A magyar térképészet nagy alakjai
Kogutowicz Manó

KOGUTOWICZ Manó (1851-1908) katonatiszt, térképész, kiadó, az első magyar térképészeti vállalatnak, a Magyar Földrajzi Intézetnek az alapítója (1890). 1883-1890 között a Posner cég kartográfiai vezetője. Több iskolai atlasz és falitérkép készítője. Kiváló grafikus, amit különösen nagyon szép csíkozott oktatótérképe mutat. 1897-ben adja ki 25,5 és 51 cm átmérőjű földgömbjeit. Számos kiadványa: térkép, atlasz, falitérkép (l899-re 34 fajta) jelzi az intézet fellendülését. Sikereit kiváló grafikai tehetségének, üzleti érzékének és annak köszönheti, hogy számos tudóst (Cholnoky Jenőt, Littke Aurélt, Acsády Ignáczot, Ágotai Bélát stb.) sikerült megnyernie térképei tartalmának kialakításához. – Kiadványai közül kiemelhető: „Teljes atlasza”, mely számos kiadást ért meg 1902-től kezdve. Életművéhez 37 földrajzi és kb. 24 megyei falitérkép, 23 történelmi falitérkép, 7 földrajzi és 3 történelmi atlasz, valamint vaktérkép-sorozat tartozik. Ezek egy részében művészi szinten jelenik meg a hegységcsíkozás. 1900-ban adta ki „A földrajzi alapfogalmak domborművű térképe” c. mintáit. Kiadványai az 1900. évi párizsi világkiállításon aranyérmet nyertek (GK 1969/1, 1985/5, 1998/5, R, KPV 99, 197, 331, IML 120, 123, 124, 127,130-132, 231, 232.) Kisari Balla György könyvet írt róla.

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)