3.1.11 Magyarország földrajza.
TR-612III. évfolyam 2.félévMagyarország földrajza2+2gyakorlati jegy, kollokvium

Magyarország természetföldrajzi viszonyai, különös tekintettel a természeti erőforrásokra.
A magyarországi tájak természeti környezeti potenciáljának értékelése.
Magyarország természetföldrajzi helyzete.
Az ország területének ősföldrajzi fejlődése.
Magyarország területének kőzetfelépítése és ásványi nyersanyagai.
Magyarország domborzata.
Magyarország éghajlata.
Magyarország vízrajza.
Magyarország növény- és állatvilága.
Magyarország talajai.
Magyarország nagytájai.

.
TR-712IV. évfolyam 1.félévMagyarország földrajza2+2gyakorlati jegy, záróvizsga

A magyar gazdaság alapjai, általános vonásai.
A gazdaság természeti alapjai (természeti erőforrások, hasznosításuk, következményeik, a környezet állapota).
A gazdaság társadalmi alapjai (gazdasági környezet, népesség, foglalkoztatottság, gazdaságirányítás).
A nemzetgazdaság általános vonásai (fejlődési tendenciák, szerkezet, fejlettség).
A magyar gazdaság fontosabb ágazatai, területi elhelyezkedésük:
Ipar (bányászat, kohászat, gépipar, vegyipar, könnyűipar, élelmiszeripar).
Mezőgazdaság (földterület, földhasználat, fontosabb ágazatok).
Forgalom (közlekedés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, idegenforgalom).
Települések, közigazgatás, önkormányzat:
Települések fejlődése.
Közigazgatás, önkormányzat.

Gyakorlat:

Az ásványi kincsek és gazdasági hasznosításuk (energiahordozók, ércek, nem fémes ásványok).
Népességföldrajz: a természetes szaporordás megyénkénti eltérései. Az ingázás - a belső vándorforgalom. A foglalkozási viszonyok.
A településhálózat jellegzetes típusai, nagyság és funkció szerint.
Az ipar szerkezeti változásainak bemutatása.
A gépipar fejlődése, a területi kapcsolatok alakulása.
A vegyiparban bekövezett változások, fejlődő és visszafejlődő szakágazatok. A gyógyszer- és a műanyagipar részletes bemutatása.
A könnyű- és az építőanyagipar ágazatainak területi struktúrája.
A gabonafélék termesztése és felhasználása.
Az ipari növények termeszése, feldolgozása, a bekövetkezett változások elemzése.
A zöldség- és gyümölcstermesztés szerepe a hazai mezőgazdaságban.
A tartósító- és konzervipar területi elhelyezkdése.
Az állattenyésztés és az állati termékek feldolgoása. A hús- és tejipar területi elhelyezkedése.
A közlekedés ágazatainak szerepe a magyar gazdaságban.
A vízgazdálkodás fontosabb kérdései.
Az idegenforgalom körzeteinek a bemutatása.
A külkereskedelemben végbement változások értékelése.Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!