Ph.D.


FOKOZATOT SZERZETTEK / FINISHED PROCESSES

Sorszám
Number
Név
Name
Képzés
Form
A dolgozat címe
Title
Témavezetõ
Supervisor
Munkahely a védés idején
Workplace
Bírálók
Opponents
Védés elnök
Chairman
Védés titkár
Secretary
Védés tagok
Members
Védés idõpont
Date
42
Dékány Krisztina nappali
2012-2015
A geoinformatika szerepe a magyar alsó- és középfokú oktatásban Jesus Reyes EuroStat Matula Györgyi, Pajtókné Tari Ilona Zentai László Gercsák Gábor Harkányiné Székely Zsuzsa, Makádi Mariann, Török Zsolt 2020-02-21
41
Kerkovits Krisztián András nappali
2015-2018
Vetületi torzulások optimalizálása földrajzi térképeken Klinghammer István ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Juhász Péter, Timár Gábor Márton Mátyás Gercsák Gábor Albert Gáspár, Kállai Attila, Laky Piroska 2018-12-20
40
Olasz Angéla SZTE nappali
Nyílt forráskódú eszközök felhasználásával történő nagyméretű téradatok integrációjának elosztott számítású környezetben történő feldolgozásának elméleti és módszertani kutatása Gede Mátyás Fővárosi Kormányhivatal Barsi Árpád, Elek István Zentai László Gercsák Gábor Kovács Béla, Simó Benedek, Mélykúti Balázs 2018-09-21
39
Ungvári Zsuzsanna nappali
2012-2015
A térképi generalizálás vizsgálata különféle méretarány-tartományokban domborzatmodelleken Márton Mátyás ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Harkányiné Székely Zsuzsanna, Jesús Reyes Klinghammer István Györffy János Busics György, Nemerkényi Zsombor, Székely Balázs 2017-06-20
38
Simó Benedek nappali
2011-2014
Nyílt forráskódú térinformatikai eszközök alkalmazása a webkartográfiában Elek István Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Gede Mátyás, Havas Gergely Zentai László Györffy János Galambos Csilla, Jakobi Ákos, Juhász Attila 2017-05-02
37
Zsoldi Katalin nappali
2011-2014
3D-s térképészeti alkalmazások Jesús Reyes Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Elek István, Agárdi Norbert Zentai László Gercsák Gábor Matula Györgyi, Nemerkényi Zsombor, Turcsányiné Szabó Márta 2017-04-13
36
Gulyás Zoltán nappali
2013-2016
Reguly Antal térképészeti munkássága Gercsák Gábor Magyar Mezőgazdasági Múzeum Klinghammer István, Kubassek János Zentai László Györffy János Török Zsolt Győző, Ruttkay-Miklián Eszter, Jankó Annamária 2017-02-03
35
Merve Senem Arkan nappali
2012-2015
The Urban Cartography of Cyprus: Between the 16th and 20th Centuries Török Zsolt Győző   Gercsák Gábor, Petra Svatek Zentai László Gede Mátyás Jankó Annamária, Nemerkényi Zsombor, Jesus Reyes 2016-12-14
34
Mészáros János nappali
2009-2012
Folyószabályozási térképek geodéziai alapja Timár Gábor ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Busics György, Török Enikő Márton Mátyás Gercsák Gábor Szabó György, Mari László, Jankó Annamária 2016-03-04
33
Agárdi Norbert nappali 2010-2013 Automatizálási lehetőségek a tematikus kartográfiában Márton Mátyás MTA CsFK Földrajztudományi Intézet Györffy János, Pődör Andrea Klinghammer István Gercsák Gábor Jakobi Ákos, Jankó Annamária, Turczi Gábor 2014-10-10
32
Turczi Vanda nappali 2006-2009 Tematikus térképek harmonizálása az Európai Unión belül - Környezetértékelő európai típustérkép kialakítása Jesús Reyes
Philippe Quodverte
Orleans University Klighammer István, Laurent Touchart Gábris Gyula Gercsák Gábor Guillaume Giroir, Jean-Michel Pellé, Telbisz Tamás 2012-04-17
31
Simonné Dombóvári Eszter nappali
2005-2008
Interaktív webes alkalmazások lehetőségei a térképészeti alapismeretek oktatásában 4-6-8 osztályos középiskolák számára) Jesús Reyes Bécsi Műszaki Egyetem Elek István, Pajtókné Tari Ilona Zentai László Gercsák Gábor Harkányiné Székely Zsuzsa, Márton Mátyás, Nemerkényi Zsombor 2012-03-13
30
Kovács Béla nappali
1997-2000
A műholdas helymeghatározó rendszer (GPS) és a délszláv térség történeti és modern térképeinek kapcsolata Györffy János, Timár Gábor ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Harkányiné Székely Zsuzsa, Jesús Reyes Klinghammer István Gercsák Gábor Jankó Annamária, Mucsi László, Nemerkényi Zsombor 2011-01-14
29
Maigut Vera nappali
2000-2004
A földtani térképszerkesztés geoinformatikai problémáinak megoldási lehetőségei (PDF) Török Zsolt Magyar Állami Földtani Intézet Brezsnyánszky Károly, Jesús Reyes Kubovics Imre Gercsák Gábor Györffy János, Harkányiné Székely Zsuzsa, Pődör Andrea 2010-09-16
28
Gede Mátyás nappali
2004-2007
Webkartográfia és geoinformatika a térképészeti örökség védelmében (PDF) Györffy János ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Fekete István, Jankó Annamária Klinghammer István Gercsák Gábor Barsi Árpád, Mihály Szabolcs, Timár Gábor 2010-06-11
27
Irás Krisztina nappali
2003-2006
Portolán térképek kartográfiai vizsgálata digitális módszerekkel (tézisek) Török Zsolt - Klinghammer István, Jankó Annamária Márton Mátyás Gercsák Gábor Gábris Gyula, Györffy János, Sümeghy Zoltán 2010-06-07
26
Danku György nappali
2001-2004
Kozmográfia és kogníció (PDF) Klinghammer István OSZK Pléh Csaba, Török Zsolt Győző Zentai László Gercsák Gábor Kövecses Zoltán, Jankó Annamária, Márton Mátyás 2010-03-19
25
Havas Gergely nappali
2000-2003
Internetes földtani térképek szerkesztési elvei (PDF) Zentai László Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Harkányiné Székely Zsuzsa, Unger Zoltán Kubovics Imre Gercsák Gábor Brezsnyánszky Károly, Mari László, Jesús Reyes 2010-03-12
24
Matula Györgyi nappali
2001-2004
A térinformatika szerepe és lehetőségei az oktatásban (alap- és szakképzés) (PDF) Zentai László Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet Harkányiné Székely Zsuzsa,
Jesús Reyes
Márton Mátyás Györffy János Jakobi Ákos, Pődör Andrea, Turczi Gábor 2010-02-19
23
Albert Gáspár nappali
2001-2004
Háromdimenziós földtani modellek fejlesztésének és megjelenítésének módszerei térinformatikai szemlélettel (PDF) Zentai László MÁFI Elek István
Geiger János
Klinghammer István Györffy János Brezsnyánszky Károly, Sárközy Ferenc, Székely Balázs 2010-01-05
22
Nemerkényi Zsombor nappali
1999-2003
Magyar László térképészeti munkájának összehasonlító elemzése (PDF) Klinghammer István   Dutkó András, Gábris Gyula Kubovics Imre Györffy János Gercsák Gábor, Plihál Katalin, Rákóczi István 2009-03-27
21
Juhász Péter nappali
2000-2003
Magyarországi topográfiai térképek vetületének torzulási vizsgálata (PDF) Györffy János MTA SZTAKI Timár Gábor, Varga József Klinghammer István Gercsák Gábor Ádám József, Kállai Attila, Mihály Szabolcs 2008-12-12
20
dr. Holló Szilvia Andrea egyéni
2006-2007
Az önálló magyar polgári térképezés kezdete és a Pesti Városi Mérnöki Hivatal tevékenysége (1867-1873) (PDF) Zentai László - Jankó Annamária
Klinghammer István
Kubovics Imre Györffy János Bak Borbála, Plihál Katalin, Suba János 2008-12-05
19
Sváb Emese nappali
1999-2003
Sekélyvizű tavak vízminõség-vizsgálata, állapotfelmérése mûholdas távérzékelés segítségével (PDF) Zentai László - Mari László, Mucsi László Klinghammer István Elek István Barsi Árpád, Padisák Judit, Turczi Gábor 2008-10-14
18
Petrik Ottó nappali
1997-2000
Mikrohullámú távérzékelt adatok integrálása a felszínvizsgálatokba (PDF) Ferencz Csaba FÖMI Barsi Árpád, Timár Gábor Klinghammer István Elek István Molnár Gábor, Harkányiné Székely Zsuzsa, Mucsi László 2008-02-08
17
Mihályi Balázs nappali
2003-2006
Történelmi események térinformatikai feldolgozása (eseményorientált térinformatika) (PDF) Zentai László Invitel Magyarország Elek István, Jankó Annamária Gábris Gyula Györffy János Márton Mátyás, Suba János, Számvéber Norbert 2007-05-31
16
Galambos Csilla nappali
1995-2002
Digitális földtani térképek jelkulcsának kidolgozása integrált térinformatikai alkalmazások számára (PDF) - tézisek Márton Mátyás Magyar Állami Földtani Intézet Harkányiné Székely Zsuzsa,
Jesús Reyes
Klinghammer István Györffy János Mucsi László, Szabó Csaba, Karátson Dávid 2006-06-26
15
Bartos-Elekes Zsombor nappali
1999-2002
Nyelvhasználat a térképeken
(Erdély, XIX. és XX. század) - tézisek
Török Zsolt Babes-Bolyai Egyetem Jankó Annamária, Márton Mátyás Gábris Gyula Györffy János Bak Borbála, Zentai László, Dutkó András 2006-04-24
14
Bognár Péter nappali
1997-2000
Mûholdas termésbecslési eljárások (HTML) Ferencz Csaba ELTE Geofizikai Tanszék Mucsi László,
Zentai László
Klinghammer István Márton Mátyás Szabó Mária, Mari László, Pap László 2005-06-08
13
Dutkó András Ákos nappali
1996-1999
A Világóceán földrajzinév-tára és elektronikus atlasza (HTML) Márton Mátyás Ka-Tó Miskolc Bt. Karátson Dávid, Jankó Annamária Gábris Gyula Gercsák Gábor Brezsnyánszky Károly, Fábián Pál, Turczi Gábor 2004-06-22
12
José Jesús Reyes Nunez nappali
1997-2000
Térképészeti alapismeretek bemutatása a weben - tézisek (HTML) Török Zsolt ELTE Térképtudományi Tanszék Papp-Váry Árpád,
Bernek Ágnes
Gábris Gyula Györffy János Mezõsi Gábor, Perczel György, Elek István 2002-11-21
11
Pődör Andrea

publikációk
nappali
1995-1998
Horgászvizek tematikus térképezése (Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése) - tézisek (HTML) Márton Mátyás Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Klinghammer István, Tardy János Gábris Gyula Györffy János Hunyadi György, Szabó Mária, Tóth József 2002-06-19
10
Brezsnyánszky Károly
publikációk
egyéni
1997-2001
Földtani térképezés: Terepi felvételezés - térképi összegzés Györffy János MÁFI Cserna Zoltán, Detrekői Ákos Márton Péter Márton Mátyás Pécsi Márton, Klinghammer István, Andó József 2001-12-03
9
Elek István
publikációk
egyéni
2000-2001
A térinformatika alkalmazása az olajkutatásban (HTML) Klinghammer István Isis Kft. Detrekői Ákos, Mezősi Gábor Márton Péter Zentai László Pogácsás György, Mélykúti Gábor, Márton Mátyás 2001-11-21
8
Csató Éva
publikációk
egyéni
1997-2001
Műholdadatok térképészeti alkalmazása (HTML) Klinghammer István FÖMI Lóki József, Mezõsi Gábor Márton Péter Györffy János Papp-Váry Árpád, Márton Mátyás, (Ferencz Csaba) 2001-11-06
7
dr. Turczi Gábor
publikációk
egyéni
1997-2001
Térkép alapú informatika a földtudományban
tézisek és a teljes dolgozat
(HTML)
Zentai László MÁFI Kertész Ádám, Márkus Béla Márton Péter Márton Mátyás Mélykuti Gábor, Harkányiné Székely Zsuzsanna, Haas János 2001-06-06
6
Elizabeth Lipcsey egyéni
1996-2000
Cartographic aspects of the use of digital land information in geographic information systems for planning purposes - angolul - in English Györffy János Karlstadti Egyetem (Svédország) Arnberg Wolter, Vekerdy Zoltán Márton Péter Zentai László Kertész Ádám, Per Vidén 2000-06-16
5
Harkányiné Székely Zsuzsanna egyéni
1998-2000
Az éghajlati vízellátottság kérdéseinek vizsgálata földrajzi információs rendszerek alkalmazásával Zentai László Szent István Egyetem (Gödöllő) Vermes László, Márkus Béla Márton Péter Györffy János Mélykúti Gábor, Antal Emánuel, Papp Sándor 2000-06-15
4
dr. Verrasztó Zoltán egyéni
1997-2000
Térképi döntéstámogatás a környezetvédelemben Klinghammer István Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség,
MÁV
Rapcsák Tamás, Alföldi László Márton Péter Márton Mátyás Török Gábor, Perczel György, Zámbó László 2000-05-18
3
dr. Pétery Kristóf egyéni
1997-1998
Multimédiás lehetőségek alkalmazása és a Magyar Országos Barlangkataszter Klinghammer István Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola,
AB Aegon
Mezősi Gábor, Tardy János Márton Péter Györffy János Papp-Váry Árpád, Somogyi Sándor, Török Zsolt 1998-05-28
2
Plihál Katalin egyéni
1997-1998
Magyarországot és az Erdélyi Fejedelemséget ábrázoló térképek forrásai - theses Klinghammer István Országos Széchényi Könyvtár Török Zsolt, Bak Borbála Márton Péter Györffy János Berényi István, Zentai László 1998-04-02
1
Vekerdy Zoltán egyéni
1996
Geographical information system based hydrogeological modelling of alluvial regions Allard M.J. Meijerink, Jan C. van Dam Vituki Rt., Budapest; ITC Enschede, NL Kertész Ádám, Hermann Th. Verstappen Márton Péter Györffy János Márton Mátyás, Ferencz Csaba 1996-09-20

ÁTMINŐSÍTÉS / RE-QUALIFICATION

Név
Name
Dátum
Date
Eredeti doktori oklevél
Original diploma
Téma
Topic
PhD oklevél száma
No. of PhD diploma
dr. Gercsák Gábor 1995. IV. 20. D-159/86 Földrajzi változások a világ alumíniumiparában E-19/1995
dr. Jankó Annamária 1997. XI. 5. D-342/89. Magyarország topográfiai térképművei 1869-1950 között E-130/1997
dr. Kaszai Pál 1996   A különleges (katonai tematikus) térképek tartalma és formája a Magyar Honvédség követelményeinek tükrében. (majdnem teljes szöveg)  

FOLYAMATBAN LÉVŐ ELJÁRÁSOK / IN PROGRESS

Név
Name
Képzés
Form
A dolgozat címe
Title
Témavezetõ
Supervisor
Munkahely
Workplace

TÉRKÉPÉSZ HALLGATÓINK, AKIK MÁS SZAKTERÜLETEN SZEREZTEK PHD FOKOZATOT 2000 UTÁN / FORMER CARTOGRAPHY STUDENTS WHO GOT PHD IN OTHER AREAS (AFTER 2000)

Név
Name
Dolgozat
Title
Végzés
Study year
Fokozatszerzés helye
University where they got the Phd
Fokozatszerzés éve
PhD year
Balassa Bettina Időléptékes térképezés gyakorlati alkalmazásai
2004
PTE földtudomány
2012
Bite Katalin Emese Application of Geoinformatics for the Improvement of Airport Processes
2009
BME
2010
Kollár Szilvia Spatio-Temporal Analysis of Vegetation Habitats in Riparian Wetlands
2008
NYME Kitaibel Pál Környezettudományi DI
2014
Sántha István A nyugati burját társadalomszerkezet alapvonásai
1996
ELTE, nyelvtudományok (mongolisztika)
2004
Selmeczi Ildikó Prepannóniai miocén képződmények a Dunántúli-középhegység DNy-i részén
1983
PTE
2004
Síkhegyi Ferenc A Somogyi- és Zalai-dombság neotektonikája, -morfostukturális vizsgálata
1972
NYME
2009
Sümeghy Zoltán A szegedi városi hősziget területi és időbeli eloszlásának térképezése és elemzése
1996
SZTE
2004
Tolnai Gábor A budapesti átmeneti övezeti Duna-partok történeti fejlődése és funkcionális megújulása
2012
ELTE, földtudomány (földrajz)
2020