A magyar térképészet nagy alakjai
Zsámboki János

ZSÁMBOKI (ZSÁMBOKY, SAMBUCUS) János (Johannes) (1531-1584) magyar térképész, humanista nyelvész, orvos, korának nagynevű, világot járó polihisztora. Híres könyv- és kéziratgyűjtő. Bécsben dolgozott, császári tanácsos, Bologna-i egyetemi tanár. Újra kiadta Lázár térképét háromnyelvű helységnévtárral. A mű Ortelius „Theatrum Orbis Terrarum”(1595) c. atlaszában jelent meg, így ez az ábrázolás terjedt el hazánkról. Erdélyről is készített térképeket (1574), 1566-ban kiadta Honter Erdély-térképét (R ). Blaeu és mások forrásként vették át „Ungariae loca praecipua…” c. térképét (1579).

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)