3.1.4 Geológia.
TR-105I. évfolyam 1.félévFizika2+1gyakorlati jegy, kollokvium

Általános ásványtan: ásványfizika, ásványkémia, kristákytan. Kristályrendszerek felismerése, meghatározása modelleken.
Részletes ásványtan: szulfidok, oxidok, szulfátok, karbonátok. A Szabó József gyűjtemény megtekintése.
Magmás kőzettan/I: mélységi magmatizmus. A Föld szerkezete. A kőzetleírás szempontjai.
Vulkáni formák: Kilimanjaro, Mongólia.
Magmás kőzettan/II: vulkanikus kőzetek.
Metamorf kőzettan. A metamorfózis fogalma, foka, osztályzása. Meteamorf kőzetek leírása.
Üledékes kőzettan. Mállás, erózió, denudáció, diagenezis. Az üledékes kőzetek csoportosítása. Üledékes kőzetek makroszkópos leírása.
Általános őslénytan. Történeti áttekintés. Biofácies, biosztratigráfia. Paleoökológia. Evolúció.
Nevezetes őslénytani lelőhelyek (Solnhofen, Holzmaden), hazai példák.
Részletes őslénytan. ősnövénytan (rendszertan, a törzsek részletes bemutatása). ősállattan/I, rendszertan.
Földtani alapfogalmak (formáció, sztratotípus, rétegtan, zóna, fácies, konkordancia, diszkordancia). Földtani alaptörvények (aktualizmus elve, Steno törvényei). ősmaradványok felismerése.
Kőzetek és földtani jelenségek bemutatása, vizsgálata terepi viszonyok között.
Földtörténeti kutatási módszerek: paleomágneses módszer, radiometrikus kormeghatározás.
Izosztázia, transzgresszió, regresszió. A Föld nagy hegységei/I: Himalája, Pamír.

.
TR-205II. évfolyam 1.félévFizika2+1gyakorlati jegy, kollokvium

Hegységképződés, tektonikai alapfogalmak, epirogenezis, orogenezis, tektogenezis. A Föld nagy hegységei/II: Andok, Alpok.
Lemeztektonika. A bányászkompasz használatának elsajátítása.
Geomorfológia. A felszín formakincsei. Magyarország kis- és nagytájai. A tanult fogalmak alkalmazhatósága a térképész gyakorlatban.
Üledékképződési környezetek a szárazföldön. Folyóvizi, tavi, mocsári, sivatagi és eljegesedett területek üledékképződése.
Tengeri üledékképződési területek (sekélytengeri, mélytengeri).
A prekambrium és a paleozoikum földtörténete (ősföldrajz, hegységképződés, éghajlat, élővilág).
A mezozoikum földtörténete (ősföldrajz, hegységképződés, éghajlat, élővilág). Hazánk földtörténete a mezozoikumban.
A kainozoikum földtörténete (ősföldrajz, hegységképződés, éghajlat, élővilág). Hazánk földtörténete a kainozoikumban.
A környezetvédelem geológiai vonatkozásai. A földtani környezetvédelem.
Az alkalmazott és a műszaki földtan ágainak rövid ismertetése: építésföldtan, műszaki földtan, kőolajföldtan, kőszénföldtan.

Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!