3.1.5 Ökológia.
TR-106I. évfolyam 1.félévÖkológia2+0kollokvium

Szünbiológia, szünfenobiológia és ökológia, a szupraindividuális organizáció. Alapelvek: indikátorelv, limitációs elv, ökológiai környezet és tolerancia: a komplementációs elv. Populációk szerkezeti sajátságai, populációdinamika, életmenet sajátságok és demográfia. Az r- és K- stratégiák, a C-S-R startégiakoncepció. Populációk környezet - tolerancia kapcsolatai, az ökológiai niche. Intraspecifikus kompetíció. Elemi populációs kölcsönhatások: kompetíció, predáció, parazitizmus, mutualizmus, kommenzalizmus, amenzalizmus és neutralizmus. Az élőlénytársulások texturális, strukturális és működési sajátságai. Szukcesszió, a bolygatás hatása és a természetes társulások ellenállása. Az ökoszisztémák szerkezete és működése; energiaáramlás és anyagforgalom, táplálékhálózatok. A biológiai termelőképesség. A legfontosabb hazai fa- és cserjefajok. Magyarország természetes növénytakarója, különös tekintettel az erdőkre. Bioklimatológia; a növény- és állatvilág ökológiájának megismeréséhez szükséges éghajlattani alapismeretek /pl. Walter féle klimadiagramok, éghajlati övek, stb./). Talajtani alapfogalmak, talajképződés, a talajok fizikai és kémiai sajátságai, a Föld és Magyarország fő talajtípusai, talajtérképek és alkalmazásuk. A vegetáció fogalma, növényzeti övek, a Föld növénytakarója és főbb termesztett növényei. Az élőlények földrajzi elterjedése, áreatípusok, elterjedési térképek és azok szerkesztése, információtartalma és alkalmazásai. Szigetbiogeográfia és annak gyakorlati vonatkozásai (pl. a természetvédelemben). A növénytakaró térszerkezetei és azok elemzése, vegetációtérképezés, a vegetációtérképekből nyerhető információ. Tájökológia. Természet- és környezetvédelem. Célkitüzések, alapelvek, problémák. A magyarországi természetvédelem rövid bemutatása.

Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!