3.1.6 Geofizika.
TR-307II. évfolyam 1.félévGeofizika2+0kollokvium

Rugalmas feszültségek, rugalmas deformációk, rugalmas hullámok.
Földrengéshullámok: térhullámok, felületi hullámok.
Földrengések: kipattanási idő, epicentrum, fészekmélység meghatározása; földrengések eloszlása a Földön. Intenzitás és magnitudó.
A Föld belső szerkezete: kéreg, köpeny, mag.
Szeizmikus mérések.
Általános tömegvonzás, tomegvonzási potenciál térerősség, nehézségi erőtér, gömbfüggvények.
A Föld alakja és gravitációs tere; a fizikai földalak-maghatározás módszerei.

.
TR-407II. évfolyam 2.félévGeofizika2+0záróvizsga

A nehézségi erőtér időbeli változásai, árapály, a forgási szögsebesség változása.
Gravitációs alaphálózat, graviméterek, gravitációs mérések.
Dipólus mágneses tere, a földi mágneses tér elemei; izodinam, izoklin és izogon térképek.
A földi mágneses tér időbeli változásai, periódusos és szabálytalan változások.
Ionoszféra, magnetoszféra.
Elméletek a földi mágneses tér eredetére és a változások okára.
Magyarországi mágneses alaphálózat, mágneses obszervatóriumok, mágneses mérések.

Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!