2.3 Tantervi háló: Szakmai tárgyakA tárgy kódjaA tárgy neve1. szemeszter2. szemeszter3. szemeszter4. szemeszter5. szemeszter6. szemeszter7. szemeszter8. szemeszter9. szemeszter10. szemeszter
TR-x14Térképrajz és technológia 0+4 0+4 0+4 1+3 1+3 1+3 0+2 1+3
TR-x15Geodézia 3+3 2+2
TR-x16Fotogrammetria és fotointerpretáció 2+2 2+2 1+2
TR-117Bevezetés a térképészetbe 2+1
TR-x18Általános térképtan 2+0 2+2
TR-x19Térképszerkesztés-tervezés 2+2 1+4 0+3
TR-x20Vetülettan 2+2 2+2 1+1
TR-x21Tematikus kartográfia 2+1 1+2
TR-x22Számítógéppel segített térképszerkesztés 1+3 0+4 2+2 0+2 0+2 2+2
TR-333Számítógépes hálózatok 0+2
TR-x23Térképtörténet 2+0 2+0
TR-224Földrajzi névírás 2+1
TR-825Környezet- és természetvédelem 2+0
TR-926Városépítés-tájrendezés 2+0
TR-827 Térképrendszerek 2+0
TR-928 Közgazdaságtan-üzemszervezés 2+0
TR-x29Atlaszkartográfia1+21+2
TR-x30Szakszeminárium0+22+0
TR-x31Speciális kollégium2+04+0
TR-x32Szaklaboratórium0+40+10
(A szemeszterek oszlopában szereplő számok az elméleti, illetve gyakorlati órák heti óraszámát mutatja.)

Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!