Földrajzinév-írás

(óravázlat)

 

 

A földrajzi nevek keletkezéséről (Tutúlósi-dűlő), változásáról (Perzsa-öböl), egységes használatának elősegítéséről (ENSZ, Földrajzinév-bizottságok stb.), az „idegen” területek nevei — exonimák[1], egyedüli szuverenitáson kívüli területek

Hazai kiadványok:

Fábián Pál—Földi Ervin—Hőnyi Ede: A földrajzi nevek és megjelölések írásának szabályai. Akadémiai Kiadó, Bp., 1998 (régi kiadás: 1965-ben)

Földrajzinév-gyűjtemények (nyelvészeti elemzésekhez); pl. Zala megye földrajzi nevei, A keszthelyi járás. Magyar Nyelvtud.-i Társaság, Bp., 1986

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Bp., 1997

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Talma Könyvkiadó, Baja, 1998

Hajdú-Moharos József: Magyar Településtár. Kárpát-Pannon Kiadó, Bp., 2000

Földrajzinév-tárak (a nevek egységes használatának, és helyes írásmódjának biztosítására)

— Magyarország fontosabb domborzati, táj- és víznevei (Földrajzinév-tár I.) Kartográfiai Vállalat, Bp., 1984 (régi kiadás: MÉM OFTH, Bp., 1971)

— Magyarország földrajzinév-tára II., Komárom megye. Kartográfiai Vállalat, Bp., 1979; (A 19 megyei kötet 1976 és 1981 között készült.)

— A Jeges-tenger földrajzinév tára (Kutatási anyag. Szerk.: Márton M.; KV—ELTE, Bp. 1988—1991)

Helységnévtárak

— A Magyar Köztársaság Helységnévtára 1995. KSH, Bp., 1995; ~ Helységnévkönyve 2001. január 1., Bp., 2001

Névmutatók — atlaszok, térképek mellékletei

— Malij Atlas Mira. GUGK, Moszkva, 1989

— Románia autótérkép (1:700.00 ), Szarvas*Kárpátia, Bp., 2000

Külföldi kiadványok:

BGN névtárak; pl. Gazetteer of Undersea Features (kb. 10 évenként); de Országokra is létezik

 

A földrajzinév-írás rendszere a magyar helyesírás szabályait követő, azoknak ellent nem mondó rendszer! Az elemző írásmód, a név eredetének ismerete nagy segítségünkre lehet!

 

 

A földrajzi nevekről

 

Földrajzi név: természetes és mesterséges objektumok azonosítására szolgál. Tulajdonnév, nagy kezdőbetű; jellemzően két részből áll: pl. Velencei-tó.

1.) Földrajzi köznévi rész (utótag) — az objektum jellegét mutatja meg:

            „Mit nevezünk el?” hegy, völgy; folyó, ér; nádas, erdő; mező, dűlő; stb.

            (Bizonyos nyelvtani szerkezeteket kivéve) kötőjellel kapcsolódik a név első részéhez.

2.) A földrajzi név megkülönböztető eleme (előtag)— egyedivé tesz: Az adott      

körbe — hegy, völgy stb. — tartozó objektumok közül „Melyikről van szó?”

            Vas Mihály-hegy, Gergus-völgy

 

Jellemzően két részből áll, de több értelmes szóra: tagra vagy elemre bontható

— Debrecen, Vietnam, Börzsöny (hegység), Fertő (tó) — egyeleműek (lehetnek hiányosak)

— Arany-patak, Sziklás-hegység, Magas-Tátra — kételeműek (lehetnek hiányosak)

— Arany-patak-völgy; Rohonci-Arany-patak, Délkeleti-Csendesóceáni-nagymedence, Tatai (Öreg)-tó — többeleműek (lehetnek kettősnevűek)

 

Az előtag lehet vagy ahhoz kapcsolódhat földrajzi jellegű jelző  pl. alsó, kis, magas,

            Középső-dűlő, Alacsony-Tátra, Öreg-Duna-dűlő

 

A több elemből állóak általában névbővülés útján keletkeznek. Ez lehet előre- és hátraképzés:

1.) Arany-patak —> Rohonci-Arany-patak

2.) Arany-patak —> Arany-patak-völgy, Dél-Kína —> Dél-kínai-tenger

 

Általában érvényesül a település- (tágabban az igazgatási) nevek elsődlegessége a név származtatásában:

Szent György-völgy (völgy, létrejön benne egy település:) Szentgyörgyvölgy. A Szent György-völgyben folyik egy patak. Miről kapja a nevét? NEM a völgyről, tehát Szentgyörgyvölgyi-patak.

 

 

Nyelvtani szerkezetek

 

Egybeírás

1.) Ebédlátó-dűlő, Emberégető-hegy (jelöletlen tárgyas szerkezet)

2. a) Holdvilág-árok, Vadverem-völgy (összetett szavak)

2. b) Kis-homokdomb, Északi-középhegység, Etióp-magasföld (összetett szavak)

 

Különírás

1.) Vas Mihály hegye, Duna—Tisza köze (birtokviszonyra utaló szerkezet)

2.) Kis-dűlő mögötti (névutós szerkezet)

3.) Göd felső, Réti-földek alsó (hátravetett földrajzi jellegű jelző)

4.) Pál deák dűlő, Mária asszony sziget (értelmi zavar elkerülésére),

            hasonlóan: Volga—Don összekötő főcsatorna

            hasonlóan: Alsó Pál deák, de: Alsó-Vas Mihály

 

Tömbösítés

Délkeleti-Csendesóceáni-nagymedence, Kutasérparti-Alsó-csatorna (lehetőleg három tagnál több ne legyen).

            Ha azonban értelmetlen összevonásra lenne szükség, akkor marad: Keleti Novaja Zemlja-teknővölgy.

(Vegyül észre, hogy az egyébként kötőjellel kapcsolódó Keleti is „ leszakad” az értelmi zavar elkerülésére.)

 

Hosszú kötőjel

1.) VolgaDon-csatorna        („-tól -ig”-os szerkezet)

2.) OsztrákMagyar Monarchia, LeónKasztíliai Királyság (népnév, ill. összekapcsolt „-i” képzős szerkezet) hasonlóan: Cseh—Morva-dombság, Somogy—Tolnai-dombvidék

Rövid kötőjel

1.) Kál-Kápolna vasútállomás            egymás mellé rendelt elemekből álló,

2.) Győr-Moson-Sopron megye           „-i” képzőt nem tartalmazó szerkezet

 

Igazgatási, közterületi és intézménynevek

 

1.) Országnevek, országrészt, etnikai körzetet jelölő nevek

            Magyarország, Elefántcsontpart, Németalföld; Fokföld, Fogarasföld;

            Palócföld, Székelyföld

2.) Állam, tartomány, terület, megye, járás, körzet stb. neve

            Magyar Köztársaság, Brit Honduras, Amerikai Egyesült Államok,

            Francia Nyugat-Afrika, Felső-Volta, Dél-afrikai Köztársaság,

            Osztrák—Magyar Monarchia;

            Utrecht tartomány, Északnyugati terület, Tolna megye

3.) Település-, településrész- és lakotthely-nevek

            Bécs, Hódmezővásárhely, Szentendre;

            Víziváros, Miskolctapolca; Érd-Ófalu, Érd-Parkváros, Rákospalota-Újtelep;

            József Attila-lakótelep;

            Alsótanya, Gesztenyésmajor, Boldogasszonypuszta, Tókörnyékitanyák

            Kiss Ferenc-tanya, Úttörő Tsz-tanyák, ÉDÁSZ-telep

            Győri Pál háza, Törekvés Tsz lakótelepe, Bem apó telep, Kórógyi gátőrház

4.) Út, utca, tér stb. valamint a hidak neve

            Margit körút, Felső Sas utca, Szilágyi Erzsébet fasor, Bécsi kapu tér

            Kis-Duna sor és Kis Duna sor

            Árpád híd, Széchenyi lánchíd, Szent István híd

5.) Nevezetességek neve

            Budavár, Egri vár, Rákóczi-vár

            Vörös kereszt, de Vörös-kereszt (Ő állíttatta)

6.) Intézménynevek, intézménynévszerű megjelölések

            Magyar Nemzeti Múzeum, József Attila Gimnázium

            Lukács fürdő, Kis Rabló étterem, Tátra mozi, Torony presszó, Keleti pályaudvar

 

 

Földrajzi köznevek

 

A földrajzi köznevek (jelentésre utaló) fogalomcsoportjai: 1. víz, 2. domborzat, 3. táj, terület, 4. növény(zet), 5. talaj, 6. tengerfenék-domborzat, 7. (földtani) képződmény, 8. parttagoltság.

 

A leggyakoribb kötőjellel kapcsolandó köznevek (példák és összetételek): (holt)ág, agyag(lyuk), akácos, (birka)akol, alföld, (gulya)állás, (vad)almás, árapasztó, (malom)árok, árpás, ártér, aszó(völgy), atoll, baglyos, bánya(tető), barázda(szél), (cseppkő)barlang, bazaltoszlop, belvízcsatorna, (vár)bérc, berek(fás), bíbices, (tag)birtok, (csipke)bokor, (bolgár)kert, (borz)lyuk, bucka, búzás, bükk(ös), csalános, csalit, (ménes)csapás, csárdahely, csatorna, csemetekert, csevice(kút), csigás, (sziget)csoport, csúcs, csurgó, csuszamlás, dagonya, dél, delelő, delta, diós, (vad)disznós, (dohány)föld, dolina, domb(hát), dűlő(zug), ebes, (éger)erdő, elő(víz), (malom)ér, érchegység, erdő(rész), észak, fa, fácános, (szikla)fal, falu(hely), (farkas)verem, felföld, félsziget, fenék(hegyvidék), fennsík, fenyves, folyó, forrás(kút), főcsatorna, föld(szoros), fűz(fás), galagonyás, (tó)gát, gázló, gerinc, gleccser, gödrös, gyep(föld), gyűjtőcsatorna, hágó, halas(tó), harasztos, hasadék, (lösz)hát(ság), határ(árok), (szőlő)hegy(orom) (tábor)hely, holt(ág), homok(pad), hordalékkúp, hullámtér, ingókő, irtás, (borjú)itató, (bika)járás, jég(barlang), kavicsos, (almás)kert, kilátó, korall(zátony), (kaptár)kő,

kő(poros), (ér)köz, köz(legelő), kráter(tó), láp(os), legelő(erdő), lemez, lépcső, (rózsa)liget, (ravasz)lyuk, magasföld, málnás, (self)medence, meder, (tó)mellék, nádas, nyereg, nyúlvány, óceán, omlás, orom, öböl, ölfás, öntözőcsatorna, ősmasszívum, öv(árok), padka, parlag, pap(föld), park(erdő), (ér)part, páskom, patak, pihenő, plató, (homok)puszta, rakodó, rét(hely), rév, rókás, róna, sáncárok, sarkvidék, sárrét, séd, sík(ság), sivatag, sóstó, süllyedék, szakadék, szállás, szántó, szeg, szer, szérű, sziget, szikes, szikla, szirt, (tenger)szoros, szőlő, szurdok, tábla(hegy), tag(birtok), tanyaföld, (víz)tároló, tavasbarlang, teknő(völgy), telek, tenger(szem), terasz, tető, tó(hátság), torkolat, torok, töbör, tölgyes, törés(öv), tőzeg(telep), tűzköves, ugar, ugrató, út(köz), ülepítő, ültetés, vadas(kert), vágás, vár(hegy), város(erdő), vaskapu, (telek)vég, verem, vidék, víz(mosás), (katlan)völgy, vulkán, zátony, zuhatag, zsombékos, zsomboly stb.

 

 

Utcanévi utótagok

 

A leggyakoribb kötőjel nélkül kapcsolandó utótagok (közterületnevekben):

árok, átjáró, dűlősor, dűlőút, erdősor, fasor, forduló, gát, határsor, határút, híd, játszótér, kert, körönd, körtér, körút, köz, lejáró, lejtő, lépcső, lépcső, liget, mélyút, orom, országút, ösvény, park, part, pincesor, rakpart, sétány, sétaút, sor sugárút, tér, tere, turistaút, udvar, út, útja, utca, üdülőpart

 

 

Kiegészítő információk a névtárak és a földrajzinév-írás témakörhöz: http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/marton/mm_tan.htm

 [1] — exonima: egy bizonyos nyelvben használt földrajzi név egy olyan földrajzi alakulatra, amely kívül fekszik azon a területen, ahol ez a nyelv hivatalos. Az ilyen földrajzi név formájában eltér attól a névtől, amelyet a földrajzi alakulat fekvése szerinti terület hivatalos nyelvén (nyelvein) használnak.

Megjegyzés: Az ENSZ 1977. évi konferenciájának 19. határozata (E/CONF. 69/4, I. kötet, A konferencia jegyzőkönyve, p. 36) kizárja az exonimák közül azokat a neveket, amelyek az eredetitől csak mellékjelek vagy névelő elhagyásában, pótlásában, módosításában, a név raggal vagy képzővel való ellátásában és a földrajzi köznév fordításában térnek el! (Földi E., 1992).