A magyar térképészet nagy alakjai
Budai Ézsaiás

BUDAI Ézsaiás (l766-l841) a debreceni református kollégium tanára, kora kiváló magyar térképésze, filológus. Oxfordban és Göttingában tanult. Vezetésével diákjai háromévi munkával l800-ra elkészítették az első magyarnyelvű iskolai atlaszt, rézmetszéssel. Címe: „Oskolai Új Átlás az alsó classisok számára”, mely l2 térképet tartalmaz. A munkát l801-ben történelmi atlasz, majd l804-ben a felsőbb osztályoknak szánt földrajzi atlasz követte. Neki tulajdonítanak egy l79l-es 30 cm átmérőjű debreceni földgömböt (KPV 97, D 6, K 96, IML ll8, ll9, R, St 145).

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)