A magyar térképészet nagy alakjai
Teleki Pál

TELEKI Pál (1879-194l) magyar államférfi, földrajztudós, egyetemi tanár, a József nádor Műegyetem rektora. Együtt dolgozott a Magyar Földrajzi Intézettel, melynek elnöke is volt. Kogutowicz Manó munkatársaként számos térképet, falitérképet, földgömböt állítottak elő. Világatlaszt szerkesztett (1912-től), tanulmányokat írt a tematikus kartográfia módszereiről, híressé vált néprajzi térképe (1919). Külföldön nagy elismerést aratott „Atlasz a japán szigetek cartographiájának történetéhez” c. munkája (1919). Soros kapcsolatot tartott fenn – még miniszterelnöksége idején is – a HTI-vel. Greuter 49 cm-es földgömbje íróasztalát díszítette. 1911-ben mozgalmat indított a régi magyar térképek összegyűjtésére (IML 52, 69, 121, 131-133, 307, K 49, 99, D 37).

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)