A magyar térképészet nagy alakjai
Görög Demeter

GÖRÖG Demeter (1760-1833) magyar térképész, irodalomszervező, lapszerkesztő, újságíró, glóbuskészítő, mécénás. 1790-ben adta ki Kerekes Sámuellel „Európa közönséges táblái”-t (térképét), miután előzőleg újságaik mellékleteként már megyetérképeikkel együtt közzé tették. „Magyar átlás”-ában 60 megyei lap található (KPV 97, R, IML 103, 119). 1812-ből való az első magyar nyelvű repertórium 15 000 helységnévvel.

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)