A magyar térképészet nagy alakjai
Karacs Ferenc

KARACS Ferenc (1770-1838) mérnök, térképész, kiadó, a XIX. század első harmadának legnagyobb magyar térképmetszője. Debrecenben és Bécsben tanult. Iskolai térképeket készített a Jászságról és a Kunságról. Első önálló műve Magyarország postatérképe, majd 1813-ban Magyarország földképe kb. 1:960 000 méretarányban. Ezt követte Magyarország közönséges táblája (1813). Ő metszette Lipszky térképét. – 1788-ban egy 38 lapos térképfüzetet másolt le. Hat egyházmegye-térképet készített. Fő műve az 1834-től laponként megjelenő Európa atlasza, de iskolai térképeket is metszett. 43 alkotó éve alatt 31 atlaszt és térképet vagy más értékes művet alkotott ( GK 1958/3, 1979/5, 1997/1, 1998/8, R, D 20, K 96, IML 233). Fiatalkori munkái közé tartozik 10 lapos geometriai ábragyűjteménye (címe: Figurae geometricae, quae delineavit Franciscus Karats anno 1788) és 34 darabból álló antikkori térképsorozata, amelyet a debreceni Kollégiumban rajzolt és ma is annak könyvtára őríz.

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)