A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 1
cttn1201 Csillagászat 1
I. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: aláírás -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Sándor Zsolt

A tantárgy részletes tematikája
1. hétBevezetés. A csillagászat tárgya, felosztása. Az anyag megjelenési formái az Univerzumban.
2. hétFőbb észlelési eszközök.
3. hétAz anyag szerveződése. A Hubble-törvény, a kozmológia alapjai. Ősrobbanás és galaxisok.
4. hétA Tejútrendszer helye a Világegyetemben.
5. hétA Tejútrendszer szerkezete. Alrendszerek.
6. hétA csillagközi anyag. A csillagok keletkezése, fejlődése és pusztulása.
7. hétA Nap. Energiatermelés a magban: napneutrino-probléma.
8. hétAz égi mechanika alapjai és a planetáris testek osztályozása.
9. hétA bolygólégkörök általános jellemzése. Magnetoszféra, sarki fény, ionoszféra.
10. hétA kőzetbolygók általános jellemzése. Fejlődésük főbb mozzanatai. Felszínformáló tényezők.
11. hétA Vénusz. Légköre, felszíne, szerkezete, fejlődése.
12. hétA Hold. Felszíni formák, holdkőzetek. Belső szerkezete.
13. hétA Hold eredetének problémája.
14. hétA Mars. Légköre, felszíne, szerkezete, fejlődése.
15. hétA jégbolygók. Felszíni formák, eredet, fejlődés.
Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz