3.2.4 Bevezetés a térképészetbe.
TR-117I. évfolyam 1.félévBevezetés a térképészetbe2+1gyakorlati jegy, kollokvium

A kartográfia alapfogalmainak, a térképi ábrázolás és térképolvasás módszereinek elsajátítása.
A térkép fogalma. A térkép ismérvei. Térképszerű ábrázolások. A térképezés folyamata és alapjai. A térképkészítés folyamata. A térkép tartalma. A térképek osztályzása, típusai.
A térkép mint grafikai termék. A térképi ábrázolás módszerei. A térképjel. A térképolvasás
alapjai. A térképészet irodalma.

Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!