Irmédi-Molnár László
térképész professzor élete és munkássága

MELLÉKLETEK
F. Irmédi-Molnár László munkásságát tárgyaló kiadványok

Balla János - Hrenkó Pál: A magyar katonai térképészet története. Bp. 1991. I. kt. Bendefy László: Irmédi-Molnár László (nekrológ). Geod. és Kart. 1971. 6.sz. 456.o. Bendefy László: Irmédi-Molnár László. Földr. Értesítő 1965. 420. o.

Bonacker: Kartenmacher aller Länden und Zeiten. Stuttgart. 1966.

Borbély Andor ismerteti Irmédi-Molnár László szerk.: Térképtudományi Tanul mányok c. kiadványsorozat. l. évfolyamát. Földr.Közlem. VII. kt. 4.sz. 376-378.o.

Füsi Lajos: A térképészképzés története Magyarországon. Geod. és Kart. 1981. 3.sz. 159-162.o.

Hoffer István: Diplomás térképészek köszöntése. Geod. és Kart. I 981. 3.sz. 157- 158.o.

Irmédi-Molnár László - Lázár-deák kitüntetése. Geod. és Kart. 1964.S.sz. 389.o.

( - ): Irmédi-Molnár László 70 éves. Fr Közl. XIV. évf. 2.sz. 84.o. 1966. Kádár László: Irmédi-Molnár László. Búcsúbeszéd. Fr Közl. 1971.4.sz. Kenyeres Ágnes: Magyar Életrajzi Lexikon III. kt.Bp.1981.

Magyar Geodéziai Irodalom 1498-1960. Bp.1964. Szerk.Bendefy László. Magyar Geodéziai Irodalom 1961-1970. Bp. 1974. Szerk.Bendefy László.

Magyar Geodéziai és Kartográfiai irodalom 1971-1975, illetve 1498-1975. Budapest, 1983. Szerk. Karsay Ferenc.

A magyar földmérés és térképészet története. 5. és 6. fej. Harmadik kötet A. Bp. 1993. Joó István és Raum Frigyes főszerk.

Raum Frigyes: Magyar földmérők arcképcsarnoka II. kt. BGTV kiadás Bp.1984.

Raum Frigyes: A magyarországi földmérők és térképészek fontosabb életrajzi adatai. Bp. 1986.

Stegena Lajos: A tudományegyetemi térképészképzés. Geod. és Kart. 1970. 6.sz. 438-441.o.

Dr. Tremmel Ágoston: A katonai térképészet címbibliográfiája. MH TÁTI Bp. 1993.


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!