3.2.1.1 Földrajzi névírás.
TR-224I. évfolyam 2.félévFöldrajzi névírás2+1gyakorlati jegy, kollokvium

Írások térképi alkalmazása.
A földrajzi nevek: víznevek, domborzati nevek, területnevek, településnevek, utcanevek. Toponímia.
Térképi magyarázó írások. Névmutatók, rövidítési jegyzékek, kiejtési jegyzékek.
A nevek jelölési értéke és kifejező értéke.
Latinbetűs és nem latinbetűs írású földrajzi nevek használata.
Az átírás: transzliteráció, transzkripció. Átírási lehetőségek.
A földrajzi nevek és megjelölések helyesírása.
A név jellege szerinti írásmód.
A földrajzi megjelölések írásmódja.


Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!