Márton Mátyás:

 

Geofizikai földgömbök szerkesztése

(Szakdolgozat)

 

Konzulensek:

                     dr. Stegena Lajos

                     professzor,

                     tanszékvezető egyetemi tanár

                     dr. Barta György

                     professzor,

                     tanszékvezető egyetemi tanár

 

ELTE, Budapest, 1975

 

 

Tartalomjegyzék

 

                     Bevezetés

1.                 Műanyag gömbök szerkesztési elvei

1.1.            Általános elvek

                     Igények jelentkezése

                     Cél, rendeltetés

                     Példányszám

                     Tartalom

                     Kivitelezési mód

                     Méretarány — gömbátmérő

                     Egy gömb, vagy több glóbuszból álló sorozat kérdése

                     A részletesség foka

1.2.            A Térképtudományi Tanszéken folyó kísérletek

                     A glóbuszkészítés új módszere

                     Műanyag alapanyagok

                     A gömbbé formálás során fellépő torzulások

1.3.            A geofizikai földgömbök szerkesztése során fölmerülő kérdések

                     Térképi alapanyagok

                     Tervek készítése

                     — Névrajzi torzulások

                     — Raszterek alkalmazásának kérdése

                     Tisztázati rajzok

                     Sokszorosítás

2.                 Magyarázó a geofizikai földgömbökhöz

2.1.            Szeizmológia

2.2.            Szeizmika

2.3.            Gravitáció, földalak, geoidundulációk

2.4.            Földmágnesség, paleomágnesség

2.5.            Geotermika, vulkanizmus

2.6.            Geokinetika, lemeztektonika

                     Összefoglalás

                     Irodalomjegyzék

                     Rajzi mellékletek (tervek) jegyzéke