5.3.4.2. Poláris planiméter

A legismertebb és általánosan használt eszköz a poláris planiméter, amelynek egyik csúcsa (tengelycsúcs) a mérés során a felülethez rögzített (egy nehezékkel ellátott tű). E körül, mint tengely körül mozog az eszköz. Ezen a tengelykaron található a mérőkerék, melynek távolsága a tengelycsúcstól állítható, a mérendő alakzat nagyságától függően változtatható. A tengelykarba csuklósan illeszkedő másik rész a mérőkar, melynek egyik vége a mérőcsúcs (ezt kell az alakzat határvonalán végigvezetni), másik vége pedig a már említett tengelykaron nyugszik.


5.13. ábra A poláris planiméter szerkezete.

Az első ilyen eszközt Jacob Amsler szerkesztette Königsbergben 1854-ben [36], és ez azóta külalakjában nem sokat változott, bár ma már digitális változata is létezik.
A poláris planiméterrel való mérés hibalehetőségei a következők:

A fentiekből az alábbi következtetések is levonhatók:

A planiméteres mérés dilemmája, hogy a csukló helyzetének változtatásával megpróbáljuk az eszközt úgy komparálni, hogy egy leolvasási egység megfelelő egész érték legyen, vagy pedig a leolvasási egységet a konkrét mérés befejezése után ismert területű alakzat mérésével számítjuk ki. Az újabb keltezésű szakirodalomban általános az a vélemény, hogy a komparálás időt rabló tevékenység és a megfelelő pontosság elérése igen nehéz, sokkal fontosabb annak biztosítása, hogy a csukló a mérés során a tengelykaron ne mozdulhasson el.

A poláris planiméter tengelycsúcsa a mérés során az alakzat belsejében, illetve azon kívül lehet. Az utóbbi elrendezés a gyakrabban használatos. Ha viszont az első, a belső elrendezést használjuk (ennek főleg igen nagy területű alakzatok mérésénél van értelme), akkor meg kell ismerkednünk a zéró kör fogalmával. Azt a kört nevezik így, amelynek mentén a mérőcsúcsot mozgatva a mérőkeréken semmiféle elmozdulás nem jön létre, mert a tengelykar a mérés folyamán végig sugárirányú marad. Ilyen mérések esetén a leolvasás alapján megállapított eredményhez hozzá kell adni a zéró kör területét is. A zéró kör területe:


5.16. ábra A poláris planiméter zéró köre.


4bal.gif - 1.0 K 4fel.gif - 1.0 K 4jobb.gif - 1.0 K
© Zentai László


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!