3.1.12 Regionális földrajz.
TR-713IV. évfolyam 1.félévRegionális földrajz2+0kollokvium

Az egyes kontinensek természetföldrajzának, fejlődéstörténetének és nagytájainak bemutatása.
Kiemelten kerül sorra a térképeken előforduló leggyakoribb természetföldrajzi objektumok (hegységek, tavak, folyók) kialakulásának értelmezése a kartográfiai névanyag természetföldrajzi tartalommal való megtöltésére.
Legrészletesebben Európa kerül bemutatásra, majd a többi kontinens (Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália).

.
TR-813IV. évfolyam 2.félévRegionális földrajz2+0kollokvium

Néhány kiemelt európai típusország (Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Alpi-országok, Ororszország, stb.) bemutatása, a történelmi léptékű társadalmi-gazdasági változások értékelése. Az egyes országok tárgyalásakor különös hangsújt kapnak a gazdasági fajlettség területi különbségei, s az ezek hátterében meghúzódó történrlmi folyamatok, valamint a természeti erőforrások térben és időben változó szerepének értékelése, illetve demográfiai arculatuk és a nemzetközi munkamegosztásban betöltött szerepük.

.
TR-913V. évfolyam 1.félévRegionális földrajz2+0záróvizsga

Európán kívüli kontinensek regionális gazdaságföldrajza:
Észak-Amerikát a világgazdaság vezető gazdasági hatalma, az Egyesült Államok, Dél-Amerikát Argentína reprezentálja. Az afrikai kontinensről a Dél-Afrikai Köztársaság, Óceániából Ausztrália kerül kiemelésre, míg Ázsiából Földünk második gazdasági nagyhatalma, Japán és a túlnépesedéssel küzdő India.

Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!