Hogyan lehet valakiből térképész és ami utána következik?


2001 szeptemberétől a tanterv felmenõ rendszerben megváltozott
A bolognai rendszer előtti utolsó tanterv

Tartalomjegyzék


0. A felvételiről


1. Az egyetemi térképészképzés tanrendje
1.1 A képzés célja
1.2 A térképészképzésről
1.3 Az oktatandó alapvetõ tudománycsoportok
1.4 Államvizsga

2. A térképész szak tantervi hálója (csak táblázatok) - 2001. szeptemberéig érvényes (felmenő rendszerben)
2.1 Általánosan kötelezõ tárgyak (széles táblázat)
2.2 Alapozó tárgyak (széles táblázat)
2.3 Szakmai tárgyak (széles táblázat)
2.4 Tanulmányi követelmények (széles táblázat)
A második fejezet táblázatai a 3. fejezetben részletesen le vannak írva.
3. A térképész szak tantárgyainak részletes ismertetése - 2001. szeptemberéig érvényes (felmenõ rendszerben)
3.1 Alapozó tárgyak
3.1.1 Matematika
3.1.2 Fizika
3.1.3 Kémia
3.1.4 Geológia
3.1.5 Ökológia
3.1.6 Geofizika
3.1.7 Csillagászat
3.1.8 Meteorológia
3.1.9 Általános természetföldrajz
3.1.10 Általános gazdaságföldrajz
3.1.11 Magyarország földrajza
3.1.12 Regionális földrajz
3.2 Szakmai tárgyak
3.2.1 Térképrajz és technológia
3.2.2 Geodézia
3.2.3 Fotogrammetria és fotointerpretáció
3.2.4 Bevezetés a térképészetbe
3.2.5 Általános térképtan
3.2.6 Térképszerkesztés-tervezés
3.2.7 Vetülettan
3.2.8 Tematikus kartográfia
3.2.9 Számítógéppel segített térképkészítés
3.2.9a Számítógépes hálózatok
3.2.10 Térképtörténet
3.2.11 Földrajzi névírás
3.2.12 Környezet- és természetvédelem
3.2.13 Városépítés-tájrendezés
3.2.14 Térképrendszerek
3.2.15 Közgazdaságtan-üzemszervezés
3.2.16 Atlaszkartográfia
3.2.17 Szakszeminárium
3.2.18 Speciális kollégium
3.2.19 Szaklaboratórium

4. Szigorlati tematika - 2001. szeptemberéig érvényes (felmenő rendszerben)
5. Tanulmányi munkaegység szerinti követelmény - 2001. szeptemberéig érvényes (felmenő rendszerben)
6. A Doktori iskola keretében meghirdetett óráink

Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdõlapjára!