A magyar térképészet nagy alakjai
Cholnoky Jenő

CHOLNOKY Jenő (1870-1950) magyar geográfus professzor, térképész. Klimatológiával, geomorfológiával, leíró földtannal foglalkozott, a Magyar Földrajzi Intézet munkatársa volt, iskolai és megyei atlaszt, földrajzi és statisztikai atlaszt szerkesztett, földgömböt készített. 1927-28-ban társszerzőkkel polgári iskolai, négy év múlva népiskolai atlasza lát napvilágot. Kínában térképezett. Térképrajzai művészi kivitelűek voltak. – Kogutowicz Manó kiadványainak egyik szakértője. Lóczy Lajossal 1:75 000 méretarányban, négy lapon Balaton-térképet szerkesztett (1903). (IML 90, 120, 121, 131, 134, D 7,8, K 99, KPV 147).

(Az életrajzot Karsay Ferenc írta.)