Zentai László: Kartometria, Térképértékelés-térképinterpretáció
doktori értekezés (1991)

© Zentai László
html változat: 1997.

Tartalomjegyzék


Bevezetés

1.1. A térképek tartalmi kiértékelése
1.2. Az interpretáció fázisai
1.3. A kartometria fogalma, helye a kartográfiában

2.1. A térképi méréseket befolyásoló kartometriai tényezők
2.1.1. A térkép, a mérés tárgya
2.1.1.1. A geodéziai alap
2.1.1.2. A vetület hatása
2.1.1.3. A topográfiai felmérés pontossága
2.1.1.4. A szerkesztési fázisok pontossága
2.1.1.5 A térképnyomtatás pontossága
2.2. A mérések pontosságát jellemző matematikai statisztikai alapfogalmak

3. Pont helyzetének meghatározása

4. Hosszmérési eljárások
4.1. A mérendő vonal jellemzői, hatása a mérésre
4.1.1. A hossz paradoxona
4.2. Klasszikus hosszmérési eljárások
4.2.1. Hosszmérés vonalzóval
4.2.2. Osztókörzős módszer
4.2.2.1. Az osztókörzős mérések redukciója
4.2.2.2. Nem egyenlő nyílástávolságú osztókörző
4.2.3. Papírcsík módszer
4.2.4. Gördülő távolságmérő (opizométer, kurveométer)
4.2.5. Fonalas módszer
4.2.6. Számítás koordinátákból
4.2.7. Számítógépes módszer
4.3. Valószínűségi módszerek hosszmérésre
4.3.1. A Buffon-tű és általánosítása
4.3.2. Steinhaus kongimétere
4.3.3. Perkal longimétere
4.3.4. Håkanson CTP módszere
4.3.5. Mátern módszere
4.4. A hosszmérési eljárások összehasonlítása

5. Területmérési eljárások
5.1. Szabályos geometriai alakzatok területe
5.2. Egyenesekkel határolt síkidomok területe
5.2.1. Bonyolult sokszögvonalak felbontása
5.2.2. Számítás koordinátákból
5.3. Általános területmérési módszerek
5.3.1. Matematikai számítások, becslések
5.3.1.1. Görbe alatti terület meghatározása integrálszámítással
5.3.1.2. Trapézformula
5.3.1.3. Simpson-formula
5.3.1.4. Ahmed-formula
5.3.1.5. A különféle formulák összehasonlítása
5.3.2. Grafikus módszerek
5.3.2.1. Sávmódszer
5.3.2.2. Négyzetháló módszer
5.3.3. Pontplaniméterek
5.3.4. Planiméteres mérés
5.3.4.1. Baltás planiméter
5.3.4.2. Poláris planiméter
5.3.4.3. Korong planiméterek
5.3.5. Egyéb területmérési eljárások
5.3.5.1. Súlymérés
5.3.5.2. Denzitométeres mérés
5.3.5.3. Számítógépes mérés
5.3.6. Az általános területmérési eljárások összehasonlítása

6. Egyéb jelenségek kartometriai meghatározása
6.1. Szögmérés a térképen
6.2. Számlálás a térképen
6.3. Másodlagos jelenségek
6.3.1. Lejtésviszonyok
6.3.2. Térfogat

Összefoglalás

Irodalomjegyzék


Bírálatok: Márton Mátyás - Török Zsolt


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!