A magyar térképészet nagy alakjai
Arcképcsarnok

(A festmények a Térképtudományi Tanszék titkárságának falán láthatók)


Honterus János
(1498-1549)

Zsámboki János
(1531-1584)

Hevenesi Gábor
(1656-1715)

Bél Mátyás
(1684-1749)

Korabinszky János
(1740-1811)

Vay Miklós
(1756-1824)

Görög Demeter
(1760-1833)

Budai Ézsaiás
(1766-1841)

Lipszky János
(1766-1826)

Schedius Lajos
(1768-1847)

Karacs Ferenc
(1770-1838)

Lakos János
(1776-1843)

Kőszeghy Mártony Károly
(1783-1848)

Vörös László
(1790-1870)

Tóth Ágoston
(1812-1889)

Gönczy Pál
(1817-1892)

Kogutowicz Manó
(1851-1908)

Cholnoky Jenő
(1870-1950)

Teleki Pál
(1879-1941)

Irmédi-Molnár László
(1895-1971)

Turner István
(1900-1974)

Takács József
(1901-1986)

Bakonyi Kálmán
(1919-1994)