A magyar térképészet nagy alakjai
Tóth Ágoston

TÓTH Ágoston Rafael (1812-1889) magyar hadmérnök, térképész, honvéd ezredes, a magyar térképészet kiemelkedő személyisége. – Dolgozott a második katonai felmérésben. A szabadságharcban városparancsnoki beosztásban harcolt, elítélték. Megyei mérnök, gazdasági intézeti tanár, 1867 után a közmunka- és közlekedési minisztérium topográfiai osztályának igazgatója. Javasolta térképészeti intézet felállítását Magyarországon. Sokat tett a terep- és térképtan magyar nyelvű katonai oktatásáért. Nevéhez fűződik az első, nemzetközileg is kimagasló értékű magyar térképészeti kézikönyv megírása: A helyszínrajz és földképkészítés történelme, elmélete és jelen állása (1869) címen. Előadott a pesti tudományegyetemen stratégiát, tereptant, térképolvasást, katonai felmérést és más tárgyakat. Az MTA levelező tagja. Egy időszakban az ő nevét viselte a később létrejött budapesti katonai térképészeti intézet (GK 1983/5, 1987/6, IML 113, 124-126, 134, 191, 195, 220, 307, 361, R, Kataszteri Közlöny 19l8/10).

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)