Irmédi-Molnár László
térképész professzor élete és munkássága
írta: Karsay FerencEmlékkiadvány születésének 100. évfordulója alkalmából

Kiadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi Tanszéke és
a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatfőnöksége
Budapest,1995.


Az életutak kerek évfordulói a gyorsan változó idő sodrában is megállásra, emlékezésre késztetnek. A történelem folyamában az egyéni élet csak apró ér, amelynek útját alakulását alapvetően befolyásolják korának eseményei, történései. Mégis az egyéni sorsok, életek tartalma, küzdelmei, az alkotók erőfeszítései, eredményei is Formálják a kort, amelynek részesei, tanúi lehettek. Fokozottan érvényes ez a megállapítás a nemzedékek nevelőire, a szakmai Fejlődés úttörőire. A magyar térképészek egyik nagy tanítójának, a katonai térképészet neves munkásának, a termékeny szakírónak, az egyetemi térképész képzés alapító professzorának, Irmédi-Molnár Lászlónak állít emléket ez a kiadvány. A Magyar Honvédség Térképész Szolgálat állománya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Térképtudományi Tanszék munkatársai, hallgatói és volt tanítványai születésének 100.évfordulóján tisztelettel adóznak emlékének.

Klinghammer István egyetemi tanár
ELTE TTK Térképtudományi Tanszék
vezetője
Cseri József ezredes
Magyar Honvédség Térképész Szolgálat
főnöke


T A R T A L O M J E G Y Z É K

1. Indíttatás

2. Frontszolgálata és fogsága

3. A pályakezdő évek (1920-1930)

4. Országos hírû szakemberré válása a Katonai Térképészeti Intézetnél

5. Tevékenysége a második világháború alatt

6. Szerepe a HTI újjászervezésében és az oktatásban 1945-1953 között

7.Új tanszék alapítása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 8.A professzor tudományos munkássága
MELLÉKLETEK


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!