INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION

 

 

 

 

 

 

NEMZETKÖZI HIDROGRÁFIAI

SZERVEZET

 

 

 

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC

COMMISSION

 

 

KORMÁNYKÖZI

OCEANOGRÁFIAI

BIZOTTSÁG

 

 

 

 

 

 

STANDARDIZATION

OF UNDERSEA

FEATURE NAMES

 

 

GUIDELINES

PROPOSAL FORM

TERMINOLOGY

 

 

 

 

English/Hungarian Version

1st Edition, April 2003

 

 

 

Bathymetric Publication No. 6

 

 

 

 

Published by the

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC

BUREAU

 

 

 

 

 

 

 

 

TENGERFENÉK-DOMBORZATI

KÉPZŐDMÉNYEK NEVEINEK

EGYSÉGESÍTÉSE

 

 

IRÁNYELVEK

NÉVJAVASLATI ŰRLAP

TERMINOLÓGIA

 

 

 

 

Angol–magyar változat

Első kiadás, 2003 április

 

 

 

6. számú Batimetrikus Kiadvány

 

 

 

 

Kiadja a

NEMZETKÖZI HIDROGRÁFIAI

HIVATAL

 

MONACO

 

 

 

 

 

B-6


 

 

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION

 

 

 

 

 

 

NEMZETKÖZI HIDROGRÁFIAI

SZERVEZET

 

 

 

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC

COMMISSION

 

KORMÁNYKÖZI

OCEANOGRÁFIAI

BIZOTTSÁG

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDIZATION

OF UNDERSEA

FEATURE NAMES

 

 

 

GUIDELINES

PROPOSAL FORM

TERMINOLOGY

 

 

 

 

English/Hungarian Version

1st Edition, April 2003

 

 

 

Bathymetric Publication No. 6

 

 

 

 

Published by the

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC

BUREAU

 

 

 

 

 

 

TENGERFENÉK-DOMBORZATI

KÉPZŐDMÉNYEK NEVEINEK

EGYSÉGESÍTÉSE

 

 

IRÁNYELVEK

NÉVJAVASLATI ŰRLAP

TERMINOLÓGIA

 

 

 

 

Angol–magyar változat

Első kiadás, 2003 április

 

 

 

6. számú Batimetrikus kiadvány

 

 

 

 

Kiadja a

NEMZETKÖZI HIDROGRÁFIAI

HIVATAL

 

4, quai Antoine 1er

BP 445

MC 98011, Monaco cedex

Principauté de Monaco

Fax: +377 93 10 81 40

E-mail: info@ihb.mc

Website-site: www.iho.shom.fr

MONACO


 

 

FOREWORD

________

 

     The Guidelines, the Name Proposal Form and the List of Terms and Definitions contained in this publication have been worked out through collaboration between the "GEBCO Sub-Committee on Undersea Feature Names", appointed by the "Joint IOC/IHO Guiding Committee for GEBCO", and the Working Group on Maritime and Undersea Features of the "United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)", in accordance with provisions of appropriate resolutions of United Nations Conferences on Geographical Names.

 

 

 

    This  third  edition  of  the  English/French  version of B-6 supersedes the previous edition published by the IHB in 1989. Other versions of B-6 are also available in English/the following languages: Spanish (1990 Edition); Russian (1990 Edition); Japanese (1991 Edition); and Chinese (1993 Edition).

       

    At the request of the "Joint IOC/IHO Guiding Committee for GEBCO", in order to obtain the largest distribution of these Guidelines and to bring the Geographical Names of Undersea Features to a better Standardization, the B-6 is available gratis from the IHB and IOC. (See page 2-6 for addresses).

 

 

________

 

 

 

ELŐSZÓ

________

 

    Az Irányelveket, a Névjavaslati űrlapot és a Szakkifejezések és meghatározások jegyzékét, amelyeket a jelen kiadvány tartalmaz, két testület közötti együttműködés keretében dolgozták ki, öszhangban az ENSZ Földrajzi Névi Konferenciái ide vonatkozó határozatainak rendelkezéseivel. E testületek: „A Tengerfenék Képződményeinek Neveivel Foglalkozó GEBCO Albizottság”, amelyet „A GEBCO Készítését Irányító Közös IOC—IOH Testület” jelölt ki, valamint „Az ENSZ Földrajzi Névi Szakértői Csoportjának (UNGEGN)” Tengeri és Tengerfenék-domborzati Képződményekkel Foglalkozó Munkacsoportja.

 

   Ez a munka a B-6 angol—magyar változazának első kiadása. A B-6 különböző, angol és más nyelvű anyagot tartalmazó változatai a következő nyelveken hozzáférhetők: francia (megjelent 1989-ben), orosz (megjelent 1990-ben), spanyol (megjelent 1993-ban), japán (megjelent 1991-ben) és kínai (megjelent 1993-ban).

 

„A GEBCO Készítését Irányító Közös IOC—IHO Testület” kérésére, annak érdekében, hogy ezen Irányelvek legszélesebb körű terjesztése megvalósuljon és a tengerfenék-domborzati képződmények földrajzi neveinek jobb egységesítése bekövetkezzen, az IHB-nél és az IOC-nél a B-6 kiadvány ingyen beszerezhető. (A címeket lásd a 2-6 oldalon).

________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

CONTENTS

________

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

________

 

 

-                      Foreword

Előszó ……………………………………………………………………………..                             1-i

 

-                      Standardization of Undersea Feature Names - Introduction

A tengerfenék-domborzati képződmények neveinek egységesítése — Bevezetés ……….                     1-iii

 

-                      Guidelines for the "Standardization of Undersea Feature Names"

Irányelvek „A tengerfenék-domborzati képződmények neveinek egységesítésé’’-hez ……..                               2-1

 

-                      "Undersea Feature Name Proposal" Form - English version                       

„Névjavaslati űrlap (tengerfenék-domborzati nevekhez)’’  – Angol változat ……………                   2-5

 

-                      "Undersea Feature Name Proposal" Forms - French version

„Névjavaslati űrlap (tengerfenék-domborzati nevekhez)’’  – Magyar változat  (*)                             2-7

 

-                      Names and addresses of national authorities to which the “Undersea Feature

Name Proposal Form” should be sent for clearance, for any feature located in

territorial waters

Nemzeti hatóságok nevei és címei, amelyekhez territoriális vizekben fevő képződmények esetében a

 „Névjavaslati űrlap (tengerfenék-domborzati nevekhez)’’ jóváhagyásra küldendő ……                  2-9

 

-                      Terminology - Notes

Terminológia – Megjegyzések …………………………………………………………….                            2-17

 

-                      Terms and Definitions

Szakkifejezések és meghatározások ……………………………………………………….                          2-18

 

Hungarian alphabetical index of the Hungarian terms shown in the foregoing list of

‘Terms and definitions’, with cross-references to the English terms

Magyar alfabetikus mutató, amely tartalmazza a „Szakkifejezések és meghatározások’’

fentebb közölt jegyzékében szereplő magyar kifejezéseket és utal a megfelelő angol kifejezésekre                   2-29

 

________

 

(*)           The "Undersea Feature Name Proposal" Form is also available -- from the IHB -- in Arabic, Greek, Italian, Portuguese and Spanish versions.

                A „Névjavaslati űrlap (tengerfenék-domborzati nevekhez)” beszerezhető – az IHB-től – arab, görög, olasz, portugál és spanyol változatban is.


 

STANDARDIZATION OF UNDERSEA FEATURE NAMES

________

 

 

INTRODUCTION

 

1.  In recent years, considerable concern has been expressed at the indiscriminate and unregulated naming of undersea features which often get into print in articles submitted to professional journals, or on ocean maps and charts, without any close scrutiny being made concerning their suitability, or even whether the feature has already been discovered and named.

 

 

 

    In order to remedy this situation and to bring the geographical names of undersea features to a better standardization, the IHO, at its XIIIth I.H. Conference (May 1987) and the IOC, at its 14th Assembly (March 1987) adopted similar motions on this subject, the substance of which is recalled below.

 

 

 

i)      Marine scientists and other persons in their country wishing to name undersea features, are strongly encouraged to check their proposals with published Gazetteers of Undersea Feature Names, taking into account the guidelines contained in the IHO-IOC publication B-6 "Standardization of Undersea Feature Names" (including the use of the "Undersea Feature Name Proposal Form" contained  therein), and to submit all proposed new names for clearance, either to their appropriate national authority, or, where no such national authority exists, to the IHB or IOC, for consideration by the "GEBCO Sub-Committee on Undersea Feature Names", which may advise on any potentially confusing duplication of names.

 

 

 

 

 

 

ii)     Publishers of ocean maps, and editors of scientific journals, in their country, are invited to require compilers and authors to provide written evidence of such clearance before accepting for publication any maps or scientific articles containing new names for undersea features.

 

 

 

2.  At the XIVth Session of the joint IHO-IOC  Guiding Committee  for  GEBCO,  in  1993,  new  Terms of    Reference  for   the   Sub-Committee  on   Undersea Feature Names  (SCUFN)  were  adopted, including the following:

 

i.           It is the function of the Sub-Committee to select those names appropriate for use on GEBCO graphical and digital products, on the IHO small-scale INTernational chart series, and on the IOC regional International Bathymetric Chart series.

 

 

ii.          The Sub-Committee shall:

 

 

·         select undersea feature names on the basis of:

 

-             undersea feature names provided by national and international organizations concerned with nomenclature;

 

-          names submitted to the Sub-Committee by individuals, agencies and organizations involved in marine research, hydrography, etc.;

 

-          names appearing in scientific journals or on appropriate charts and maps, with valid supporting evidence.

 

·         define when appropriate the extent of named features;

 

·         provide advice to individuals and appropriate authorities on the selection of undersea feature names in international waters and, on request, in waters under national jurisdiction;

 

 

·         encourage the establishment of national boards of geographical names and undersea features, and when such a board does not exist for a given coastal state, co-operate in the naming of seafloor features related to those national waters;

 

 

·         prepare and maintain international gazetteers and supplements of undersea feature names;

 

 

·         encourage the use of undersea feature names shown on GEBCO products, on other maps, charts, scientific publications, and documents by promulgating them widely;

·         prepare and maintain internationally agreed guidelines for the standardization of undersea feature names and encourage their use;

 

·         review and address the need for revised or additional terms and definitions for submarine topographic features.

 

 

 

 

·         Maintain close liaison with the UN Group of Experts on Geographical Names and international or national authorities concerned with the naming of undersea features.

 

 

_________

 

 

A TENGERFENÉK-DOMBORZATI KÉPZŐDMÉNYEK NEVEINEK EGYSÉGESÍTÉSE

________

 

MEGJEGYZÉSEK

 

Az utóbbi években komoly gondot okoztak a tengerfenék-domborzati képződmények válogatás nélküli, rendezetlen elnevezései, amelyek gyakran nyomtatásban is megjelentek a szakfolyóiratokhoz  benyújtott cikkekben vagy akár az óceántérképeken anélkül, hogy alaposan megvizsgálták volna ezeket az alkalmazhatóság szempontjából, sőt azt sem vizsgálták, hogy vajon az adott képződményt korábban felfedezték és elnevezték-e már.

 

   Annak érdekében, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet és hogy a tengerfenék-domborzati képződmények földrajzi neveinek jobb egységesítése bekövetkezzék, az IHO, illetve annak XIII. Nemzetközi Hidrográfiai Konferenciája (1987 május), valamint az IOC, illetve annak 14. Közgyűlése (1987 március) az alábbi, összhangban lévő előterjesztéseket fogadta el ebben a tárgykörben..

 

i)          Azokat a Tagállamok területén működő tengerkutatókat és más személyeket, akik tengerfenék-domborzati képződményeket kívánnak elnevezni, erősen ösztönözzük arra, hogy vessék össze javaslataikat a már közzétett Tengerfenék-domborzati képződmények névtáraival, figyelembe véve a „Tengerfenék-domborzati képződmények neveinek egységesítése” című IHO—IOC kiadványban leírt Irányelveket, beleértve az ebben szereplő „Névjavaslati űrlap (tengerfenék-domborzati nevekhez)” használatát, és minden javasolt új nevet nyújtsanak be jóváhagyás céljából a megfelelő nemzeti hatósághoz, vagy ha az adott országban ilyen hatóság nincs, az IHB-nek vagy az IOC-nek, hogy azok egyeztessenek „A Tengerfenék Képződményeinek Neveivel Foglalkozó GEBCO-Albizottság”-gal, amely a nevek zavaró megkettőződésének elkerülésével kapcsolatban is tanácsot adhat.

 

ii)    A Tagállamok területén az óceáni térképek kiadóit és a tudományos folyóiratok szerkesztőit arra szólítjuk fel, hogy bármely új, fenékdomborzati formákra vonatkozó neveket tartalmazó térkép vagy tudományos cikk közlésre történő elfogadása előtt követeljék meg a szerzőktől és a térképszerkesztőktől az írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a jóváhagyás megtörtént.

 

2. „A GEBCO Készítését Irányító Közös IHO—IOC Testület” XIV. Ülésén, 1993-ban, a Tengerfenék Képződményeinek Neveivel Foglalkozó Albizottság (SCUFN) új hatásköreit fogadták el, beleértve a következőket:       

 

 

i.          Az Albizottság feladata, hogy kiválassza azokat a neveket, amelyek alkalmasak arra, hogy a GEBCO grafikus és digitális termékein, az IHO kis méretarányú nemzetközi térképsorozatában, vagy az IOC regionális Nemzetközi Batimetrikus Térképeinek sorozatában szerepeljenek.

 

ii.        Az Albizottság feladatai:

 

 

·         megválasztja a fenékdomborzati képződmények nevét a következők alapján:

 

-           a nevezéktannal foglalkozó nemzeti és nemzetközi szervezetek által szolgáltatott fenékdomborzati nevek; 

 

-          tengerkutatással, hidrográfiával foglalkozó személyek, irodák és szervezetek által az Albizottsághoz benyújtott nevek;

 

-          tudományos folyóiratokban vagy megfelelő térképeken megjelent, megfelelően megalapozott nevek.

-          .

 

·         szükség esetén meghatározza az elnevezett képződmények kiterjedését;

 

·         egyéneket és megfelelő szervezeteket tanácsokkal lát el a nemzetközi vizekben fekvő képződmények, esetleg a nemzeti joghatóság alatt álló területek képződményeinek megválasztott nevével kapcsolatban;

 

·         ösztönzi a földrajzi nevekkel és a fenékdomborzati képződményekkel foglalkozó nemzeti bizottságok létrehozását, és ha egy adott tengerparti országban nincs ilyen bizottság, részt vesz a nemzeti joghatóság alatt álló vizekben fekvő fenékdomborzati képződmények neveinek megalkotásában;

 

·         előkészíti és karbantartja a nemzetközi névtárakat és a fenékdomborzati nevekkel kapcsolatos kiegészítéseket;

 

·         a GEBCO térképein szereplő fenékdomborzati nevek széles körű terjesztésével elősegíti, hogy azokat más térképeken, tudományos publikációkban és dokumentumokban használják;


·         elkészíti és fenntartja a tengerfenék-domborzati nevek egységesítésének nemzetközileg elfogadott irányvonalait, és azok alkalmazására ösztönöz;

 

 

·         áttekinti a tenger alatti domborzati képződményekre vonatkozó kifejezések és meghatározások jegyzékét, és szükség esetén kezdeményezi azok megváltoztatását vagy új fogalmak megalkotását;

 

·         közeli kapcsolatot tart fenn az ENSZ Földrajzi Névi Szakértői Csoportjával és a tenger alatti képződmények elnevezésével foglalkozó nemzeti és nemzetközi szervezetekkel.

 

_________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page intentionally left blank

 

 
Szándékosan üresen hagyott lap

 

 

 


GUIDELINES FOR THE STANDARDIZATION OF UNDERSEA

FEATURE NAMES

________

 

I.      GENERAL

 

A.    International concern for naming undersea features is limited to those features entirely or mainly (more than 50%) outside waters under the jurisdiction of states, i.e. outside territorial waters, usually limited to 12 miles from the straight baseline, in agreement with the United Nations Convention on the Law of the Sea.

 

 

 

B.    "Undersea feature" is a part of the ocean floor or seabed that has measurable relief or is delimited by relief.

 

 

 

C.    Names used for many years may be accepted even through they do not conform to normal principles of nomenclature.

 

D.    Names approved by national names authorities in waters beyond national limits (i.e. international waters) should be accepted by other states if the names have been applied in conformance with internationally accepted principles. Names applied within the territorial limits of a state should be recognized by other states.

 

 

E.     In the event of a conflict, the persons and agencies involved should resolve the matter. Where two names have been applied to the same feature, the older name generally should be accepted. Where a single name has been applied to two different features, the feature named first generally should retain the name.

 

 

F.     Names not in the writing system of the country applying the names on maps or other documents should be transliterated according to the system adopted by the national authority applying the names.

 

G.    In international programmes, it should be the policy to use forms of names applied by national authorities having responsibility for the pertinent area.

 

H.    States may utilize their preferred versions of exonyms.

 

 

 

 

II.     PRINCIPLES FOR NAMING FEATURES

 

A.    Specific terms

 

1.     Short and simple terms (or names) are preferable.

 

2.     The principal concern in naming is to provide effective, conveniently usable, and appropriate reference; commemoration of persons or ships is a secondary consideration.

 

3.     The first choice of a specific term, where feasible, should be one associated with a geographical feature; e.g.: Aleutian Ridge, Aleutian Trench, Peru-Chile Trench, Barrow Canyon.

 

4.     Specific terms for other features can be used to commemorate ships or other vehicles, expeditions or scientific institutes involved in the discovering and/or delineation of the feature, or to honour the memory of famous persons. Where a ship name is used, it should be that of the discoverering ship, or if that has been previously used for a similar feature, it should be the name of the ship verifying the feature, e.g.: San Pablo Seamount, Atlantis II Seamounts.

 

 

 

5.     If names of living persons are used (surnames are preferable), they should be limited to those who have made an outstanding or fundamental contribution to ocean sciences.

 

 

6.      Groups of like features may be named collectively for specific categories of historical persons, mythical features, stars, constellations, fish, birds, animals, etc. Examples are as follows:

 

IRÁNYELVEK

A TENGERFENÉK-DOMBORZATI NEVEK EGYSÉGESÍTÉSÉHEZ

________

 

I.      ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

A.    A tengerfenék-domborzati képződmények elnevezése csak akkor tartozik nemzetközi hatáskörbe, ha a forma teljesen vagy nagy részben (több mint 50%-ban) kívül esik az egyes államok fennhatósága alá tartozó területeken., amelynek határát az ENSZ tengerjogi egyezményének megfelelően általában az alapvonaltól 12 tengeri mérföldre húzzák meg.

 

B.    „Tengerfenék-domborzati formának’’ nevezzük az óceáni aljzat vagy a tengerfenék olyan részletét, amelynek mérhető domborzata van, illetve domborzati alakzatok határolják.

 

C.    A sok év óta használt elnevezések akkor is elfogadhatók, ha nem felelnek meg az általános névadási elveknek.

 

D.    A valamely állam nevekkel foglalkozó hatósága által elfogadott, de a nemzeti határokon kívül (nemzetközi vizeken) fekvő formákra vonatkozó neveket más államoknak akkor kell elfogadniuk, ha a névadás a nemzetközi elveknek megfelelően történt. A valamely állam által az állam tengeri határain belül fekvő formákra alkalmazott neveket a többi államnak is el kell fogadnia.

 

E.    Vitás helyzetekben a vitában érintett személyeknek vagy szervezeteknek kell megoldást találniuk. Ha ugyanarra a formára két nevet vezettek be, általában a régebbi nevet kell elfogadni. Ha ugyanazt a nevet két különálló formára alkalmazták, a nevet a továbbiakban csak az először elnevezett formára kell alkalmazni.

 

F.    Ha egy ország olyan neveket akar térképeken vagy más dokumentumokban szerepeltetni, amelyek írásrendszeréhez nem illeszkednek, a nevekre az adott ország hatóságai által bevezetett átírási rendszert kell alkalmazni.

 

G.    Nemzetközi programok során azokat a névalakokat kell használni, amelyeket az érintett területért felelős nemzeti hatóságok rendszeresítettek.

 

H.    Minden állam használhatja az ott elfogadott exonimákat.

 

 

 

 

II.    A FORMÁK ELNEVEZÉSÉNEK ELVEI

 

A.    Megkülönböztető névelemek

 

1.     Lehetőleg rövid és egyszerű kifejezéseket és neveket kell alkalmazni.

 

2.     A névadás fő célja hatékony, könnyen és egyértelműen használható elnevezések bevezetése; a személyek és hajók nevének megörökítése másodlagos szempont.

 

3.     A megkülönböztető névelemet, ha lehetséges, elsősorban úgy kell megválasztani, hogy az valamely földrajzi forma nevéhez kapcsolódjék; pl.: Aleut-hátság, Aleut-árok, Peru–Chilei-árok, Barrow-szurdok.

 

4.     Más formák elnevezésénél olyan megkülönböztető névelemek használhatók, amelyek a képződmény felfedezésében érintett hajók vagy más járművek, expedíciók, illetve tudományos intézetek nevei; a névadással híres emberekről is meg lehet emlékezni. A hajónevek közül lehetőleg az adott formát felfedező hajó nevét kell használni, vagy ha azt már korábban egy másik hasonló forma elnevezésekor alkalmazták, akkor a felfedezést megerősítő hajó neve használható, pl.: San Pablo-fenékhegy, Atlantis II fenékhegycsoport.

 

5.        Az élő személyek közül lehetőleg csak azoknak a nevét (elsősorban vezetéknevét) kell használni, akik kimagasló mértékben vagy alapvetően hozzájárultak az óceáni tudományok fejlődéséhez.

 

6.     Hasonló formákból álló csoportok tagjait történelmi személyek, mitológiai alakok, csillagok, csillagképek, halak, madarak, állatok stb. csoportjairól lehet elnevezni. Lásd az alábbi példákat:

 

 

Musicians Samounts

(Muzsikus-fenékhegyvidék)

{

 

Bach Seamount  (Bach-fenékhegy)

Brahms Seamount(Brahms-fenékhegy)

Schubert Seamount  (Schubert-fenékhegy)

 

Electricians Seamounts

(Fizikus-fenékhegyvidék))

{

 

Volta Seamount (Volta-fenékhegy)

Ampere Seamount (Ampère-fenékhegy)

Galvani Seamount (Galvani-fenékhegy)

 

Ursa Minor Ridge and Trough Province

(Kis Medve-hátság- és -hasadékvidék))

{

 

Suhail Ridge (Suhail-hátság)

Kochab Ridge (Kochab-hátság)

Polaris Trough  (Sarkcsillag-hasadék)

 

 

7.     Descriptive names are acceptable, particularly when they refer to distinguishing characteristics (i.e. Hook Ridge, Horseshoe Seamount). However, caution is prudent unless a characteristic shape has been established by definitive topographic exploration.

 

8.     Names of well-known or large features that are applied to other features should have the same spelling.

 

 

9.     Specific elements of names should not be translated from the language of the nation providing the accepted name.

 

 

B.    Generic terms

 

1.        Generic terms should be selected from the following list of definitions to reflect physiographic descriptions of features.

 

 

2.        Generic terms applied to features appearing on charts or other products should be in the language of the nation issuing the products. In those cases where terms have achieved international usage in a national form, that form should be retained.

 

 

3.        It should be recognized that as ocean mapping continues, features will be discovered for which existing terminology is not adequate. New terms required to describe those features should conform to these Guidelines.

 

 

 

III.  PROCEDURES  FOR NAMING FEATURES

 

A.    Individuals and agencies applying names to unnamed features in international waters should adhere to internationally accepted principles and procedures.

 

 

 

B.    It is recommended that new proposals should be submitted on an "Undersea Feature Name Proposal” as at pages 2-5/2-6. Proposal forms in Arabic, Greek, Italian, Portuguese, Russian and Spanish versions are currently available from the IHB. It is hoped to produce versions in other languages in due course.

 

 

 

 

C.    Prior to the naming of a feature, its character, extent, and position shall have been established sufficiently for identification. Positions should be given in terms of geographic co-ordinates. If it is necessary to refer to a feature before such identification has been established, it is suggested that the reference be by geographic co-ordinates and generic terms with the addition of (PA) -- position approximate -- after the co-ordinates if the position is not adequately established and (?) after the generic term if the nature of the feature is in some doubt.

 

 

 

D.    Names and addresses of national authorities are listed from page 2-9.

       

 

        Where no such authority exists, clearance should be sought through either IHB or the IOC Secretariat, as indicated on the "Proposal Form".

 

E.     If a national authority decides to change the name of a feature it named originally, information explaining the reason for the change should be circulated to other authorities. If there is opposition to a name change, the involved authorities should communicate with each other to resolve the question.

 

F.     National authorities approving names of features should regularly publicize their decisions.

 

 

G.    National authorities naming features within their territorial jurisdiction should conform to the principles and procedures stated above.

 

________

 

 

 

7.     Elfogadhatók a leíró nevek, különösen azok, amelyek az adott forma valamely jellegzetes vonására utalnak, pl.: Hook-hátság (Horog-hátság); Horsehoe-fenékhegy (Patkó-fenékhegy). Óvatosan kell alkalmazni az ilyen neveket, ha a jellegzetes alakot nem erősíti meg részletes topográfiai felmérés.

 

8.     Ha egyes formák nevét valamely közismert vagy nagy méretű képződmény nevéből származtatjuk, a név eredeti írásmódját kell alkalmazni.

 

9.     A megkülönböztető névelemet nem kell lefordítani, annak az országnak a nyelvén kell használni, amelyik az adott nevet bevezette.

 

B.    Földrajzi köznevek

 

1.       A névben szereplő földrajzi köznevet a képződmény fiziográfiai jellegzetességeinek megfelelően az alábbiakban közölt meghatározás-jegyzékből kell kiválasztani.

 

2.       A térképeken és más kiadványokban megjelenő képződményekre vonatkozó földrajzi közneveket a kiadó ország nyelvén kell szerepeltetni. Azokban az esetekben, ha egy forma valamilyen nyelvű névváltozatát már nemzetközileg használják, ezt a névalakot kell megtartani.

 

3.       El kell fogadni, hogy az óceánok térképezésének fejlődésével olyan formákat is fel fognak fedezni, amelyek elnevezéséhez a létező terminológia nem megfelelő. Az ezek leírására bevezetendő új kifejezéseknek meg kell felelniük az itt leírt elveknek

 

 

III. A KÉPZŐDMÉNYEK ELNEVEZÉSÉNEK MÓDJA

 

A.    Azoknak a személyeknek és szervezeteknek, amelyek a nemzetközi vizekben fekvő, még el nem nevezett képződményekre vezetnek be elnevezéseket, alkalmazkodniuk kell a nemzetközileg elfogadott elvekhez és eljárási szabályokhoz.

 

B.       Az új elnevezésekre vonatkozó javaslatokat ajánlatos a „Névjavaslati űrlap (tengerfenék-domborzati nevekhez)” lapon benyújtani, amelynek angol változata a 2-5 oldalon, magyar változata a 2-7 oldalon látható. Arab, francia, görög, olasz, orosz, portugál és spanyol nyelvű űrlapok az IHB-nél folyamatosan hozzáférhetők. A jövőben remélhetőleg más nyelvű verziókat is meg fogunk jelentetni.

 

C.       Mielőtt egy formának nevet adnánk, a forma jellegét, kiterjedését és helyzetét az azonosítást lehetővé tevő pontossággal meg kell határozni. A helyzetet földrajzi koordinátákkal kell megadni. Ha egy olyan forma megemlítésére van szükség, amelynek jellemzőit még nem határozták meg megfelelő módon, azt javasoljuk, hogy a formára földrajzi koordinátáival és a megfelelő földrajzi köznévvel hivatkozzanak. Ha a helyzetet nem határozták meg kellő pontossággal, azt „PA” (közelítő helyzet) betűkkel, ha pedig a forma valódi jellege kétes, azt a földrajzi köznév után elhelyezett kérdőjellel (?) jelezzék.

 

D.    A nevekkel foglalkozó nemzeti hatóságok neve és címe az 2-9 oldalon olvasható..

       

        Ha az adott országban nincs ilyen hatóság, a név megerősítését az IHB-től vagy az IOC-től kell kérni, ahogyan az a „Névjavaslati űrlap (tengerfenék-domborzati nevekhez)” című nyomtatványról is kiderül.

 

E.    Ha egy nemzeti hatóság valamilyen okból meg akarja változtatni egy általa korábban elnevezett forma nevét, a névváltozást indokló anyagokat el kell küldeni a többi szervezethez is. Ha egy szervezet ellenzi a név megváltoztatását, a kérdést az érintett szervezetek közötti egyeztetéssel kell megoldani..

 

F.    A névadással foglalkozó nemzeti hatóságoknak rendszeresen nyilvánosságra kell hozniuk nevekkel kapcsolatos döntéseiket.

 

G.       Amikor a nemzeti hatóságok az adott állam területi fennhatósága alá eső formákat neveznek el, akkor is követniük kell a fentebb leírt elveket és eljárásokat.

________

 


 

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC

ORGANIZATION

________

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC

COMMISSION (of UNESCO)

________

 

 

UNDERSEA  FEATURE  NAME  PROPOSAL

(Sea NOTE overleaf)

 

Ocean or Sea ______________________________    Name proposed __________________________________

Coordinates :        A - of midpoint or summit : Lat._________________________ , Long. __________________

                                       _________ kilometres in _________________ direction from ______________________

                                       ________________________________________________________________________

                and/or    B - extremities (if linear feature) :

 

Lat. ______________________

Long. ____________________

}

 

to

{

Lat. ______________________

Long. ____________________

 

Description (kind of feature) : _________________________________________________________________

 

Identifying or categorizing characteristics (shape, dimensions, total relief, least depth, steepness, etc.) : _______

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Associated features : _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Chart reference :

                Shown with name on chart No. _________________________________________________________

                Shown but not named on chart No. ______________________________________________________

                Not shown but within area covered by chart No. ____________________________________________

 

Reason for choice of name (if a person, state how associated with the feature to be named : _________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Discovery facts :

                Date ________________________________by (individuals or ship) ___________________________

                By means of (equipment) : _____________________________________________________________

                Navigation used : ____________________________________________________________________

                Estimated positional accuracy in nautical miles : ____________________________________________

Description of survey (track spacing, line crossings, grid network, etc.) : ________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


Nature and repository of other survey activities (dredge samples, cores, magnetics, gravity, photographs, etc;) : _

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Supporting material : enclose, if possible, a sketch map of the survey area, profiles of the features, etc., with reference to prior publication, if any: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Submitted by : ______________________________________________________________________________

                Date : ______________________________________________________________________________

                Address : ___________________________________________________________________________

                                ____________________________________________________________________________

                                ____________________________________________________________________________

Concurred in by (if applicable) : ________________________________________________________________

                Address : ___________________________________________________________________________

                                ____________________________________________________________________________

National Authority (if any) : ___________________________________________________________________

                Address : ___________________________________________________________________________

                                ____________________________________________________________________________

 

________

 

NOTE : This form should be forwarded, when completed :

 

a)             If the undersea feature is located in territorial waters :-

to your "National Authority for Approval of Undersea Feature Names" or, if this does not exist or is not known, either to the International Hydrographic Bureau or to the Intergovernmental Oceanographic Commission (see addresses below);

 

b)            If the undersea feature is located in international waters :-

to the International Hydrographic Bureau or to the Intergovernmental Oceanographic Commission, at the following addresses :

 

International Hydrographic Bureau                 

4, Quai Antoine 1er                                             

B.P. 445                                                                 

MC 98011 MONACO CEDEX                           

Principality of MONACO  

Fax: +377 93 10 81 40                           

E-mail: pac@ihb.mc

 

Intergovernmental Oceanographic Commission

UNESCO

Place de Fontenoy

75700 PARIS

France

Fax: +33 1 45 68 58 12

E-mail: info@unesco.org

 

________


 NEMZETKÖZI HIDROGRÁFIAI

SZERVEZET

________

KORMÁNYKÖZI OCEANOGRÁFIAI

BIZOTTSÁG (UNESCO)

________

 

 

 

NÉVJAVASLATI ŰRLAP TENGERFENÉK-DOMBORZATI NEVEKHEZ

(Lásd a MEGJEGYZÉSt a hátoldalon)

 

Óceán és tenger ______________________________ Javasolt név ___________________________________

Koordináták: :     A - középpont vagy csúcs: Szélesség ___________________ , Hosszúság. ________________

                                       _________ km _________________  -i irányban __________________________

                                       ________________________________________________________________________

                és/vagy B - kezdő- és végpont (ha a képződmény hosszan elnyúlt) :

 

Szélesség ________________

Hosszúság _______________

}

 

-tól

{

Szélesség ________________

Hosszúság. _______________

}

 

-ig

 

Leírás (formatípus)  : _____________________________________________________________

Azonosító vagy besorolást segítő jellegzetességek (alak, kiterjedés, teljes magasság, legkisebb mélység, meredekség stb.) : _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Kapcsolódó képződmények : _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Térképi hivatkozás :

                Névvel jelölve a következő térképen. _____________________________________________

                Ábrázolva, de meg nem nevezve a köv. térképen. ____________________________________________

                Nem ábrázolva, de a köv. térkép területére esik. ___________________________________________

A névválasztás oka (ha személy, annak bemutatása, hogyan áll kapcsolatban az elnevezett képződménnyel) : _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

A felfedezés adatai :

                Dátum ________________________________ Felfedező személy(ek) vagy hajó __________________

                Alkalmazott (mérő)berendezés): _________________________________________________________

                Helymeghatározási (navigációs) módszer  : ________________________________________________

                A földrajzi helyzet becsült pontossága, tengeri mérföldben: __________________________________

A kutatás leírása (szelvénymérővonalak távolsága, keresztszelvények, mérőhálózat stb.) : ____

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


Egyéb kutatási tevékenység jellege és felsorolása (fenéküledék-minták, magfúrás-minták, földmágnesség, gravitáció, fényképfelvételek stb.) : _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Megerősítő anyagok: mellékelje, ha lehet, a kutatási terület térképvázlatát, a képződmény metszeteit stb., hivatkozással az esetleges korábbi publikációra : ________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Javaslattevő : ______________________________________________________________________________

                Dátum : ____________________________________________________________________________

                Cím : ___________________________________________________________________________

                                ____________________________________________________________________________

                                ____________________________________________________________________________

Támogató (amennyiben alkalmazható) : __________________________________________________________

                Cím : ___________________________________________________________________________

                                ____________________________________________________________________________

Nemzeti hatóság (ha ilyen létezik) :_____________________________________________________________

                Cím: ___________________________________________________________________________

                                ____________________________________________________________________________

________

MEGJEGYZÉS : Ez az űrlap kitöltés után továbbítandó:

 

a)            Ha a tengerfenék-domborzati képződmény valamely ország felségvizeiben helyezkedik el:: - az adott országban a tengerfenék-domborzati nevek jóváhagyásában illetékes Nemzeti hatóságnak; amennyiben ilyen nem létezik vagy ön nem ismeri, akkor a Nemzetközi Hidrográfiai Hivatalnak vagy pedig a Kormányközi Óceanográfiai Bizottságnak (címeiket lásd alább);

 

b)            Ha a tengerfenék-domborzati képződmény  nemzetközi vizeken helyezkedik el: - akkor a Nemzetközi Hidrográfiai Hivatalnak vagy pedig a Kormányközi Óceanográfiai Bizottságnak, a következő címeken :

 

Bureau   Hydrographique International       

4, Quai Antoine 1er                                           

B.P. 445                                                                

MC 98011 MONACO CEDEX                         

Principauté de MONACO 

Fax: +377 93 10 81 40                     

E-mail: pac@ihb.mc

               

Commission Océanographique

Intergouverne-mentale – UNESCO

Place de Fontenoy

75700 PARIS

France

Fax: +33 1 45 68 58 12

E-mail: info@unesco.org

________


 NAMES AND ADDRESSES OF

NATIONAL AUTHORITIES TO WHICH

THE  "UNDERSEA FEATURE

NAME PROPOSAL FORM"

SHOULD BE SENT FOR CLEARANCE,

FOR ANY FEATURE LOCATED IN TERRITORIAL WATERS

________

 

Note:  Proposals forms for features located in territorial waters of countries not listed here should be submitted to the IHB or to the IOC (See addresses on Pages 2-6).

 

 

 

 

AZON NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI HATÓSÁGOK NEVE ÉS CÍME, AMELYEKHEZ A  „NÉVJAVASLATI ŰRLAP TENGERFENÉK-DOMBORZATI NEVEKHEZ’’ BEADVÁNYT JÓVÁHAGYÁS CÉLJÁBÓL EL KELL KÜLDENI

________

 

 

Megjegyzés: ha az elnevezni kívánt képződmény az itt fel nem sorolt országok valamelyikének felségvizeiben helyezkedik el, akkor az űrlapot az IHB-hez vagy az IOC-hez kell küldeni (címeiket lásd a 2-6 oldalon).

Algeria - Algérie

 

       The Director

       Hydrographic Services of Naval Forces

       P.O. Box 81

       ALGER Bourse

       Fax: + 213 2 62 08 41

 

 

Australia - Australie

 

        The Hydrographer, R.A.N.

        Royal Australian Navy Hydrographic Service

        8 Station Street

        WOLLONGONG, NSW 2500

        Fax: + 61 (0) 2 4221 8599

 

 

 

 

Belgium - Belgique

 

        Afdeling Maritieme Schelde

        Scheldt Hydrographic Office

        Loodsgebouw, Taverniekaai 3

        B-2000, ANTWERPEN

        Fax: + 32 3   231 2062

 

 

Canada - Canada

 

        The Chairman, Geographical Names Board of Canada

        Advisory Committee on Names for

        Undersea and Maritime Features

        615 Booth Street, Room 209

        OTTAWA, Ontario, K1A OE6

        Fax: + 1 (613) 947-4369

 

 

 

 

 

 

 

 

China - Chine

 

         The China Committee on Geographical

         Names

        Bai Wan Zhuang

        11 jianguomennei Avenue

        BEIJING – 100736

        Fax: + 86 10 652 92245

       

 

Croatia - Croatie

 

       Državni Hidrografski Institut

        Zrinsko-Frankopanska 161

        21000 SPLIT

        Fax: + 385 21 47-045

 

 

 

Cyprus - Chypre

 

        Ministry of the Interior

        Department of Lands and Surveys

       Hydrographic Unit

        29 Michalakopoulou, Str. TT 137

        NICOSIA

        Fax: + 357 2 766171

 

 

 

Dominican Republic - République Dominicaine

 

        Instituto Cartográfico Militar

        Avenida Enrique Jiménez Moya

        Centro de los Héroes

        Apartado Postal No. 5255

        SANTO DOMINGO, DISTRITO

        NACIONAL

       

 

Egypt - Egypte

 

        The Director

        Shobat al Misaha al Baharia

        Ras el Tin

        ALEXANDRIA

        Fax: +20 3 480 2233

 

 

Fiji - Fidji

 

        The Chief Hydrographer

        Fiji Islands Maritime Safety Administration

       (FIMSA)

        Hydrographic Office

        P.O. Box 326

        SUVA

        Fax: + 679 303 251

 

 

 

 

France - France

 

        M. l'Ingénieur Général de l'Armement

        Directeur de l'EPSHOM

        13, rue du Chatellier

        B.P. 426

        29275 BREST CEDEX

        Fax: + 33 2 98 22 12 08

 

GreeceGrèce

 

        The Director

        Hellenic Navy Hydrographic Office

        TNG 1040

        ATHINAI

        Fax: + 30 (1) 6517811

 

 

Guatemala - Guatemala

 

        Ministerio de la Defensa Nacional

        Marina de la Defensa Nacional

1)       Base Naval del Pacífico

PUERTO QUETZAL, ESCUNTLA

2)       Base Naval del Atlántico

PUERTO STO. TOMAS DE CASTILLA, IZABAL

      

IndiaInde

 

        The Chief Hydrographer to the

        Government of India

        National Hydrographic Office

        Post Box No. 75

        107 – A Rajpur Road

        DEHRA DUN – 248001 (U.P.)

        Fax: + 91 (135) 748373

 

Iran - Iran

 

        The Managing Director

        Ports and Shipping Organization

        751 Enghelab Avenue

        TEHRAN

         Fax: + 98 21-880 5992

 

Italy – Italie

 

        Il Direttore

        Istituto Idrografico della Marina

        Passo Osservatorio 4

        16134 GENOVA

        Fax: + 39 (0) 10 261 400

 

Japan – Japon

 

        The Chief Hydrographer

        Hydrographic Department

        Japan Coast Guard

        3-1, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku

        TOKYO 104-0045

        Fax: + 81 (3) 3248-1250

 

Korea (Dem. People’s Rep. of) – Corée (Rép. dém. pop. de)

 

        The Director

        DPRK Hydrographic Department

        Sopo 2-Dong, Hyongjesan District

        PYONGYANG

       Fax: + 850 2 381 4410

 

Libya - Libye

 

        Survey Department of Libya

        P.O. Box 600

        TRIPOLI

 

 

 

 

 

MexicoMexique

 

        Sr. Director General de Geografía

         Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

         Informática (INEGI)

         Av. Patriotismo No. 711, Torre A, 8° piso

         Col. San Juan Mixcoac

         C.P. 03910 MÉXICO, D.F.

         Fax:  + 525 563 99 32

 

Morocco -Maroc

 

         The Hydrographer

          Service Hydrographique et Océanographique

         de la Marine Royale (SDHOMAR)

         Etat Major de la Marine Royale

         1, Rue D’Ifni

         B.P. 1977

         RABAT PRINCIPAL

         Fax: + 212 7 70 46 07

 

Netherlands – Pays-Bas

 

        Chef der Hydrografie

        Dienst der Hydrografie 

        Koninklijke Marine

        167 Badhuisweg

        2597 JN-‘s GRAVENHAGE

        Fax: +31 70 316 2843

 

 

NigeriaNigéria

 

        The Hydrographer

        Nigerian Naval Hydrographic Office

        No. 5 Point Road

        Apapa

        LAGOS

       Fax: + 234 001 587 5715

 

 

Argentina - Argentine

 

        Sr. Jefe del Servicio de Hidrografia Naval

        Avenida Montes de Oca 2124

        1271 BUENOS AIRES

        Fax: + 541 1 4301 3883

       

 

 

Bahrain - Bahrein

 

       Harbour Master

       Customs and Ports Affairs

       Directorate General of Ports

       Ministry of Finance & National Economy

       P.O. Box 543

       STATE OF BAHREIN

       Fax:  + 973 533 795

 

 

Brazil - Brésil

 

        Diretoria de Hidrografia e Navegaçáo

        Rua Baráo de Jaceguay s/n°.

        Ponta da Armaçáo

        24048-900 NITERÓI, R.J.

        Fax: + 55 (21) 620 8003

 

 

Chile - Chili

 

        Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile

        Casilla 324

        VALPARAISO

       Fax: +56 32 266542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia - Colombie

 

       Ministerio de Defensa Nacional

       Armada Nacional

       Dirección General Marítima

       Calle 41 No. 46-20

       Oficina 394

       SANTA FE DE BOGOTA

       Fax:  + 57 1 2222636

 

Cuba  - Cuba

 

        Jefe Dirección

        Dirección de Hidrografía y Geodesia

        Ave 47 # 2829 e/28 y 34

        Rpto Kohly, Playa, CP 11300

        CIUDAD DE LA HABANA

        Fax: + 53 (7) 241160

 

Denmark - Danemark

 

        The Director General

        Farvandsvaesenet

        Royal Danish Administration of Navigation

        and  Hydrography

        Overgaden oven Vandet 62 B

        P.O. Box 1919

        DK 1023 KØBENHAVN K.

        Fax: + 45 32 57 43 41

 

Ecuador - Equateur

 

        Director del Instituto Oceanográfico

        Instituto Oceanográfico de la Armada

        (INOCAR)

        Avenida 25 de Julio,

        Casilla de Correos 5940

        GUAYAQUIL

        Fax: + 593 4 481847

 

Estonia - Estonie

 

       Lighthouse and Hydrographc Department

       (LHD)

       Lasnamäe 48

       TALLINN 11413

       Fax: + 372 620 5606

 

 

Finland - Finlande

 

        Onamastic Division

        Centre of Domestic languages

        Liisankatu 16A       

        SF-00170 HELSINKI

        Fax:  + 358 204 48 4555

 

 

 

 

 

 

Germany - Allemagne

 

(1)    Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (B.S.H.)

        Bernhard-Nocht-Strasse 78

        Postfach 30 12 20

        D-20 305 HAMBURG

        Fax: + 49 40 3190-5000

 

(2)    Staendiger Ausschuss für Geographische Namen (STAGN) – Geschaeftsstelle im Institut für Angewandle Geodaesie

        Richard-Strauss-Allee 11

        D-6000 FRANKFURT/MAIN

 

 

 

 

Iceland – Islande

 

        Forstjóri Sjóaelinga

        Seljavegur 32

        P.O. Box 7120

        127 REYKJAVIK

        Fax: + 354 511 2244

 

 

 

IndonesiaIndonésie

 

        Dinas Hidro-Oseanografi  (DISHIDROS)

        Jalan Pantai Kuta V. N° 1,

        Ancol Timur

        JAKARTA – 14430

        Fax: + 62 21 640 527

 

 

 

Israel  - Israel

 

        The Marine Geology Section

        Geological Survey of Israel

        30 Malchei Israel Street

        JERUSALEM 95 501

 

 

Jamaica - Jamaïque

 

        The Director

         Survey Department

         P.O. Box 493

         KINGSTON

         Fax: + 876 967 1010

 

Kenya -  Kenya

 

        Director of Surveys

        Survey of Kenya

        P.O. Box 30046

        NAIROBI

 

 

 

Korea (Rep. of)    Corée (Rép. de)

 

       

        National Oceanographic Research Institute

        1-17, 7-ga, Hang-dong, Chung-gu

        INCHON 400-037

        Fax: + 82 (032) 885-3829

 

 

Malaysia - Malaisie

 

        The Director

        Hydrographic Directorate

        Department of Navy

        Ministry of Defence

        Jalan Padang Tembak

        50634 KUALA LUMPUR

        Fax: + 60 3 298 7972

 

Monaco (Principality of)  - Monaco (Principauté de)

 

        Direction des Affaires Maritimes

        6, quai Antoine 1er

        MC 98000 MONACO

        Fax: + 377 93 153715

 

 

 

Mozambique - Mozambique

 

       Instituto Nacional de Hidrografia e Navegaçao

       Av.Karl Marx No. 153

       P.O. Box No. 2089

       MAPUTO

       Fax:  + 258 1 430 185

 

 

 

 

New Zealand –Nouvelle Zélande

 

        The New Zealand Geographic Board

        Land Information New Zealand (LINZ)

        Lambton House

        160 Lambton Quay

        Private Box 5501

        WELLINGTON

        Fax: + 64 (4) 471 6894

 

Norway - Norvège

 

        Statens Kartverk Sjokartverket

        Norwagian Hydrographic Service

        P.O. Box 60   

        N-4001 STAVANGER

        Fax: + 47 51 85 87 01

 

 

 

Oman (Sultanate of) - Sultanat d’Oman

 

        National Hydrographic Office

        Royal Navy of Oman

        Bait al Falaj

        P.O. Box 113

        MUSCAT

        Fax: + 968 312 460

 

 

 

 

Pakistan - Pakistan

 

        Pakistan Navy

        Hydrographic Department

        Naval Headquarters

        11, Liaquat Barracks

        KARACHI

        Fax: + 92 51 9208897

 

 

Papua-New Guinea – Papouasie-Nouvelle-Guinée

 

        The Hydrographer

        Department of Transport

        Maritime Transport Division

        P.O. Box 1489

        PORT MORESBY

        Fax: + 675 320 1205

 

Philippines

 

        Hydrographic and Geodetic Survey

        Department

        National Mapping and Resource Information

        Authority

        Coast and Geodetic Survey Department

        421 Barraca Street, San Nicolas

        MANILA

        Fax: + 63 2 242 2090

 

Portugal - Portugal

 

        Director-General

        Instituto Hidrografico

        Rua das Trinas, 49

        12­49-093 LISBOA Codex

        Fax: + 351 21 3914199

 

 

 

Russia (Federation of) - Russie (Fédération de)

 

        The Chief

        Head Department of Navigation and

        Oceanography

        8, 11 liniya B-34

        St. PETERSBURG 199034

 

 

SingaporeSingapour

 

        The Hydrographer

        Hydrographic Department

        Maritime and Port Authority of Singapore

        7B, Keppel Road #13-07

        Tanjong Pagar Complex

        SINGAPORE 089055

        Fax: + 65 224 8454

 

 

 

 

Spain – Espagne

 

        Sr. Director

        Instituto Hidrográfico de la Marina

        Calle Tolosa Latour N° 1

        11007 CADIZ

        Fax: + 34 956 275358

 

 

 

Suriname  -  Suriname

 

        Ministry of Transport, Communication and

        Tourism

        Maritime Affairs

        Cornelis Jonbawstraat No. 2

        P.O. Box 888

        PARAMARIBO

        Fax: + 597 4 72940

 

Sweden - Suède

 

(2)    The Swedish IOC Committee

        P.O. Box 6711

        S-113 85 STOCKHOLM

     

 

 

ThailandThailande

 

        The Director

        Hydrographic Department

        Royal Thai Navy

        Aroon-amarin Road

        BANGKOK 10600

        Fax: + 66 2 472 1286

 

Trinidad and Tobago - Trinité-et-Tobago

 

        Hydrographic Unit

        Lands and Surveys Division

        2B Richmond Street

        P.O.Box 1104

        PORT OF SPAIN

        Fax: + 1868 625 3013

 

 

 

TurkeyTurquie

 

        Seyir, Hidrografi ve Osinografi Dairesi

        Bakskanligi

        Çubuklu 81647

        ISTANBUL

        Fax: + 90 (216) 331 05 25

 

 

 

 

 

 

 

United KingdomRoyaume-Uni

 

        The Superintendent of Sailing Directions

        Hydrographic Department

        Ministry of Defence

        TAUNTON, Somerset TA1 2DN

        Fax: + 44  1823 284 077

 

 

 

 

 

 

 

Uruguay - Uruguay

 

       Servicio de Oceanografía, Hidrografía y

       Meteorología de la Armada

       Capurro 980

       Casilla de Correos 1381

       MONTEVIDEO

       Fax: + 598 4 (2) 39 92 20

 

 

 YugoslaviaYougoslavie

 

        Hidrografski Institut Ratne Mornarice

        85333 Lepetane

        TIVAT

        Fax:  + 381 82 672 531

 

 

Peru - Pérou

 

        Sr. Director

        Dirección de Hidrografia y Navegación

        de la Marina

        Avda. Gamarra No. 500

        CHUCUITO - CALLAO 1

        Fax: + 51 14 465-2995

 

 

Poland - Pologne

 

(1)      Biuro Hydrograficzne

Marynarki Wojennej

81-912 GDYNIA

Fax: + 48 58 626 36 80

 

 

 

 

 

(2)   Urzad Rady Ministrow

         Komisja Ustalania Nazw Miejscowosci

         i Obiektow Fizjograficznych

         (Bureau of the Cabinet, Board for

         determining of the Names of Places and

         Physiographical Objects)

         Aleje Ujazdowskie 1/3

         00-583 WARSZAWA

 

 

Saudi ArabiaArabie saoudite

 

        Ministry of Petroleum and Mineral

        Resources

        Aerial Survey Department

        P.O. Box 247

        RIYADH

 

 

South Africa – Afrique du Sud

 

        The Hydrographer of the Navy

        Maritime Headquarters

        Private Bag XI

        Tokai

        7966 CAPE TOWN

        Fax: + 27 (021) 787 2228

 

 

 

 

 

Sri Lanka  -  Sri Lanka

 

        The Director

        National Hydrographic Office

        National Aquatic Resources Research and

        Development Agency

        Crow Island, Mattakkuliya

        COLOMBO 15

        Fax: + 941 522 699

 

Sweden - Suède

 

(1)     Sjökarteavdelningen

Swedish Maritime Administration

SE-601 78 NORRKÖPING

Fax: + 46 11 13 39 03

 

 

 

 

Syria - Syrie

 

       General Directorate of Ports

       P.O.Box 505

       LATTAKIA

       Fax: + 963 41 475 805

 

 

Tonga   -  Tonga

 

       Tonga Defence Services

       P.O.Box 72

       NUKU'ALOFA

       Fax:  + 676 23150

 

 

 

Tunisia - Tunisie

 

         Service Hydrographique et Océanographique

         (SHO)

         Armée de Mer

         Base Navale principale de Bizerte

         7011 La Pêcherie BIZERTE

         Fax: + 216 2 510 777

 

 

 

United Arab Emirates – Emirats Arabes Unis

 

        Ministry of Communications

        P.O. Box 900

        ABU DHABI

        Fax: + 971 2 6651 691

 

 

 

 

 

 

 

 

United States of AmericaEtats-Unis d’Amérique

 

        Executive Secretary

        U.S. Board on Geographic Names

        National  Imagery and Mapping Agency 

        (NIMA)

        Department of Defense              

        NIMA Bethesda, Mail Stop D-82. Code TED

        4600 Sangamore Road

        BETHESDA, Maryland MD 20816-5003

         Fax: + 1 (301) 227 7649

 

 

Venezuela  -  Venezuela

 

        Comandancia General de la Armada

        Dirección de Hidrografía y Navegación

        Observatorio "CAGICAL"

        Apartado Postal No. 6745 - Carmelitas

        CARACAS

        Fax: + 58 (2) 483 5878

 

 

 

 

 

 

 

 

__________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page intentionally left blank

 

 
Szándékosan üresen hagyott lap

 

 

 


 


TERMINOLOGY

________

 

NOTES (See "FOREWORD", page 1-i)

 

 

 The List which follows is comprised of terms, that are defined as closely as possible to correspond to their usage in the cited references taken from literature of ocean science, hydrography and exploration. In developing the definitions, it was realized that modern investigations at sea have the advantage of using very advanced instrumentation and technology that enables a more precise description of certain features than was previously possible. There has also been an attempt to limit the usage of precise physical dimensions in the definition of features. In preference, words that indicate relative sizes such as extensive, large, limited and small have been used. The definitions are based almost exclusively on a geomorphological description of the features themselves; implications as to origin and composition have been avoided. They must not be construed as having any legal or political connotation whatsoever. Nor do they necessarily conform to the hydrographic/ navigation usage as appearing in the Hydrographic Dictionary (IHO Special Publication No. 32).

 

 

 

 

It is realized that some named features, such as "cap", "deep" and "swell" have widely accepted longtime usage. No attempt has been made to define them since a suitable description of these particular features is found among the present definitions.

 

 The references cited in the following list, originating in the given language, employ usage as presented in these definitions.

 

________

 

 

TERMINOLÓGIA

________

 

JEGYZETEK (lásd még az „ELŐSZÓ”-t az 1-i oldalon)

 

Az itt következő jegyzékben szereplő kifejezések meghatározását úgy fogalmaztuk meg, hogy az a lehető legjobban tükrözze azt a jelentést, amellyel az adott kifejezést az itt idézett, a tengertudományi, hidrográfiai és felfedezési szakirodalomból választott idézetekben használják. A meghatározások kidolgozása közben felismertük, hogy a modern kutatások során a fejlett műszereknek és technológiának köszönhetően bizonyos formákat jóval precízebben írhatnak le, mint az korábban lehetséges volt. Arra is törekedtünk, hogy az egyes formák meghatározásában csak korlátozott mértékben használjunk pontos fizikai adatokat. Lehetőleg csak olyan kifejezéseket használtunk, amelyek a formák viszonylagos méretére utalnak, így a kiterjedt, nagy, közepes és kicsi kifejezéseket. A meghatározások szinte kizárólag a formák geomorfológiai leírásán alapulnak, a felépítésre és az eredetre való utalásokat mellőztük. A meghatározásoknak nem szabad jogi vagy politikai jelentőséget tulajdonítani. Az IHO 32. számú speciális kiadványaként megjelent Hidrográfiai Szótártól eltérően a mi meghatározásaink nem feltétlenül felelnek meg a hidrográfiai és hajózási alkalmazás követelményeinek..

 

Tudjuk, hogy egyes formaneveket, így a „cap”, „deep” és „swell” kifejezéseket korábban széles körben használtak. Ezek definiálására nem törekedtünk, mert az ezekkel jelölt formák leírása megtalálható az itt felsorolt definíciók között.

 

 

Az itt következő listában olvasható „hivatkozások”-at a GEBCO listáiról választottuk, így ezek az Egyesült Nemzetek által egyeztetett jegyzékben nem szerepelnek...

 

_________

               


 

UNDERSEA FEATURE

TERMS AND DEFINITIONS

 

Note : Terms written in capitals in the definitions, are themselves defined elsewhere in the list.

 

________

 

 

ABYSSAL HILLS

 

 

A tract of small elevations on the deep seafloor.

 

Ref.:     MENARD, H.W. 1964, Marine Geology of the Pacific, McGraw-Hill, New York, 271 pp.

 

 

TENGERFENÉK-DOMBORZATI

SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS DEFINÍCIÓK

 

Megjegyzés: a meghatározásokban szereplő, nagybetűkkel írt kifejezések másutt maguk is definiálva vannak.

__________

 

 

FENÉKDOMBVIDÉK

* FENÉKDOMBOK

A mélytengerfenék kisebb kiemelkedéseinek csoportja.

 

Ref.: MÁRTON M. 1992, A magyar tengerfenék-domborzati nevek megalkotásáról, Névtani Értesítő, Vol. 14, pp. 84–116, Budapest

 

 

ABYSSAL PLAIN

 

An extensive, flat, gently sloping or nearly level region at abyssal depths.

 

e.g.:    Biscay Abyssal Plain

Ref.:   HEEZEN, B.C. and LAUGHTON, A.S., 1963, "Abyssal Plains", in M.N. Hill (ed.), The Sea, Vol. 3, pp 312-364, John Wiley, New York.

 

 

FENÉKSÍKSÁG

* MÉLYTENGERI SÍKSÁG

Kiterjedt, lapos, enyhén lejtő vagy majdnem vízszintes, nagy mélységben fekvő terület.

 

pl.: Kanadai-fenéksíkság

Ref.: FÖLDI E. 1979, Előterjesztés a tenger alatti domborzati nevekről, Kézirat, Földrajzinév-bizottság, Budapest 3 pp

 

 

APRON

 

A gently dipping surface, underlain primarily by sediment, at the base of any steeper slope.

 

e.g.: West Aves Apron

 

 

 

HORDALÉKLEJTŐ/TÖRMELÉKKÚP

 

Enyhe lejtésű, tagolatlan, elsősorban üledékből álló felszín, amely valamely meredekebb lejtő aljához illeszkedik.

 

ARCHIPELAGIC APRON

 

A gentle slope with a generally smooth surface of the sea floor, characteristically found around groups of islands or seamounts.

 

e.g.:    Marquesas Archipelagic Apron

Ref.:   MENARD, H.W. 1956. Archipelagic Aprons, Bull. Amer. Assoc. petroleum Geol., V.40, pp 2195-2210.

 

 

SZIGETLÁB/FENÉKHEGYLÁB

 

A tengerfenék általában sima felszínű, enyhe lejtésű területe, amely jellemzően szigetcsopor-tokat vagy fenÉkhegycsoportokat vesz körül.

 

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

 

BANK

 

An elevation of the sea floor, over which the depth of water is relatively shallow, but sufficient for safe surface navigation.

 

e.g.:    Georges Bank

Ref.:   "... that but this blow

            Might be the be-all and end-all here,

            But here, upon this bank and shoal of time.

            We'd jump the life to come."

            Shakespeare, W., 1608, Macbeth, I, vii.

 

 

 

PAD

 

Olyan kiemelkedés, amely fölött a vízmélység viszonylag kicsi, de a biztonságos felszíni hajózáshoz általában elegendő.

 

pl.: Spitzbergák-pad

Ref.: RICHARD, J. (ford.: PÉCSI A.) 1912, Oczeánogáfia, Kir. M. Természettudományi Társulat, Budapest

 

BASIN

 

 

 

A depression, in the sea floor, more or less equidimensional in plan and of variable extent.

 

e.g.:    Brazil Basin

Ref.:     MAURY, M.F. 1854. Bathymetrical Map of the North Atlantic Basin, with contour lines drawn in at 1000, 2000, 3000 and 4000 fathoms.

 

 

MEDENCE

(NAGYMEDENCE/ SELFMEDENCE)

* MÉLYTENGERI/ÓCEÁNI MEDENCE

 

Változó kiterjedésű mélyedés, amelynek hosszú-sága és szélessége körülbelül azonos.

 

pl.: Nansen-medence; Eurázsiai-nagymedence; Központi-Barents-selfmedence

Ref.: SZABÓ J. 1883, Geologia, Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest 745 pp

 

 

BORDERLAND

 

 

A region adjacent to a continent, normally occupied by or bordering a SHELF and sometimes emerging as islands, that is irregular or blocky in plan or profile, with depths well in excess of those typical of a SHELF.

 

 

e.g.:         California Borderland

Ref.:      SHEPARD, F.P., and EMERY, K.O. 1941. Submarine Topography off the California Coast: Canyons and Tectonic Interpretations, Geol. Soc. America Spec. Paper 31, 171 pp.

 

 

KONTINENSHATÁR

* LEJTŐVIDÉK

 

Valamely kontinenssel szomszédos, általában self jellegű vagy a selfet határoló, rendkívül szabálytalan domborzatú, esetenként szigeteket hordozó terület, ahol a selfre jellemzőnél jóval nagyobb mélységek fordulnak elő.

 

 

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

* Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

CALDERA    

 

A collapsed or partially-collapsed SEAMOUNT, commonly of annular shape.

 

e.g.: Albacora Caldera (off Portugal)

 

 

 

KALDERA

 

Többnyire gyűrű alakú, részben vagy teljesen összeomlott FENÉKHEGY.

 

pl. Albacora-kaldera

 

CANYON

 

 

A relatively narrow, deep depression with steep sides, the bottom of which generally deepens continuously, developed characteristically on some continental SLOPES.

 

e.g.:    Hudson Canyon

Ref.:     SHEPARD, F.P. and DILL, R.F., 1966. Submarine Canyons and other Sea Valleys, Rand McNally and Co., Chicago, 381 pp.

 

 

KANYON (SZURDOK/HORHOS)

* MÉLYTENGERI KANYON

 

Viszonylag keskeny, mély, meredek oldalfalú völgy, amelynek feneke általában folyamatosan lejt; jellemzően kontinentális lejtőkön fordul elő.

 

pl.: Hudson-kanyon

Ref.: KOCH N. 1960, A tenger; in: TASNÁDI KUBACSKA A. [szerk], A Föld, Gondolat Kiadó, Budapest

 

 

CONE

        (See FAN)

 

 

HORDALÉKKÚP

 


 

CONTINENTAL MARGIN

 

 

The zone, generally consisting of SHELF, SLOPE and CONTINENTAL RISE, separating the continent from the deep sea floor or ABYSSAL PLAIN. Occasionally a TRENCH may be present in place of a CONTINENTAL RISE.

 

 

e.g.:  Menard, H.W., 1964, op. cit.

 

 

KONTINENSSZEGÉLY

* KONTINENSPEREM

 

Az az általában selfbŐl, kontinentÁlis lejtŐbŐl és kontinenslÁbbÓl álló zóna, amely a kontinenst elválasztja a szomszédos mélytengerfenéktől vagy FENÉKSÍKSÁGTÓL. A KONTINENSLÁB helyén esetenként mélytengeri ÁROK található.

 

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

* Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

CONTINENTAL RISE

 

A gentle slope rising from the oceanic depths towards the foot of a continental slope.

 

 

Ref.:      HEEZEN, B.C., THARP, M. and EWING, M. 1959. The Floors of the Oceans, 1, The North Atlantic, Geol. Soc. Am. Spec., Paper 65, 113 pp.

 

 

KONTINENSLÁB

* KONTINENSTALP

 

A mélytengerfenéktől a kontinentális lejtŐ aljáig tartó, enyhe szögben emelkedő terület.

 

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

* Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

CONTINENTAL SHELF

        (See SHELF)

 

 

 

KONTINENSLÁB

* KONTINENSTALP

 

A mélytengerfenéktől a kontinentális lejtŐ aljáig tartó, enyhe szögben emelkedő terület.

 

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

* Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

ESCARPMENT

 

An elongated, characteristically linear, steep slope separating horizontal or gently sloping sectors of the sea floor in non-SHELF areas. Also abbreviated to SCARP.

 

e.g.:        Mendocino Escarpment

 

Ref.:      MENARD, H.W. and DIETZ, R.S., 1952. Mendocino Submarine Escarpment Journ. Geol., V.60, pp 266-278.

 

 

FAL

 

Hosszan elnyúlt és viszonylag meredek lejtő, amely a SELFEN kívül fekvő sík vagy enyhe lejtésű területeket választ el.

 

 

pl.: Blake-fal

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

FAN

 

A relatively smooth, fan-like, depositional feature normally sloping away from the outer termination of a CANYON or canyon system. Also called CONE.

 

e.g.:        Delgada Fan

Ref.:      ERICSON, D.B., EWING, M., and HEEZEN, B.C., 1951. "Deep Sea Sands and Submarine Canyons", Bull. Geol. Soc. Amer., Vol. 62, pp 961-966.

 

 

HORDALÉKLEJTŐ (HORDALÉKKÚP)

 

Viszonylag sima felszínű, legyezőszerű, üledékből álló képződmény, amely általában valamely kanyon vagy szurdokrendszer nyílt tenger felé eső, külső végéhez illeszkedik.

 

pl.: Indus-hordaléklejtő;

 Amazonas-hordalékkúp

 

 

 

FRACTURE ZONE

 

An extensive linear zone of irregular topography, mountainous or faulted, characterized by steep-sided or asymmetrical RIDGES, clefts, TROUGHS or ESCARPMENTS.

 

e.g.:      Murray Fracture Zone

 

Ref.:     MENARD, H.W., 1964, op.cit

 

TÖRÉSÖV

 

A tengerfenék hosszan elnyúló, szabálytalan domborzatú, nagy kiterjedésű térsége, amelyet meredek falú vagy aszimmetrikus hátságok, hasadékok és falak jellemeznek.

 

pl.: Murray-törésöv

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

GAP

(See PASSAGE)

 

 

 

SZAKADÉK/KERESZTVÖLGY

* MÉLYTENGERI SZAKADÉK

GUYOT

 

 

A SEAMOUNT having a comparatively smooth flat top. Also called TABLEMOUNT. See also SEAMOUNT.

 

e.g.:       Welker Guyot

Ref.:   HESS, H.H. (1946), Drowned ancient islands of the Pacific Basin, Am. Jour. Sci., Vol. 244, pp 772-791.

          HAMILTON, E.L. (1956), Sunken Islands of the Mid-Pacific Mountains, G.S.A., Memoir No. 64, 97 pp.

 

 

TÁBLAHEGY

* GUYOT

 

Olyan fenékhegy, amelynek teteje viszonylag sima és lapos.

 

 

Pl.: Ob-táblahegy

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

HILL(S)

 

An isolated (or group of) elevation(s), smaller than a SEAMOUNT. See also ABYSSAL HILLS and KNOLL.

 

e.g.: Nukak Hill (Caribbean Sea)

 

 

FENÉKDOMB(OK)

 

A FENÉKHEGYNÉL kisebb, elszigetelt kiemelkedés, vagy ilyenek csoportja.

(Lásd még: fenÉkdombvidÉK, BÉRC)

 

 

HOLE

 

A small local depression, often steep sided, in the sea floor.

 

e.g.: Tenza Hole (Caribbean Sea)

 

 

LYUK

 

Kisebb, gyakran meredek oldalú, helyi jellegű mélyedés a tengerfenéken.

 

 

 

KNOLL

 

An elevation somewhat smaller than a SEAMOUNT and of rounded profile, characteristically isolated or as a cluster on the sea floor. See also HILL(S).

 

e.g.:    Cantabria Knoll.

 

Ref.:   MENARD, H.W., 1964, op.cit

 

BÉRC/MAGASLAT

 

A FENÉKHEGYNÉL valamivel kisebb, lekerekített formájú, elszigetelten vagy csoportosan megjelenő kiemelkedés. Lásd még FENÉKDOMB.

 

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

* Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

LEVEE

 

A depositional natural embankment bordering a CANYON, VALLEY or SEACHANNEL on the ocean floor.

 

Ref.:   BUFFINGTON, E.C., 1952. Submarine "Natural Levees". Journ. Geol. V.60, pp 473-479.

 

 

GÁT

 

Hosszan elnyúló, üledékből álló természetes kiemelkedés valamely KANYON, FENÉKVÖLGY vagy FENÉKCSATORNA mentén.

 

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

 

MEDIAN VALLEY

 

The axial depression of the MID-OCEANIC RIDGE system.

 

 

Ref.:      WISEMAN, J.D.H. and SEWELL R.B.S., 1937. The Floor of the Arabian Sea. The Geological Magazine, V.74, pp 219-230.

 

 

 

REPEDÉSVÖLGY

* KÖZÉPÁROK

* KÖZPONTI HASADÉKVÖLGY

* RIFT/RIFTVÖLGY

 

Az ÓCEÁNKÖZÉPI hÁtsÁgrendszer tengely menti mélyedése.

 

 

pl.: Szedov-repedésvölgy

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

 

MID-OCEANIC RIDGE

      (See RIDGE (c) and RISE (b))

 

 

ÓCEÁNKÖZÉPI HÁTSÁGRENDSZER

MOAT

 

An annular depression that may not be continuous, located at the base of many SEAMOUNTS, oceanic islands and other isolated elevations.

 

e.g.:      Hawaiian Moat.

Ref.:     VENING MEINESZ, F.A., 1948. Gravity Expeditions at Sea, V.4, Netherlands Geod. Comm., Delft.

 

 

ÁROKGYŰRŰ/SÁNCÁROK

 

FenÉkhegyek, szigetek és más elszigetelt kiemelkedések talapzatát gyakran körülvevő, nem feltétlenül összefüggő, gyűrűszerű mélyedés.

 

pl.: Mauritiusi-sáncárok

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

 

 


PASSAGE

 

A narrow break in a RIDGE or a RISE. Also called GAP.

 

e.g.:    Theta Gap

Ref.:   HEEZEN, B.C., THARP, M., and EWING, M. 1959, op.cit.

 

 

SZAKADÉK/KERESZTVÖLGY

* MÉLYTENGERI SZAKADÉK

 

Keskeny mélyedés valamely HÁTSÁG vagy HÁT területén.

 

 

 

PEAK

 

A prominent elevation either pointed or of a very limited extent across the summit.

 

e.g. Confederation Peak.

 

 

CSÚCS

 

Feltűnő, hegyes vagy csúcsánál igen kis átmérőjű kiemelkedés.

 

 

 

PINNACLE

 

Any high tower or spire-shaped pillar of rock, or coral, alone or cresting a summit.

 

e.g.:    Gardner Pinnacles.

Ref.: SHOR, GG., 1959, Reflection Studies in the eastern equatorial Pacific, Deep-sea Research, V.5, pp. 283-289

 

 

 

SZIRT

 

Önmagában vagy egy kiemelkedés tetején álló, torony- vagy oszlopszerű, magas szikla- vagy korallképződmény.

 

 

PLATEAU

 

A flat or nearly flat elevation of considerable areal extent, dropping off abruptly on one or more sides.

 

 

e.g.:      Blake Plateau.

Ref.:     AGASSIZ, A., 1988. Three Cruises of the Blake. Bull. Museum Comp. Zool., Harvard Univ., V.14 and 15. (Note however that Agassiz called what is now the "Blake Plateau" the "Pourtales Plateau").

 

 

PLATÓ

 

Jelentős kiterjedésű, egy vagy több irányban meredeken leszakadó, lapos vagy majdnem lapos terület.

 

pl.: Perszej-plató

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

PROMONTORY

 

A major SPUR-like protrusion of the continental SLOPE extending to the deep seafloor. Characteristically, the crest deepens seaward.

 

 

e.g.: Estremadura Promontory (off Portugal)

 

 

ORR

 

A kontinentÁlis lejtŐnek a mélytengerfenék területébe nyúló, NYÚLVÁNYHOZ hasonló nagyobb kitüremkedése. Jellemzően a tenger felé mélyül.

 

 

 

PROVINCE

 

A region identifiable by a number of shared physiographic characteristics that are markedly in contrast with those in the surrounding areas.

 

e.g.:    Gulf of Alaska Seamount Province

Ref.:     HEEZEN, B.C., THARP, M., and EWING, M., 1959. -- op.cit.

 

 

VIDÉK

 

Olyan térség, ahol egy csoport egymáshoz hasonló, de a környező területektől erősen elütő domborzati képződmény található.

 

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

 

REEF

 

A mass of rock or other indurated material lying at or near the sea surface that may constitute a hazard to surface navigation.

 

 

e.g.:    Great Barrier Reef

 

Ref.:     DARWIN, C., 1842. The Structure and Distribution of Coral Reefs, Smith, Elder and Co., London, 214 pp.

 

 

SZIKLAZÁTONY

 

A tenger felszínén vagy annak közelében elhelyezkedő szikla vagy kemény anyagból álló képződmény, amely a felszíni hajózásra veszélyt jelenthet.

 

pl.: Walters-sziklazátony

 

 

RIDGE (Several meanings)

 

 (a)   An elongated narrow elevation of varying complexity having steep sides.

                         

        e.g.:           Wyville- Thomson Ridge

        Ref.:               The term appears on the bathymetric maps by Sir John Murray which accompany the Challenger Report, Summary of results, Part I, published in 1895.

 

 (b)  An elongated narrow elevation, often separating ocean BASINS.

 

        e.g.:           Walvis Ridge.

        Ref.:               SCHOTT, G., 1942. Geographie des Atlantischen  Ozeans, Hamburg, C. Boysen, 438 pp.

 

(c)    The linked major mid-oceanic mountain systems of global extent. Also called MID-OCEANIC RIDGE.

 

         e.g.:        Mid-Atlantic Ridge.

 

 

HÁTSÁG (több jelentésű)

 

 (a)  Különböző bonyolultságú, meredek oldalú, hosszú, keskeny kiemelkedés.

 

        pl.: Newfoundlandi-hátság

 

 

 

 

 

(b)   Hosszú, keskeny kiemelkedés, amely gyakran óceáni medencÉket választ el egymástól.

 

        pl.: Walvis-hátság

 

 

 

 

 

(c)   Az egész Földre kiterjedő, egymáshoz kapcsolódó óceáni hegységrendszerek. (Óceánközépi hátságnak is nevezik).

 

pl.: Északi-Atlanti-hátság

 

RISE (Several meanings)

 

 (a)   A broad elevation that rises gently and generally smoothly from the sea floor.

 

        e.g.:         Argentine Rise.

        Ref.:         MAURY (ibid) mapped the "Dolphin Rise", which later was found by "Challenger" to be the Mid-Atlantic Ridge.

 

(b)   The linked major mid-oceanic mountain systems of global extent. Also called MID-OCEANIC RIDGE.

 

         e.g.:        East Pacific Rise.

        Ref.:         MENARD, H.W., 1960, East Pacific Rise, Science, Vol. 132, pp 1737-1746.

 

 

HÁT (több jelentésű)

 

 (a)  A tengerfenék széles, enyhe lejtőjű, általában sima felszínű kiemelkedése.

 

pl.: Rio Grande-hát

 

 

 

 

(b) A HÁTSÁG „c)” meghatározásának szinonimája.

 

pl.: Keleti-Csendesóceáni-hát

SADDLE

 

A broad pass or col, resembling in shape a riding saddle, in a RIDGE or between contiguous elevations.

 

e.g.:    Montebello Saddle

 

 

NYEREG

 

Valamely hÁtsÁgon belül vagy szomszédos kiemelkedések között található, a lovaglásnál használatos nyereghez hasonló alakú, széles hágó.

 

SCARP

    (See ESCARPMENT)

 

 

 

(lásd FAL)

 

SEA VALLEY

        (See VALLEY)

 

 

 

FENÉKVÖLGY

SEACHANNEL

 

 

A continuously sloping elongated discrete depression found in FANS or ABYSSAL PLAINS and customarily bordered by LEVEES on one or both sides.

 

e.g.: Moresby Seachannel

 

 

FENÉKCSATORNA

* MÉLYTENGERI CSATORNA

 

Általában hordaléklejtőkön vagy fenéksíkságokon előforduló, folyamatos lejtésű, megnyúlt mélyedés, amelyet rendszerint egy vagy két oldalon gátak szegélyeznek.

 

pl.: Északnyugati-Atlanti-fenékcsatorna

 

SEAMOUNT(S)

 

A discrete (or group of) large isolated elevation(s), greater than 1,000m in relief above the sea floor, characteristically of conical form. See also GUYOT.

 

e.g.:    New England Seamounts, Emperor Seamounts.

Ref.:   MURRAY, H.W., 1941. Submarine Mountains in the Gulf of Alaska, Bull. Geol. Soc. Amer., V.52, pp 333-362.

 

 

FENÉKHEGY, FENÉKHEGYCSOPORT

 

Általában kúp alakú, nagy, elszigetelt,1000 m-nél nagyobb relatív magasságú kiemelkedés,vagy ilyenek csoportja. Lásd még TÁBLAHEGY.

 

 

pl.: Kristensen-fenékhegy

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

SEAMOUNT CHAIN

 

 

A linear or arcuate alignment of discrete SEAMOUNTS, with their bases clearly separated. See also SEAMOUNT(S).

 

Ref.:   NORTHROP, J. and FROSCH, R.A., 1954. Seamounts in the North American Basin, Deep Sea Research, Vol. 1, pp-252-257.

DIETZ, R.S., 1954. Marine Geology of the Northwestern Pacific. Description of the Japanese Bathymetric Chart 6901. Bull. Geod. Soc. Amer., Vol. 65, pp 1199-1224.

 

 

FENÉKHEGYSOR

FENÉKHEGYCSOPORT

 

Több, egy sorban vagy ívben elhelyezkedő fenÉkhegy, amelyek alapja elkülönül. Lásd még FENÉKHEGY.

 

pl.: Matematikus-fenékhegyvidék

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

SHELF

 

 

 

A zone adjacent to a continent (or around an island) and extending from the low water line to a depth at which there is usually a marked increase of slope towards oceanic depths.

 

e.g.:    Scotian Shelf.

Ref.:   MURRAY, Sir John and HJORT, J., 1912. The Depths of the Ocean, Macmillan, London, 821 pp. Murray uses the term earlier than this, however. See MURRAY, Sir John, 1899. Present Condition of the Floor of the Ocean; Evolution of the Continental and Oceanic Areas, Rept. Of Brit. Assoc. Advancement of Sci., 1899, pp 789-802.

 

 

SELF (FŐSELF)

* KONTINENTÁLIS TALAPZAT

* SZIGETSELF

 

Valamely kontinenst szegélyező (vagy egy szigetet körülvevő) zóna, amely az apálykori partvonalnál kezdődik, s az óceáni mélységek felé haladva annál a vonalnál ér véget, ahol a lejtőszög hirtelen megnövekszik.

 

pl.: Barents-self

Ref.: KÉZ A. 1952, A víz természeti földrajza; in: BULLA B. [szerk.], Általános természeti földrajz, Vol. 1, Tankönyvkiadó, Budapest, pp 354–531

 

SHELF BREAK

      (See SHELF-EDGE)

 

 

Lásd SELFPEREM

SHELF-EDGE

 

 

The line along which there is marked increase of slope at the seaward margin of a CONTINENTAL (or island) SHELF. Also called SHELF BREAK.

 

Ref.:   MURRAY, Sir John and HJORT, J., 1912, op-cit.

 

 

 

SELFPEREM

* SELFSZEGÉLY

 

Keskeny zóna a self nyílt tenger felőli peremén, amelynek mentén a lejtőszög hirtelen megnövekszik.

 

 

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

* Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

SHOAL

 

An offshore hazard to surface navigation with substantially less clearance than the surrounding area and composed of unconsolidated material.

 

e.g.:    Georges Shoal.

Ref.:   SHAKESPEARE, W., 1608, op.cit.

 

 

 

ZÁTONY/HOMOKZÁTONY

 

Partközeli, környezetéből kiemelkedő, a felszíni hajózásra veszélyt jelentő, laza anyagból álló képződmény.

 

pl.: Legouvé-zátony

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.


 

SILL

 

A sea floor barrier of relatively shallow depth restricting water movement between BASINS.

 

 

Ref.:   SVERDRUP, H.U., JOHNSON, M.W. and FLEMING, R.H., 1946. The Oceans, Prentice-hall, New York, 1087 pp.

 

 

 

KÜSZÖB

 

Tenger alatti, viszonylag kis mélységben elhelyezkedő, medencéket elválasztó, a medencék közötti vízmozgást gátló hátság.

 

pl.: Murmanszki-selfhát

 

SLOPE

 

 

 

The deepening sea floor out from the SHELF-EDGE to the upper limit of the CONTINENTAL RISE, or the point where there is a general decrease in steepness.

 

Ref.:   MURRAY, Sir John and HJORT, J., 1912, op. cit.

 

 

 

LEJTŐ (FŐLEJTŐ)

* KONTINENTÁLIS LEJTŐ

* SZIGETLEJTŐ

 

A mélytenger felé lejtő terület, amely a selfperemnÉl kezdődik, s a kontinenslÁB kezdeténél vagy annál a pontnál ér véget, ahol a lejtőszög lecsökken.

 

pl: Barents-lejtő

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

 

SPUR

 

A subordinate elevation or RIDGE protruding from a larger feature, such as a PLATEAU or island foundation.

 

 

 

NYÚLVÁNY

 

Valamely nagyobb formából,például PLATÓBÓL vagy egy sziget alapjából kinyúló kisebb kiemelkedés vagy HÁTSÁG.

 

pl: Arlis-nyúlvány

 

SUBMARINE VALLEY

        (See VALLEY)

 

 

* TENGER ALATTI VÖLGY

(lásd FENÉKVÖLGY)

 

TABLEMOUNT

        (See GUYOT)

 

 

 

TÁBLAHEGY

TERRACE

 

 

 

A relatively flat horizontal or gently inclined surface, sometimes long and narrow, which is bounded by a steeper ascending slope on one side and by a steeper descending slope on the opposite side.

 

e.g.:    Meriadzek Terrace.

Ref.:   DAY, A.A., 1959. The Continental Margin between Brittany and Ireland, Deep Sea Research, V.5, pp 249-265.

 

 

TERASZ

PADKA

* MÉLYTENGERI TERASZ

 

Viszonylag lapos, vízszintes vagy enyhén lejtő, néha hosszú és keskeny felszín, amelyet egyik oldalról egy meredekebb emelkedő, a másik oldalról pedig egy meredekebb lejtő határol.

 

 

pl.: Blake-terasz

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.

 

TRENCH

 

 

A long narrow, characteristically very deep and asymmetrical depression of the sea floor, with relatively steep sides.

 

e.g.:    Marianas Trench; Tonga Trench.

Ref.:   FISHER, R.L. and REVELLE, R., 1955. "Trenches of the Pacific", Sci. Amer., Vol. 193, pp 36-41.

         FISHER, R.L., and HESS, H.H., 1963. "Trenches", in M.N. Hill (ed.), The Sea, Vol. 3, pp 411-436, John Wiley, New York.

 

 

ÁROK

* MÉLYTENGERI/ ÁROK

 

Hosszú, keskeny, rendszerint nagyon mély, aszimmetrikus, viszonylag meredek lejtőjű mélyedés a tengerfenéken.

 

pl.: Mariana-árok

Ref.: RICHARD, J. (ford.: PÉCSI A.), 1912, op. cit.

TROUGH

 

A long depression of the sea floor characteristically flat bottomed and steep sided and normally shallower than a TRENCH.

 

e.g.:    Rockall Trough, Langseth Trough.

 

 

HASADÉK/TEKNŐVÖLGY/KATLAN

 

A tengerfenék jellemzően lapos fenekű, meredek oldalú, megnyúlt alakú, az ároknál kevésbé mély mélyedése.

 

pl.: Keleti Novaja Zemlja-teknő; Barents-teknővölgy; Léna-katlan

 

VALLEY

 

 

A relatively shallow, wide depression, the bottom of which usually has a continuous gradient. This term is generally not used for features that have CANYON-like characteristics for a significant portion of their extent. Also called SUBMARINE VALLEY or SEA VALLEY.

 

e.g.:    Natal Valley.

Ref.:   SHEPARD, F.P. and DILL, R.F., 1966. Submarine Canyons and other Sea Valleys, Rand McNally, Chicago, 381 pp.

 

 

 

__________

 

FENÉKVÖLGY/SELFVÖLGY

* TENGER ALATTI VÖLGY

 

Viszonylag kis mélységű, széles mélyedés, amelynek feneke általában folyamatosan lejt. Ezt a kifejezést általában nem használják azokra a formákra, amelyek jelentős szakaszon szurdokjellegűek.

 

pl.: Szotrudnyicsesztvo-fenékvölgy; Anabar--Hatanga-selfvölgy

Ref.: FÖLDI E. 1979, op. cit.

Ref.: MÁRTON M. 1992, op. cit.,

 

__________

 

 


 

HUNGARIAN ALPHABETICAL INDEX of the Hungarian terms shown in the foregoing list of "TERMS AND DEFINITIONS", with cross-references to the English terms.

 

 

ÁROK ………………………………………….

 

ÁROKGYŰRŰ ……….……………………….

 

BÉRC ….........……………………...…………..

 

CSÚCS …..........................................………….

 

FAL ………………....................………………

 

FENÉKCSATORNA .…………………………

 

FENÉKDOMB ……..................………………

 

* FENÉKDOMBOK....……………….………...

 

FENÉKDOMBVIDÉK ………………………..

 

FENÉKHEGY .......…………………………….

 

FENÉKHEGYCSOPORT..................................

 

FENÉKHEGYEK ...................………………..

 

FENÉKHEGYLÁB .…………………………..

 

FENÉKHEGYSOR ……………………………

 

FENÉKSÍKSÁG ..……………………………..

 

FENÉKVÖLGY …………………….…………

 

 

FŐLEJTŐ ….............................................……..

 

FŐSELF ………………………........….……….

 

GÁT ………………….................………………

 

* GUYOT …………………....................………

 

HASADÉK …………....………………………..

 

HÁT ……………................……………………

 

HÁTSÁG ………………........…………………

 

HOMOKZÁTONY ………...................………

 

HORDALÉKKÚP ..…………………….……..

 

HORDALÉKLEJTŐ ………………………….

 

HORHOS .....…………………………………..

 

KALDERA..........................................................

 

KANYON ……..................................…………

 

KATLAN ……………......…………………….

 

KERESZTVÖLGY .…………………………..

 

KONTINENSHATÁR .……………………….

 

KONTINENSLÁB ..…………….…………….

 

* KONTINENSPEREM ……….............………

 

KONTINENSSZEGÉLY ...…………………..

 

* KONTINENSTALP.…………........…………

 

* KONTINENTÁLIS LEJTŐ ....………………

 

* KONTINENTÁLIS TALAPZAT .…………..

 

* KÖZÉPÁROK …........................................….

 

* KÖZPONTI HASADÉKVÖLGY …...………

 

* KÜSZÖB........................................…...………

 

LEJTŐ …………….…..................……………

 

* LEJTŐVIDÉK ………….……………………

 

LYUK …........................................................….

 

MAGASLAT ……………………….…………

 

MEDENCE ……………......………………….

 

* MÉLYTENGERI ÁROK..............……………

 

* MÉLYTENGERI CSATORNA ..……………

 

* MÉLYTENGERI KANYON ………………..

 

* MÉLYTENGERI MEDENCE ………………..

 

* MÉLYTENGERI SÍKSÁG .…………………

 

* MÉLYTENGERI SZAKADÉK ..……………

 

* MÉLYTENGERI TERASZ…….....................

 

NAGYMEDENCE ……………….......………

 

NYEREG .................................……………….

 

NYÚLVÁNY ...........................……………….

 

* ÓCEÁNI MEDENCE …………...........……..

 

* ÓCEÁNKÖZÉPI HÁTSÁGRENDSZER........

 

ORR.......................................................................

 

PAD .........................................……………….

 

PADKA....................................……………….

 

PLATÓ.....................................……………….

 

REPEDÉSVÖLGY..................……………….

 

* RIFT/RIFTVÖLGY................……………….

 

SÁNCÁROK.............................……………….

 

SELF..........................................……………….

 

SELFMEDENCE......................……………….

 

SELFPEREM............................……………….

 

* SELFSZEGÉLY......................……………….

 

SELFVÖLGY...........................……………….

 

 

SZAKADÉK.............................……………….

 

SZIGETLÁB............................……………….

 

* SZIGETLEJTŐ.......................……………….

 

* SZIGETSELF.........................……………….

 

SZIKLAZÁTONY...................……………….

 

SZIRT........................................……………….

 

SZURDOK.................................……………….

 

TÁBLAHEGY............................…………..….

 

TEKNŐVÖLGY....................…...…………….

 

* TENGER ALATTI VÖLGY..……………….

 

TERASZ....................................……………….

 

TÖRÉSÖV.................................……………….

 

TÖRMELÉKKÚP....................……………….

 

VIDÉK.......................................……………….

 

VÖLGY......................................……………….

 

 

ZÁTONY...............................................................

 

__________

 

MAGYAR ALFABETIKUS MUTATÓ, amely tartalmazza a „SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK” fentebb közölt jegyzékében szereplő magyar szakkifejezéseket és utal az angol megfelelőkre.

 

TRENCH

 

MOAT

 

KNOLL

 

PEAK

 

ESCARPMENT; SCARP

 

SEACHANNEL

 

HILL

 

ABYSSAL HILLS, HILLS

 

ABYSSAL HILLS

 

SEAMOUNT

 

SEAMOUNT CHAIN; SEAMOUNTS

 

SEAMOUNT CHAIN; SEAMOUNTS

 

ARCHIPELAGIC APRON

 

SEAMOUNT CHAIN; SEAMOUNTS

 

ABYSSAL PLAIN

 

VALLEY; SUBMARINE VALLEY; SEA VALLEY

 

SLOPE

 

SHELF

 

LEVEE

 

GUYOT; TABLEMOUNT

 

TROUGH

 

RISE

 

RIDGE

 

SHOAL

 

CONE

 

FAN

 

CANYON

 

CALDERA

 

CANYON

 

TROUGH

 

GAP; PASSAGE

 

BORDERLAND

 

CONTINENTAL RISE

 

CONTINENTAL MARGIN

 

CONTINENTAL MARGIN

 

CONTINENTAL RISE

 

SLOPE

 

SHELF

 

MEDIAN VALLEY

 

MEDIAN VALLEY

 

SILL

 

SLOPE

 

BORDERLAND

 

HOLE

 

KNOLL

 

BASIN

 

TRENCH

 

SEACHANNEL

 

CANYON

 

BASIN

 

ABYSSAL PLAIN

 

GAP; PASSAGE

 

TERRACE

 

BASIN

 

SADDLE

 

SPUR

 

BASIN

 

MID-OCEANIC RIDGE

 

PROMONTORY

 

BANK

 

BENCH (TERRACE)

 

PLATEAU

 

MEDIAN VALLEY

 

MEDIAN VALLEY

 

MOAT

 

SHELF

 

BASIN

 

SHELF-EDGE; SHELF-BREAK

 

SHELF-EDGE; SHELF-BREAK

 

VALLEY; SUBMARINE VALLEY; SEA VALLEY

 

GAP; PASSAGE

 

ARCHIPELAGIC APRON

 

SLOPE

 

SHELF

 

REEF

 

PINNACLE

 

CANYON

 

GUYOT; TABLEMOUNT

 

TROUGH

 

SUBMARINE VALLEY

 

TERRACE; BENCH

 

FRACTURE ZONE

 

APRON

 

PROVINCE

 

VALLEY; SUBMARINE VALLEY; SEA VALLEY

 

SHOAL

__________