A magyar térképészet nagy alakjai
Bakonyi Kálmán

BAKONYI Kálmán (l9l9-l994) katonatérképész, alezredes, a Ludovika Akadémián végzett, a második világháború alatt tüzérségi felderítőpilóta.1956-ig a HTI, illetve az MNTI munkatársa, terepfelmérő, majd kartográfiai osztályvezetőhelyettes.1957-től a PGTV, 1973-79 között a FÖMI munkatársa, a polgári topográfiai térképészeti munkálatok egyik vezetője. 1961-től az ELTE térképtudományi tanszékén oktatott. Foglalkozott levezetett topográfiai térkép generalizálási kérdéseivel is (1978). Elismert rajztehetség, számos szakkönyv illusztrátora volt. Három egyetemi jegyzete is megjelent, az ő tankönyvéből tanítanak a földmérési és térképészeti szakközépiskolákban is (GK 1992/6, 1994/1, IML).

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)