A magyar térképészet nagy alakjai
Bél Mátyás

BÉL Mátyás (1684-1749) evangélikus lelkész, történetíró, besztercebányai tanár, több tud. akadémia tagja volt, korának kiemelkedő tudósa. Pozsonyban geometriát tanított. Lapkiadó és -szerkesztő. – Célja volt Magyarország államismeretének megírása. Bécsben 1735 és 1742 között jelenteti meg a ma is forrásértékű „Notitia Hungariae novae historico-geographica” c. munkáját, 5 kötetben, tíz megye leírásával. A megyék térképezését Mikoviny Sámuelre bízta. A mű többi része máig kéziratban maradt. - Gyűjteményt adott ki a magyar történelem elbeszélő kútfőiből (GK 1984/4, IML 101, 110, 111, 118).

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)