A magyar térképészet nagy alakjai
Irmédi-Molnár László

IRMÉDI-MOLNÁR László (1895-1971) az ELTE Térképtudományi Tanszékének alapító professzora, katonatérképész, térképtörténész, az önálló térképtudomány hazai megteremtője. Különösen katonai térképészettel, tematikus (oktatási, történelmi, turisztikai) földrajzi térképekkel és magyar térképtörténettel foglalkozott. Elsősorban Lázárral, Tóth Ágostonnal és Mikovinyvel kapcsolatos kutatásai úttörő jellegűek és további kutatásokra ösztönzőek voltak. „Térképalkotás” c. tankönyve 1970-ben jelent meg. Ebben szinte nemzetközi bibliográfiáját adta a térképtudománynak. Iskolai atlaszt is adott ki. A Térképészeti Közlöny szerkesztője és számos cikk írója. Holdgömböt is szerkesztett (GK 1969/3, 1995/4).(GK 1964/5, l97l/6, IML 69, 134, 191, 307, 361, 465).

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)