Tanulmányok, cikkek, dolgozatok teljes szövege
Folyóiratcikkek
A tengerfenék domborzatának nevei
Az óceán- és tengerfenék képződményeinek földrajzinév-tára
Az óceánok térképezése a lemeztektonika figyelembevételével
A Kartográfiai Vállalat földgömbjei
Izovonalas domborzatábrázolás kisméretarányú térképeken
Intézménylátogatások
Problemas actuales de la representacion del relieve submarino en mapas a pequeďas escalas
Képzés a Térképtárban
A Kárpát-medence ikertestvére
Az óceánfenék megismerése és térképezése

Periodikák
A magyar tengerfenék-domborzati nevek megalkotásáról
A tengerfenék domborzatának bemutatása multimédiás módszerekkel
Az izovonalas domborzatábrázolás és a vertikális generalizálás

Könyvrészletek, konferenciakiadványok
Globes of the Cartographia
Certain Problems of Relief Representation by Contours on Small-Scale Maps
Einige Probleme der Reliefdarstellung mit Isohypsen auf Karten kleinen Maßstabes
A tengerfenék-domborzati formák jellegzetes névtípusai
A tengerkutató Marsigli
Tengerfenék-képződmények földrajzinév-tára
Education — Cartographic Activities (ICA 1999)

Jegyzetek
Az óceán- és tengerfenék domborzata (Doktori)
Atlaszkartográfia

Kéziratos tanulmányok, pályaművek, disszertációk
A Világtenger (A térképezéstől a komplex leírásig) - MTA doktori értekezés: teljes szöveg, tézisek
A Pannon-medence tektonikája
Geofizikai földgömbök szerkesztése (szakdolgozat térképészetből)
Az óceán- és tengerfenék domborzata (Doktori értekezés)
Tengervízzel fedett felszínek ábrázolása kisméretarányú térképeken (Kandidátusi értekezés)
Kandidátusi értekezés tézisei
Földrajzinév-tárak Magyarországon
Szakvélemény „A földrajzinév-tár bővítésének lehetőségei“ c. tanulmányról
A földrajzi nevek területi azonosítóval való ellátása (kutatási jelentés)
Előterjesztés a tengerfenék-domborzati nevek megváltoztatásáról
Standardization of Undersea Feature Names / Tengerfenék-domborzati képződmények neveinek egységesítése
Szerkesztői utasítás (A 25 cm átmérőjű természetföldrajzi földgömbökhöz)

Óravázlatok
Földrajzinév-írás

Szakmai előadások
Tengerfenék-képződmények földrajzinév-tára (1986)
Proposition to the Commission on Marine Cartography (ICA 1989)
Report on the state of the Multilingual Gazetteer of Undersea Features (ICA 1993)
Multilingual Gazetteer of Undersea Features: A special application of GIS (GIS/LIS 1993)

Kutatási jelentések, szak- és lektori vélemények, bírálatok, kiadványtervezetek
Jelentés a 16. Nemzetközi Térképészeti Konferenciára tett tanulmányútról (Köln)
Report about the study-tour to the 16th International Cartographic Conference (Köln)
Report to ICA Conference 1995 (Barcelona)
Report to ICA Conference 2001 (Peking)

Idézettség, ismertetők
Könyvajánlók