A magyar térképészet nagy alakjai
Honterus János

HONTERUS (HONTER, GRASS) János (1498-1549) erdélyi szász író, tudós (jogász, nyelvész), fametsző, térképész, reformátor, ev. prédikátor volt Krakkóban, majd Baselben tanult. 1532-ben Baselben sokszorosított Erdély térképe ezen országrész első nyomtatott térképe. 1542-ben jelent meg a „Rudimentum Cosmographicorum” c. nevezetes munkája (verses földrajz és világatlasz). Ez több nyelven, mintegy 100 kiadást ért meg, és majd egy évszázadig volt Európa földrajzkönyve, az atlaszok előfutára (R ).

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)