3.2.1.6 Atlaszkartográfia.
TR-829IV. évfolyam 2.félévAtlaszkartográfia1+2gyakorlati jegy

Komplex atlaszok szerkesztése:
Az atlasz fogalmának meghatározása. Az atlaszok csoportosítása (atlasztípusok): az ábrázolt terület, a tartalom, a cél, a formátum, a kötészet, a megjelenés módja szerint.
Az atlaszok szerkesztése kapcsán felvetődő általános kérdések.
Az atlaszok általános szerkesztési elvei: az egységesség- az egységesség korlátai, a teljesség- a teljesség korlátai.
A különböző atlasztípusok alapvető szerkesztési elvei.
Magyarország nemzeti atlasza: ismertetés és kritikai elemzés.

Gyakorlat:

Már kiadott atlaszok konkrét elemzése. Önállóan választott atlasz makettjének elkészítése..
TR-929V. évfolyam 1.félévAtlaszkartográfia1+2gyakorlati jegy, kollokvium

Komplex atlaszok szerkesztése:
Egy konkrét kiadó, a Cartographia Kft. által megjelentetett egy konkrét atlasz(típus), a Világatlasz átdolgozási, szerkesztési koncepcióinak megismertetése és elemzése (Világatlasz, Politikai és gazdasági világatlasz, Nagy világatlasz, Földrajzi világatlasz)
Az atlaszok kialakulásának és fejlődésének története.

Gyakorlat:

Már kiadott atlaszok konkrét elemzése. A korábban választott atlasz szerkesztői utasításának, litográfiai kivitelezésének kidolgozása (elméleti megoldás).Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!