A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 2
TR-b06 Magyarország földrajza 2
III. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+2 -- Számonkérés: vizsga, gyak. jegy-- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó:

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1-15. hét

A magyar gazdaság természeti alapjai /természeti erőforrások, a környezet állapota/, társadalmi alapjai /gazdasági környezet, népesség, foglalkoztatottság, gazdaságirányítás/, a nemzetgazdaság általános vonásai. A magyar gazdaság fontosabb ágazatai /ipar, mezőgazdaság és forgalom/ , területi elhelyezkedésük. Települések, közigazgatás, önkormányzat.

Az ásványi kincsek és gazdasági hasznosításuk. Népességföldrajz. A településhálózat. Az ipar szerkezeti változásai. A gépipar, a vegyipar, a könnyű- és építőanyagipar . Gabonafélék és ipari növények. Zöldség- és gyümölcstermesztés. Tartósító- és konzervipar. Állattenyészétés és állati termékek feldolgozása. Közlekedés, vízgazdálkodás, idegenforgalom, külkereskedelem.

Javasolt irodalom:  
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz