Tájoló

 1997 év 10. szám

A tartalomból:


Várjuk a jövô évi elôfizetéseket!
A TÁJOLÓ 1998-ban is 10 alkalommal, számonként 28 oldal terjedelemben, az idén megszokott kivitelben fog megjelenni A lap elôállítási költségei ­ fôleg a várható postaköltség emelkedése miatt ­ kis mértékben tovább nônek, így az elôfizetési díjat is kénytelenek vagyunk emelni.

A TÁJOLÓ egy példányának ára 1998-ban: 100.- Ft
Az éves elôfizetési díj: 900.- Ft

Fizetési kedvezmény elôfizetôinknek: akik 1997. december 31-ig feladják a csekket, azok még az idei áron, azaz 800.- Ft-ért fizethetik elô a TÁJOLÓ-t!

FONTOS! Az elôfizetô nevét és címét olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük felírni, mert ez alapján történik a postázás.
Az elôfizetési díjak a BTFSz és az MTFSz jövô évi közgyűlésein, valamint a budapesti szövetségben a hivatalos idô alatt készpénzzel is befizethetôk.
A jövô évi elsô szám megjelenése február 6-án várható, amelyet minden idei elôfizetônknek megküldünk. Kérjük az elôfizetési díjakat az elsô szám megjelenéséig befizetni. A korábbi tiszteletpéldányokat továbbra is küldjük ­ bár technikai okok miatt ­ a befizetési csekkek ezekhez a példányokhoz is mellékelve vannak.A szerkesztôség vezetôje: Schell Antal
Szerkesztôbizottság: Argay Gyula, Cseresnyés Ágnes, Hajdu Martin, Holba Ágnes,
Józsa Sándor, Lantos Zoltán, Sôtér Johanna, Tóth Eszter

Megrendelhetô a Budapesti Tájfutók Szövetségénél
Cím: 1053 Budapest, Kuria u. 3. II./2. Telefon: (06-1) 118-0933/292

Az oldalt összeállította Hajdu Martin hmartin@nepszava.hu


Vissza a tájfutás honlapjára