3.2.1 Térképrajz és technológia.
TR-114I. évfolyam 1.félévTérképrajz és technológia0+4gyakorlati jegy

Rajzgyakorlatok:
rajzpapíron (ceruzával) szabadkézzel, ill. vonalzó mellett
rajzpapíron (rajztollal) szabadkézzel
rajzpapíron (graphosszal) vonalzó mellett
rajzpapíron (graphosszal) görbe vonalzó mellett
műanyagfólián (graphosszal) vonalzó mellett
műanyagfólián (térképszerű alappal)
pauszpapíron (térképszerű alappal)
rajzpapíron (Majzik-háromszöggel)
műanyagfólián (egyszerű térképszerű maszkolással)


.
TR-214I. évfolyam 2.félévTérképrajz és technológia0+4gyakorlati jegy

Rajzgyakorlatok csuklós kihúzóval rajzpapíron, pauszpapíron és műanyagfólián.

.
TR-314II. évfolyam 1.félévTérképrajz és technológia0+4gyakorlati jegy

Térképek rajzolása (írás nélkül) rajzpapírra; vonalzó, görbe vonalzó, csuklós körző, null-körző
használata, sraffozás (város-, turista-, tematikus térképek).

.
TR-414II. évfolyam 2.félévTérképrajz és technológia0+4gyakorlati jegy

Térképek rajzolása rajzpapírra (írás szabadkézzel).
Térképek rajzolása fóliára (írás szabadkézzel).
Város- és turistatérképek.

.
TR-514III. évfolyam 1.félévTérképrajz és technológia1+3gyakorlati jegy

Térképek rajzolása fóliára (írás nélkül).
Színbontás. Maszk készítés.
Térképjelek és szimbólumok rajzolása 2 x 2 cm-es nagyságban papírra (fotózáshoz, kicsinyítéshez).

.
TR-614III. évfolyam 2.félévTérképrajz és technológia1+3gyakorlati jegy

Város- és turistarérképek rajzolása.
Névterv, szedéskiírás, szedés.
Szöveg ragasztása papírra és fóliára.

.
TR-714IV. évfolyam 1.félévTérképrajz és technológia0+2gyakorlati jegy

Fényérzékeny anyagok. Grafikai filmek felépítése, tulajdonságai.
A megvilágítás elmélete. Optikai alapfogalmak. Fényképészeti optika. Vonalas felvételkészítés. Árnyalatos felvételkészítés.
Reprodukciós üzem berendezései. Reprodukciós fényképezőgépek. Nagyítógépek. Érintkezőmásoló (kontakt) berendezések. Fényforrások. Fényadagoló, feketedésmérők.
Felvételkészítés technológiája.
Rácsfényképezés. Üvegrács, érintkezőrács. Rácselforgatás.
Additív és szubtraktív színkeverés. Színszűrés. Szín- és árnyalatkorrekciók.
Az előhívás elmélete. Előhívók összetétele, típusai. Tálas és gépi előhívás.
Retusálás.
Fényszedés. Térképi szövegek hagyományos és gépi előállítása Berthold Diatype fényszedőn.
Szövegkiírás, montírozás papírra és fóliára. A kész szedések laborálása.

.
TR-814IV. évfolyam 2.félévTérképrajz és technológia1+3gyakorlati jegy, záróvizsga

Nyomtatási eljárások:
A magasnyomtatás elve és rövid történeti áttekintése
A mélynyomtatás elve és rövid történeti áttekintése
A síknyomtatás kialakulása, történeti áttekintése
Kőnyomóforma készítése
A síknyomtatás fizikai-kémiai alapjai
Fénymásolás:
A fénymásolás elmélete, anyagai. Kromátok, dikromátok, kolloidok. Fotokémiai reakciók, színképi érzékenység. A fényérzékeny réteget befolyásoló tényezők.
A fénymásolás főbb eszközei, berendezései.
A fénymásolás alapműveletei.
Fényérzékenyítés, megvilágítás, előhívás.
Fóliamásolat előállítása dikromát-kolloidokkal. Forgatás, raszterezés, összeforgatás. Színes összmásolat.
Hagyományos ofszet nyomóformák. Ofszet nyomólemezek szerepe a nyomtatásan. Cink, alumínium és eloxált alumínium lemezek. Többfémes lemezek.
Előérzékenyített nyomóformák és másolási eljárásaik. A diazovegyületek alkalmazásának kialakulása. Fotorezol, Alazol, Ozasol (KALLE) lemezei. Előérzékenyített lemezek előnyös tulajdonságai.
Nyomólemezek korrekciós tulajdonságai.
A lemezmásolás gépesítése és automatizálása.
A térképsokszorosításban alkalmazott diazofóliák.
Az ofszetnyomóforma-készítés fejlődésének várható irányai.
Ofszetnyomtatás:
Ofszetnyomógépek felépítése, típusai, részei. Nyomómű, berakókészülékek.
Ofszetnyomógépek működése. Ívfogók, festékezőmű, nedvesítőhengerek beállítása. Előkészítés, beállítás, nyomtatás.
Ofszet próbanyomógépek. Próbanyomat és példányszámnyomtatás kapcsolata.
Nyomópapír-ismeret.
Festékismeret.

Gyakorlat:

Négyszínes technológia kialakítása.
Fóliatechnológia hausleiter eljárással. Forgatások és látszatmásolatok készítése. Színes összmásolat. Rasztermásolat.
Pozitív és negatív eredetik szerelése.
Ofszet nyomóelemek előállítása pozitív másolás eljárással.
Nyomtatás próbanyomógépen. Nyomólemez befogadása és kikezelése. Nyomóerő beállítása.
Festékezőmű és nedvesítőmű üzembehelyezése. Papírívek beigazítása. Lemezkorrektúra a nyomógépen. Példányszámnyomás. Nyomólemez konzerválása a nyomás után.Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!