Márton Mátyás:

Földrajzinév-tárak Magyarországon

 

Készült a MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala által az 1979. évre kiírt PÁLYÁZAT-ra, Budapest 1979

Jelige: Ravaszlyuk vagy víznyelő

 

 

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

2. A Magyarország földrajzinév-tára II. készítésének folyamata

2.1. Javaslatok

3. Névstatisztikai vizsgálatok. Az FNT I., az FNT II. és az FNT III. viszonya

4. A Töpfer-szabály kibővítése és a turistatérképek, ill. az FNT II. névsűrűségnek megfelelő méretaránya

5. Magyarország földrajzinév-tára III. Nagyvisnyó község (részlet)

5.1       Tudnivalók

5.2       Feldolgozott alapanyagok

5.3       A betűrendes jegyzékben használt rövidítések

5.4       Betűrendes jegyzék

5.5       Megjegyzések

            Térképmelléklet

5.6       A feldolgozás menete. Néhány szó az alapanyagokról

6. Gazdasági számítások. Az FNT III. elkészítésének várható időigénye

Köszönetnyilvánítás, összefoglalás