítása, energia megmaradás alapján megoldható feladatok, szökési sebesség számítása
4. hétPéldák a merev testek haladó és forgó mozgására, súlypont és tehetetlenségi nyomaték meghatározása
5. hétPéldák a merev testek haladó és forgó mozgására, súlypont és tehetetlenségi nyomaték meghatározása
6. hétKorábbi feladatok megoldása gyorsuló koordináta rendszerekben
7. hétPéldák a folyadékok sztatikája és áramlása témaköréből
8. hétFeladatok hullámtan témaköréből. Ideális gázok sztatikája
9. hétKalorimetria, hatásfok számítása különböző körfolyamatok esetén
10. hétTöltött részecske mozgása elektromos térben. Elektromos térerőség meghatározása adott töltéselrendeződés esetén
11. hétEgyenáramú áramkörök számítása. Árammal átjárt vezetők mágneses terének meghatározása
12. hétIndukált feszültség meghatározása mozgási és nyugalmi indukció esetén
13. hétVáltóáramú áramköri elemek ismertetése és példák azok meghatározására
14. hétVáltóáramú áramkörök számítása. Optikai feladatok
15. hétOptikai eszközök sugármenetének szerkesztése, és további optikai feladatok
Javasolt irodalom:
  • Kovács-Párkányi: Fizikai feladatok (példatár) I.-II. kötet
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz