Márton Mátyás:

Munkáimra történt hivatkozások

Idézettség, ismertetők (az idézett mű megjelenése sorrendjében)

 

Publikációim jelentős részét térképek képezik. A térképek, atlaszok, földgömbök igen ritkán idézett munkák, gyakrabban fordul elő szöveges ismertetésük. Ezeket – azt mondhatjuk – nem idézik, hanem használják.

A szöveges tudományos munkáimra történt hivatkozásokon túl e jegyzékben az ilyen ismertetések is helyet kaptak. Mivel a térkép rendszerint többszerzős alkotás, ezért az adott mű elkészítésében való részvételem jellegére külön utalok.

A jegyzék tartalmaz:            38 munkára 85 idézetet, illetve ismertetést, amelyből 12 külföldi, valamint

                                               11 ún. szövegkörnyezeti hivatkozást, amelyből 5+1 külföldi (illetve idegen nyelvű)

 

Márton M. (1974): A Pannon-medence tektonikája

                (Diplomamunka)

                ELTE Geofizikai Tanszék, Budapest; 92 o., 41 ábra

– idézte: Hevesi A.: A Bükk szerkezet- és felszínfejlődésének vázlata

                               Földrajzi Értesítő, XXVII. évf., 1978, 2. füzet, pp. 169–203                                      [p. 198, 199]

– idézte: Hevesi A.: A Bükk hegység felszínfejlődése és karsztja

                               Kandidátusi értekezés, MTA FKI, 1986                                                                       [irodalom]

– idézte: Hevesi A.: A Bükk szerkezet- és felszínfejlődése, különös tekintettel a karsztosodásra

                               (A Magyar Földrajzi Társaság 43. Vándorgyűlése, Miskolc)

                               Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 1990, p. 67                                                  [p. 57, 62]

– idézte: Juhász Á.: Lemeztektonika

                               A 100 év alatt … felszabadult szeizmikus energia…” [térkép]

                               in: Nagy Világatlasz országlexikonnal és tematikus fejezetekkel

                               Topográf–Nyír-Karta, Budapest, 2004, pp.403–424                                [p.421]

Atlas climático de America del Sur I. (Dél-Amerika klímaatlasza I.)

                [Főszerk.: Hoffmann, José A. J.]

                Márton M.: A mérőállomások jegyzékének tervi, kartolitográfiai feldolgozása

                VMO * UNESCO * Cartographia, Budapest, 1975

– idézte: Ajtay Á.: Különleges követelmények a térképészeti exportmunkáknál

                                Térképész, 1980/1, pp. 10–11                                                                                        [pp. 10–11]

Márton M. (1979): Földrajzinév-tárak Magyarországon

                MÉM-OFTH tanulmány, Budapest; 33 o., 1 mell. (térképterv)

– idézte: N. N.: A MÉM OFTH 1979. évi Földmérési és térképészeti pályázatának eredményei

                Geodézia és Kartográfia, 1980. 2. szám,                                                                                     [p. 143]

Márton M.– Kővári J. (1984): Az óceán- és tengerfenék-domborzat ábrázolása

                kisméretarányú térképeken (Gyakorlat és lehetőségek)

                MÉM-OFTH tanulmány, Budapest; 95 o., 41 ábra, 2 térképmell.

– idézte: N. N.: A MÉM OFTH 1984. évi Földmérési és térképészeti pályázatának eredményei

                Geodézia és Kartográfia, 1985. 1. szám,                                                                                     [p. 61]

Magyarország földrajzinév-tára II.  [Szerk.: Földi E.]

                Márton M.: 19 kötetből 16-ban társszerző (részletezve a publikációk jegyzékében)

                Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1978–1981

– ismertette: Sziládi J.: Magyarország földrajzinév-tára

                                Térképész, 1979/3, pp. 4–5                                                                                            [pp. 4–5]

– idézte: Kertész Gy.: Magyar helységnévtárak, helynévlexikonok és szótárak

                               (Történeti Statisztikai Füzetek)

                               KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, Budapest, 2000,                                               [p. 91]

Márton M. (1985): Az óceán- és tengerfenék domborzata.

                Tenger alatti felszínek ábrázolása kisméretarányú térképeken

                (Doktori értekezés)

                ELTE, Budapest; 129 o., 65 ábra

– idézte: Horváth G.: A domborzat formáinak osztályozása és tipizálása

                               Földrajzi Értesítő, XL. évf., 1991, 1–2. füzet, pp. 39–54                                           [p. 42, 52]

Márton M. (1987): Az óceán- és tengerfenék képződményeinek földrajzinév-tára

                Geodézia és Kartográfia, 1. szám, pp.: 39–43

– idézte: Horváth G.: A domborzat formáinak osztályozása és tipizálása

                               Földrajzi Értesítő, XL. évf., 1991, 1–2. füzet, pp. 39–54                                           [p. 42, 52]

– idézte: Dutkó A. Á.: Az óceánfenék földrajzinév-tára és elektronikus atlasza                   

PhD értekezés, ELTE, Budapest, 2004                                                                         [irodalom]

Márton M. (1987): A tengeri és a szárazföldi domborzat ábrázolásának kérdései

                a hazai kiadású földgömbök vizsgálata alapján (1987. jan. 28. előadás)

– idézte: Dudar T.–Sziládi J.: Beszámoló a Térképészeti Szakosztály munkájáról

                               Földrajzi Közlemények, 1988. 3–4. szám, pp. 407–408                                            [p. 408]

Szétszedhető 40 cm-es Föld-modell – Detachable Globe

                Márton M.: a teljes térképkészítési folyamat irányítása, lényeges módosítások

                               a tartalmi megoldásokban (pl. új tengerfenék-domborzat, a gömbfelszín tartalmához

illeszkedő metszetrajzok)

                Kartográfiai Vállalat * Tanért, Budapest, 1986, 1988

– idézte: The Award of Prizes

                               ICA Newsletter, Number 14, October 1989, pp. 7–8                                                 [p. 7]

– idézte: Papp-Váry Á.: Az ICA 14. konferenciája

                Geodézia és Kartográfia, 1990. 1. szám, pp. 7–24                                                                    [p. 19]

– idézte: Rátóti B.: A Budavári Palota nemzetközi térképkiállítása az ICA-konferencia alkalmából

                               Geodézia és Kartográfia, 1990. 1. szám, pp. 65–70                                                  [p. 69, 70]

– bemutatja: fényképfelvételen

Geodézia és Kartográfia, 1990. 1. szám, p. 69, 8. ábra

Kovács P.–Márton M. (1989): Globes of the Cartographia

                in: Hungarian Cartographical Studies

                Hungarian National Committee, Internat. Cartogr. Assoc.,

                Budapest; pp.: 61–69, 3 ábra

– idézte: Csáti E.: Magyar Kartográfiai Tanulmányok

                               Geodézia és Kartográfia, 1990. 1. szám, pp. 54–56                                                  [p. 55]

– idézte: Dudar T.: Beszámoló a Térképészeti Szakosztály munkájáról

                               Földrajzi Közlemények, 1990. 3–4. szám, pp. 233–234                                            [p. 233]

Márton M. (1989): Certain Problems of Relief Representation by Contours on Small-Scale Maps

                in: Hungarian Cartographical Studies

                Hungarian National Committee, Internat. Cartogr. Assoc.,

                Budapest; pp.: 243–258, 14 ábra

– idézte: Csáti E.: Magyar Kartográfiai Tanulmányok

                               Geodézia és Kartográfia, 1990. 1. szám, pp. 54–56                                                  [p. 55]

– idézte: Dudar T.: Beszámoló a Térképészeti Szakosztály munkájáról

                               Földrajzi Közlemények, 1990. 3–4. szám, pp. 233–234                                            [pp. 233–234]

Márton M. (1990): A tengerek természetföldrajzi határai (1990. jan. 24. előadás)

– idézte: Dudar T.: Beszámoló a Térképészeti Szakosztály munkájáról

                               Földrajzi Közlemények, 1990. 3–4. szám, pp. 233–234                                            [pp. 233–234]

Márton Mátyás (1990): Előterjesztés a tengerfenék-domborzati nevek megváltoztatásáról

                KV, Budapest; 96 o.

– idézte: Dutkó A. Á.: Az óceánfenék földrajzinév-tára és elektronikus atlasza                   

PhD értekezés, ELTE, Budapest, 2004                                                                         [irodalom]

– alkalmazta: Földrajzi Világatlasz

                               Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1992                                                                        [a térképlapokon]– – alkalmazta: Cartographia Világatlasz

                               Cartographia Kft., Budapest, 1995-től minden kiadásban                                     [a térképlapokon]

Márton M. (1988–1991):

                Multilingual Gazetteer of the Seas and Undersea Features

                The Arctic Ocean (Vol. I)

                A tengerek és tengerfenék-domborzati képződmények többnyelvű névtára

                A Jeges-tenger (I. kötet) (Kézirat)

                Kartográfiai Vállalat, Budapest

– idézte: Furness, R.: ICA Working Group on Marine Cartography

                               (CommissionsReports)

                               ICA Newsletter, Number 22, October 1993                                                                 [p. 6]

– idézte: Papp-Váry Á.: A Tengeri térképészeti munkacsoport tájékoztatója

                               Geodézia és Kartográfia, 1994. 4. szám,                                                                      [p. 243]

Márton M. (1991): Tengervízzel fedett felszínek ábrázolása kisméretarányú térképeken

                (Kandidátusi értekezés)

                ELTE, Budapest; 151 o., 85 ábra, 3+7+79 o. mell., 5 térképmell.

– idézte: Dutkó A. Á.: Az óceánfenék többszintű tájbeosztása

                               Földrajzi Közlemények,CXXVI. (L). kötet., 2002. 1–4. szám, pp. 118–129          [p. 118, 129]

– idézte: Dutkó A. Á.: Az óceánfenék földrajzinév-tára és elektronikus atlasza   

PhD értekezés, ELTE, Budapest, 2004                                                                         [irodalom]

Márton Mátyás (1992): A magyar tengerfenék-domborzati nevek megalkotásáról

                in: Hegedűs Attila [szerk.]: Névtani Értesítő, 14. szám,

                ELTE, Budapest, pp.: 84–116 – ISSN 0139-2190

– idézte: Dutkó A. Á.: Az óceánfenék földrajzinév-tára és elektronikus atlasza   

PhD értekezés, ELTE, Budapest, 2004                                                                         [irodalom]

Közép-Európa Atlasz (digitális fakszimile)

                (az 1945-ös kiadás számítógépes újrafeldolgozása)

                Szent István Társulat–Püski Kiadó, Budapest, 1993

                angolul is: Atlas of Central Europe (digital facsimile)

                Society of St. Steven–Püski Publishing House, Budapest, 1993

                Márton M.: a mintegy 200 térképből 70 térkép szerkesztése (új színfeldolgozás kialakítása)

                               és számítógépes kivitelezése

– ismertette: Ormeling, F. J.: Atlas of Central Europe

                               Kartographisch Tijdschrift, 1994/4,                                                                             [pp. 51–52]

– ismertette: Varga I.: Magyar térkép a Vatra szellemében

                               Erdélyi Magyarság, 1994. február,                                                                                              [p. 64]

– ismertette: D. M.: Csaknem négymillió adat a 30-as évekből

                               Magyar Nemzet, 1994. február 23.,                                                                              [p. 10]

– ismertette: V. Fehér K.: Így készült a „Közép-Európa atlasz 1945” új kiadása

                               Földrajzi Közlemények, 1994. 2. szám,                                                                        [pp. 159–161]

– ismertette: Papp-Váry Á.: Szép magyar könyv 1993

                               Geodézia és Kartográfia, 1994. 4. szám,                                                                      [p. 242]

– ismertette: N. N.: Közép-Európa Atlasz Frankfurtban a könyvvásáron

                               Geodézia és Kartográfia, 1994. 5–6. szám,                                                                [p. 305]

               Sebők  L.: Legendából valóság

                               Regio, 1994/1, pp. 55–59   

– ismertette: F. L. I.: Közép-Európa Atlas

                               Élet és Tudomány, 1994/12.,                                                                                          [p. 371]

– ismertette: Kretschmer, I.: Kartographische Neuigkeiten aus Ungarn

                               Kartographische Nachrichten, 1995/2,                                                                      [pp. 70–72]

– ismertette: Tihanyi L.: Közép-Európa Atlasz számítógéppel

                               Számítástechnika, 1995/7.,                                                                                            [p. 6]

– ismertette: Klinghammer I.: Egy Európa-atlasz koncepciójáról és szükségességéről

                               Geodézia és Kartográfia, 1996/5,                                                                                 [pp. 20–25]

– ismertette: Gercsák G.: A Közép-Európa Atlasz (előadás Lisszabonban)

                               Geodézia és Kartográfia, 1997/5,                                                                                 [p. 39]

– ismertette: Gábor B.: Cultural dimensions of the churches and religions in Central Europe

                               European Union cross Identity Network, Turku, 18 december 1998,                    [p. 7]

– idézte: Stegena L.: Tudományos térképezés a Kárpát-medencében 1918 előtt

                               Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998                                                                                              [p. 14]

– ismertette: Klinghammer I.: A Közép-Európa Atlasz

                               Honismeret, XXVII. évf.,1999/5. szám,                                                                          [p. 83]

– ismertette: Rouffignat, J.: Géographie de l’Europe

                               Département de géographie, Université Laval, 2002,                                              [p. 14]

                               http://www.ggr.ulaval.ca/Cours/GGR-21466/Syl-21466.pdf

– ismertette: Paska, I.: Morfologija Srednje Evrope

                               Habitus, 1. szám, 2000,                                                                                                    [p. 34]

– idézte: Huszár P.: A várpalotai evangélikus, református és római katolikus

                               egyházközség története 1850 és 1950 között

                               Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota, 2002,                                                      [irodalom]

– idézte: Bartos-Elekes Zs.: A képpé formált adat:

                               A népességszerkezeti térképek ábrázolási módszereiről

                               Studia Cartologica, 12. köt., 2002,                                                                                              [pp. 115–123]

– idézte: Gercsák G.: Hungarian Geographical Names in English Language

                               Studia Cartologica, 12. köt., 2002,                                                                                              [p. 180]

Elektronikus atlaszok: Politikai és gazdasági világatlasz

                Márton M.: Közreműködött a többtízezres tételszámú nemzetközi névanyag

                               korrekt ékezetes, mellékjeles számítógépes előállításában

                Cartographia Kft.–ELTE TTK Térképtudományi Tanszék–Rudas&Karig

                Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1994

– ismertette: N. N.: Digitális Világatlasz

                               Térinformatika, 1995/1. szám,                                                                                       [p. 4]

– ismertette: Hídvégi M.–Zentai L.: Elektronikus Atlaszok

                               Földrajzi Közlemények, 1995. 1. szám,                                                                        [pp. 55–61]

NCGIA Core Curriculum (Vol. I–IV.)

                TTC–EFE FFFK Térinformatikai Tanszék, Székesfehérvár, 1994

                Márton M.: a II. kötet társszerkesztője,

                               a II. és III. kötet 6 fejezetének szerzője vagy társszerzője

                               (részletezve a publikációk jegyzékében)

– ismertette: N. N.: Térinformatikai oktatási anyag

                               Térinformatika, 1993/5. szám,                                                                                       [p. 7]

– ismertette: N. N.: A világ legelterjedtebb térinformatikai tananyaga

                               Térinformatika, 1994/4. szám,                                                                                       [p. 3]

– ismertette: Dr. Szabó Szilárd: Térinformatikai szakkönyvek

                               Térinformatika, 1994/5. szám,                                                                                       [p. 10]

– idézte: Szabó Szilárd: Térinformatikai a felsőoktatásban

                               Térinformatika, 1994/6. szám,                                                                                       [p. 13]

– idézte: Sárközy Ferenc: Professzionális szakemberképzés

                               Térinformatika, 1995/1. szám,                                                                                       [pp. 16–18]

– idézte: Szabóné dr. Szalánczi Erika: A térinformatika bemasírozott a

                               katonai felsőoktatásba

                               Térinformatika, 1995/1. szám,                                                                                       [p. 19]

– idézte: Remetey-Fülöp Gábor: A HUNAGI hírei

                               Térinformatika, 1995/5. szám,                                                                                       [p. 7]

– idézte: Márkus B.: Geoinformatika-oktatás

                               Geodézia és Kartográfia, XLVIII. évf., 1996/12. szám,                                              [pp. 23–29]

– idézte: Márkus B.: Geoinformatika-továbbképzés

                               Geodézia és Kartográfia, XLIX. évf., 1997/1. szám,                                                   [pp. 18–23]

– idézte: Kertész Á.: A térinformatika és alkalmazásai

                               Holnap Kiadó, Budapest, 1997                                                                                     [irodalom]

– idézte: Szabó Sz.–Kummert Á.: Fejezetek a térinformatika magyaroszági történetéből     [p. 53, 56, 61, 64]

A magyarok krónikája [szerk.: Glatz F.]

                Márton M. et al.: (99 térképszerk., terv., számítógépes feldolg.)

                Márton M.: felelős térképszerkesztő és 20 térkép kivitelezője

                Officina Nova, Budapest, 1995, 1996; Magyar Könyvklub, Budapest, 2000

– idézte: N. N.: Térképek szerkesztői, rajzolói

                               História, 1996/1.                                                                                                              [p. 33]

Márton M.–Paksi J. (1995–1996, 1997): Az ELMŰ digitális atlasza

                I. A Budapesti Elekromos Művek térképei (4-ből 3 térkép)

                II. A Budapesti Elekromos Művek településhatáros térképei (13-ból 9 térkép)

                Márton M.: felelős térképszerkesztő és 12 térkép kivitelezője

– idézte: N.N.: Térinformatika a környezetért

                               Térinformatika, 1996/6. szám,                                                                                       [p. 4, 17]

Klinghammer I.–Márton M. (1997): Geographische Informationssysteme in Ungarn

                in der Mitte der 90er Jahre (1997. máj. 7. előadás)

– idézte: Geodézia és Kartográfia, 1997/6.,                                                                               [pp. 45–46]

Klinghammer I.–Márton M. (1999): EducationCartographic Activities

                of the Department of Cartography of Eötvös Loránd University, Budapest (ELTE)

                in: National Report of Cartographic Activities in Hungary

                Hungarian National Committee of ICA,

                Budapest; pp.: 31–33

                Standardization of Undersea Feature Names

                Multilingual Gazetteer of the Seas and Undersea Features

– idézte: Furness, R.: ICA Commission on Marine Cartography

                               (CommissionsReports)

                               ICA News, Number 33, December 1999,                                                                      [p. 13]


Estók János (1999): Magyarország története 1849–1914

– Márton Mátyás–Paksi Judit:

Vízföldrajzi viszonyok Magyarországon az 1900-as évek elején,

a szabályozások után         (térkép)  [p. 157]

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

– idézte: Kazár Emese: Miocén fogascet-leletek (Cetacea: Odontoceti) a Kárpát medencében

                Doktori értekezés, ELTE, Őslénytani Tanszék, Budapest, 2003

                Alaptérképként a következő ábrákhoz:

                4.2. ábra: Eggenburgi fogascetek lelőhelyei                                                                                 [p. 50]

4.4. ábra: Bádeni fogascetek lelőhelyei                                                                                         [p. 54]

4.22. ábra: Szarmata fogascetek lelőhelyei                                                                                    [p. 69]

Vojnits A. (2000): Afrika

                Márton M.: felelős térképszerkesztő, valamint 23 térképből 14 kivitelezője

                Kossuth Kiadó, Budapest

– ismertette: N. N.: Könyvjelző

                               A Földgömb, XXI. évf., 2003/4.                                                                                      [p. 87]

Nemerkényi A. (2000): Európa

                Márton M.: felelős térképszerkesztő, valamint 18 térképből 11 kivitelezője

                Kossuth Kiadó, Budapest

– ismertette: N. N.: Könyvjelző

                               A Földgömb, XXI. évf., 2003/4.                                                                                      [p. 87]

Kisari Balla György (2000):

                Karlsruhei térképek a török háborúk korából

                Kriegskarten und Pläne aus der Türkenzeit in den karlsruher Sammlungen

– Márton Mátyás magyar és német előzéktérképek szerkesztése, tervezése, számítógépes feldolgozása:

A karlsruhei törökkori haditérképek áttekintése                                          [első előzéktérkép]

A szerző saját kiadása, Budapest

– idézte (a térképet): Pálffy Géza: Haditérképészetünk egy kedvelt témájáról:

                a törökellenes határvédelmi rendszer

                in: Horányi László [szerk.] (2002): Emlékkönyv

                (Kisari Balla György kartográfus születése hetvenedik

                és munkássága ötvenedik évfordulójára)                                                                                     [p. 45]

                Egervári Nyomdaipari Bt., Budapest

IHB (2001): Standardization of Undersea Feature Names

                A tengerfenék-domborzati képződmények neveinek egységesítése

                (1. angol–magyar verzió)

                (Átadva a 2001-es pekingi ICA-konferencián, az idéző a folyamatban lévő munkáról szól)

                Márton M. kutatásainak kéziratos összerendezését Dutkó A. végezte

– idézte: Furness, R.: ICA Commission on Marine Cartography

                               (CommissionsReports)

                               ICA News, Number 33, December 1999,                                                                      [p. 13]

Dutkó A.–Márton M. (2001):

                Multilingual Gazetteer of the Seas and Undersea Features

                A tengerek és tengerfenék-domborzati képződmények többnyelvű névtára

                (CD verzió) (Bemutatva a 2003-as durbani ICA-konferencián)

                Márton M. szakmai felügyelete mellett a témakörben eddig végzett kutatások

                teljes számítógépes feldolgozását, egységesítését és jelentős bővítését Dutkó A. végezte;

                az idéző a készülő munkáról számol be

– idézte: Furness, R.: ICA Commission on Marine Cartography

                               (CommissionsReports)

                               ICA News, Number 37, December 2001,                                                                      [p. 13]

Juhász Á. (2001): Észak-Amerika

                Márton M.: felelős térképszerkesztő, valamint 15 térképből 7 kivitelezője

                Kossuth Kiadó, Budapest

– ismertette: N. N.: Könyvjelző

                               A Földgömb, XXI. évf., 2003/4.                                                                                      [p. 87]


Márton M. (2002): A tengerfenék-domborzati formák jellegzetes névtípusai

                in: Balázs G.–A. Jászó A.–Koltói Á. [szerk]: Éltető anyanyelvünk

                (Írások Grétsy László 70. születésnapjára)

                Tinta Könyvkiadó, Budapest, é.n.

– idézte: (ekkor még kéziratként) Hargitai H.–Kereszturi Á.:

                               Javaslat magyar bolygótudományi szaknyelvi norma létrehozására

                               Geodézia és Kartográfia, LIV. évf., 2002/9. szám, pp. 26–32                                   [p. 30]

Dutkó A.–Márton M. (2002): A tengerfenék domborzatának bemutatása

                multimédiás módszerekkel

                Márton M. a kutatástörténeti rész szerzője

                in: Klinghammer I. [szerk]: Studia Cartologica, 12. kötet

                ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

– idézte: Hargitai H.–Kereszturi Á.: Javaslat magyar bolygótudományi

                               szaknyelvi norma létrehozására

                               Geodézia és Kartográfia, LIV. évf., 2002/9. szám, pp. 26–32                                   [p. 30]

– ismertette: Gercsák G.: Térképtudományi Tanulmányok. Studia Cartologica

                               ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002

                               Geodézia és Kartográfia, LV. évf., 2003/2. szám,                                                       [pp. 45–47]

Márton M. (2002): Az izovonalas domborzatábrázolás és a vertikális generalizálás

                (különös tekintettel a tengeri területek mélységviszonyainak kisméretarányú ábrázolására)

                in: Klinghammer I. [szerk]: Studia Cartologica, 12. kötet

                ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp.: 67–86

– ismertette: Gercsák G.: Térképtudományi Tanulmányok. Studia Cartologica

                               ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002

                               Geodézia és Kartográfia, LV. évf., 2003/2. szám,                                                       [pp. 45–47]

Márton Mátyás: A tengerkutató Marsigli  [pp. 3740]

in: Horányi László [szerk.] (2002): Emlékkönyv

                (Kisari Balla György kartográfus születése hetvenedik

                és munkássága ötvenedik évfordulójára)

                Egervári Nyomdaipari Bt., Budapest – ISBN 963 440 963 6

– idézte: Török Zsolt: Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730) and early thematic mapping in the history of cartography

                Térképtudományi Tanulmányok/Studia Cartologica 13, 2006, pp. 403–412                            [p. 410, 411]

Galácz A. (2003): Óceánok–Sarkvidékek

                Márton M.: A Világtenger (adatok a Világ tengereiről) c. rész szerzője,

                felelős térképszerkesztő, valamint 63 térképből 35 és 71 térképvázlatból 42 kivitelezője

                Kossuth Kiadó, Budapest

– ismertette: N. N.: Könyvjelző

                               A Földgömb, XXI. évf., 2003/4.                                                                                      [p. 87]

– idézte: Juhász Á.: Lemeztektonika

                               A Hawaii–Midway–Emperor sziget- és fenékhegycsoport” [térkép]

                               in: Nagy Világatlasz országlexikonnal és tematikus fejezetekkel

                               Topográf–Nyír-Karta, Budapest, 2004, pp.403–424                                [p. 417]

IHB (2003): Standardization of Undersea Feature Names

                A tengerfenék-domborzati képződmények neveinek egységesítése

                (2. bővített angol–magyar verzió)

                (Átadva a 2003-as durbani ICA-konferencián, az idéző a folyamatban lévő bővítésről szól)

                a Márton M. kutatásain alapuló 1. verziót (IHB 2001) Dutkó András bővítette

– idézte: Furness, R.: ICA Commission on Marine Cartography

                               (CommissionsReports)

                               ICA News, Number 37, December 2001,                                                                      [p. 13]

Márton M. (2003): A Világtenger (A térképezéstől a komplex leírásig)

                (MTA doktori értekezés)

                Budapest; p. 315

– idézte: Juhász Á.: Lemeztektonika

                               A központi hasadékvölgy környezete [ábra]

                               in: Nagy Világatlasz országlexikonnal és tematikus fejezetekkel

                               Topográf–Nyír-Karta, Budapest, 2004, pp.403–424                                [p. 411]

– idézte: Juhász Á.: Lemeztektonika

                               Lemezalábukás az Antillák vidékén [ábra]

                               in: Nagy Világatlasz országlexikonnal és tematikus fejezetekkel

                               Topográf–Nyír-Karta, Budapest, 2004, pp.403–424                                [p. 412]

Dutkó A.–Márton M. (2003):

                I. Report on the Cartographic Activities in Hungary

                for the ICA Commission on Marine Cartography

                I/1. On the state of the Standardization of Undersea Feature Names

                (A tengerfenék-domborzati képződmények neveinek egységesítése

                2. bővített angol–magyar verzió)

                I/2. On the state of the

                Multilingual Gazetteer of Word Oceans and Seas

                (A több nyelvű névtár CD-verziója)

                II. Proposition to the

                Commission on Marine Cartography

of the International Cartographic Association

                for the work on the period of 2003-2007 made in Hungary

ICA Conference, Dél-afrikai Köztársaság, Durban, 2003. aug.

– idézte: Furness, R.: ICA Commission on Marine Cartography

                               (CommissionsReports)

                               ICA News, Number 41, December 2003,                                                                      [p. 9]

 

 

 

A fontosabb ún. szövegkörnyezeti hivatkozások:

 

The Award of Prizes

During the Official Closing of the Conference on 24 August 1989 the following prizes were awarded

THE BEST VISUAL AID

   Detachable Globe by Cartographia and Tanert, Budapest, Hungary …

                ICA Newsletter, October 1989 No. 14,                                                                                         [p. 7]

 

Papp-Váry Árpád: Köszönetnyilvánítás

„Az ICA-konferencia szervezésében közvetlenül közreműködők névsora…” (Közöttük: Márton Mátyás.)

                Geodézia és Kartográfia, 1990. 1. szám,                                                                                     [pp. 1–2]

 

Papp-Váry Árpád: Az ICA 14. konferenciája

„Üzemlátogatások felelőse. A látogatások forgatókönyvének összeállítása, autóbuszok megrendelése,

a Vigadó előtt parkolóhelyről gondoskodás, a buszkisérők eligazítása: Márton Mátyás.”                

                                                                                                                                                                            [p. 11]

…kilenc díjból kettőt a magyarok…nyertek el.” (Ezek egyike a szétszedhető oktatási földgömb volt.) 

                                                                                                                                                                            [p. 19]

                Geodézia és Kartográfia, 1990. 1. szám, pp.: 7–24

 

Rátóti Benő: A Budavári Palota nemzetközi térképkiállítása az ICA-konferencia alkalmából

„Külön helyiségekben, de a világkiállításhoz kapcsolódóan megrendezésre került a magyar kiállítás is.

Változatos és szép anyagából … a szétszedhető oktatási földgömb … emelhető ki.”

A legjobb szemléltetőeszköz címet a Kartográfiai Vállalat és a TANÉRT által kiadott

szétszedhető glóbus nyerte el.”

                Geodézia és Kartográfia, 1990. 1. szám,                                                                                     [p. 69, 70]

 

Horváth Gergely: A domborzat formáinak osztályozása és tipizálása

„… a lemeztektonikai szemlélet … tette … szükségessé a szerkezeti egységek nevezéktanának

átalakítását … Nálunk … az egyes típusok pontos fogalmi meghatározásához …

Márton, M. (1985, 1987) és mások eredményei járultak jelentősen hozzá.”

                Földrajzi Értesítő, XL. évf., 1991, 1–2. füzet, pp. 39–54                                                          [p. 42]

 

Török Zsolt: Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730) and early thematic mapping in the history of cartography

“More recently MÁRTON (2002) studied the 1725 map and corrected the another cartobibliographic misunderstanding by making clear: there was only one line showing the equaldepth of the area.”

                Térképtudományi Tanulmányok/Studia Cartologica 13, 2006, pp. 403–412                            [p. 410, 411]

 

Furness, Ron: Working Group on Marine Cartography (CommissionsReports)

At the first meeting the Chair was pleased to receive from Dr. Mátyás Márton the first part of

his report on the state of The Multilingual Gazetteer of Undersea Features, a most impressive

piece of research

                ICA Newsletter, October 1993 No. 22,                                                                                        [p. 6]

 

Furness, Ron: Marine Cartography (CommissionsReports)

Dr Matyas Marton in the Department of Geography (sic!) at the Eotvos Lorand University (Budapest)

has work underway on the »Multilingual Gazetteer of the World Ocean«. Since 1992, seven students

have written their Masterstheses on this theme. The following parts of the gazetteer have been

completed thus far:

the small-scale maps of the World Ocean, showing the undersea relief;

the list of the names of the different seas and bays, used in different languages;

the list of the names of the different classes of undersea features, used in different languages;

– a multi level system of undersea regions;

the list of the different names of the undersea features. This list contains the names of about

5000 features and it is due to be extended continuously. This list and the multi-level system of

undersea regions can be read on the World Wide Web.

Dr Marton intends to make an interactive map of the undersea geography of the World Ocean and

it is hoped that this will be published on a CD-ROM. The research work also is presently working

on the English/Hungarian version of the IHO Document »Standardization of Undersea Feature Names«.

Work is almost complete for presentation to the IHO and Mr Huet will be the liaison person at the IHB…”

                ICA News, October 1999 No. 33,                                                                                                  [p. 13]

 

Furness, Ron: Marine Cartography (CommissionsReports)

Dr Marton, our member from Hungary, and his small team almost completed the translation into

Hungarian, of the International Hydrographic Organization SP »Standardization of Undersea Feature

Names« and we will shortly see a CD publication on the »Multilingual Gazetteer of the Seas and

Undersea Features« which is in preparation under his supervision…”

                ICA News, December 2001 No. 37,                                                                                               [p. 13]

 

Hargitai Henrik–Kereszturi Ákos: Javaslat magyar bolygótudományi szaknyelvi norma létrehozására

„Felhasználva a Márton … által lefektetett alapelveket. Megalkotásához angol, orosz és latin

nyelvtudással rendelkező szakemberekre van szükség…”                                                                       [p. 30]

                Geodézia és Kartográfia, LIV. évf., 2002/9. szám, pp. 26–32

 

Furness, Ron: Marine Cartography (CommissionsReports)

A business meeting was conducted during the  ICC [International Cartographic Conference] during

which a presentation was made to the audience by András Dutkó from Budapest, Hungary of the work

proposed to be conducted by him and Mátyás Márton within the Commission’s ambit…”

                ICA News, December 2003 No. 41,                                                                                               [p. 9]