A magyar térképészet nagy alakjai
Schedius Lajos

SCHEDIUS Lajos János (1768-1847) magyar nyelvész, író, esztéta, egyetemi tanár, akadémikus. Írt többek közt történeti, társadalmi, földrajzi, gazdasági munkákat. Több folyóiratot szerkesztett. – Blaschnekkel 1:460 000 méretarányban elkészíti Magyarország , addigi felméréseken alapuló földabroszát (1836) 9 szelvényen falitérkép jelleggel. Térképei sokáig elterjedtek voltak. 1847-ből való „Magyarország, Horvát, Tót, Dalmát és Erdélyországnak… Földképe” (IML 123, St 156, R). A két kiadásban is megjelent térkép a szabadságharc alatt – részletességénél fogva és más térkép hiányában – a magyar hadvezetés hadászati térképe volt. A térkép igen finom csíkozásos domborzatábrázolása Blaschnek érdeme.

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)