Publikációs lista

Referált tudományos kiadványokban megjelent cikkek

Miszlivecz E., Turczi G. (1987) A palaeontological data base and its processing system on personal computer: A methodological experiment. - Annales, Sec. Geol., Tom. XXVII., Budapest.

Erdélyi Gáborné, Ó Kovács L., Turczi G. (1988) Az Országos Földtani Adattárban található mikrofilmezett szénhidrogén-kutató fúrások számítógépes nyilvántartási rendszere. - Földt. Kut., XXXI. 1., pp. 41-46, Budapest.

Síkhegy F., Turczi G. (1990) Bauxitprognózis korszerűsítése távérzékelési módszerek és számítástechnikai eszközök alkalmazásával. - Földt. Kut., XXXIII. 3. pp. 33-40., Budapest.

Scharek P., Tullner T., Turczi G. (1993) Application of GIS technology in geological mapping in the Hungarian Geological Survey. - Annual report of the Hungarian Geological Survey, 1992., Budapest.

Scharek P., Tullner T., Turczi G. (1994) Die Nützung geographischer Informationssysteme in der regionalen und angewandten Geologie - Zeitschrift für Angewandte Geologie Vol. 40/2 pp. 87-91, Hannover, Germany.

Turczi G., Szeiler R., Tullner T., Marsi I. (1996) A térinformatikai feldolgozás. (Kis és közepes radioaktivitású hulladék-elhelyezése), MÁFI Évi Jelentés 1996 évről., Budapest.

Brezsnyánszky K., Turczi G. (1998) Litografált térképektől a térinformatikáig
Földtani Közlöny 128/1, 145–156 Budapest.

Turczi G., Szeiler R., Tullner T (1999) GIS as major tool in site determination for low-and mediumlevel radioactive waste disposal – GIS Zeitsschrift für raumbezogene Information und Entscheidungen, Band. 12, Vol. 12., Weiden.

Turczi G. (in press) Hulladékelhelyetés – döntéselőkészítés térinformatikával. Földtani közlöny, Budapest.

Turczi G. (in press) A térinformatikai adatbázis és a kartografált térkép. Geodézia és kartográfia, Budapest.

Konferencia kiadványokban megjent előadások

Scharek P., Tullner T., Turczi G. (1993) GIS as a basic tool in the regional and applied geological mapping of the Little Hungarian Plain. - EGIS '93 Conference Proceedings, pp. 1613-1614, Genoa, Italy.

Scharek P., Tullner T., Turczi G. (1994) The digital geological map series of the Little Hungarian Plain. First European Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems. - Conference Proceedings, Vol. 2. Abstract N°56, Bologna, Italy.

Scharek P., Tullner T., Turczi G. (1995) GIS for Environmental Management in the Little Hungarian Plain (Kisalföld). - JEC '95 Conference Proceedings, Vol. 1. pp. 361-367, The Hague, The Netherlands.

Turczi G. (1997) The role of GIS in facility siting for radioactive waste disposal. - EGIS '97 Conference Proceedings, pp. 1613-1614, Vienna, Austria.

Egyéb kiadványokban megjelent cikkek

Marsi I., Síkhegy F., Turczi G. (1990) Bauxitprognózis távérzékelési módszerek felhasználásával. - Kozmo-aerogeológiai kutatási módszerek, KGS Moszkva.

Turczi G. (1992) A GIS földtani alkalmazása. - Számítástechnika, VII. évf. 5., Budapest.

Scharek P., Tullner T., Turczi G. (1993) A Kisalföld környezetföldtani térképezése (Environmental-geological mapping of the Little Hungarian Plain). - Térinformatika, 1993/4, p. 9., Budapest.

Scharek P., Tullner T., Turczi G. (1995) Digging deeper: Hungary’s Geological Survey increases its GIS activity - GIS Europe Magazine May 1995, pp. 28-30.

Scharek, P., Tullner, T., Turczi, G. (1995) Hungary's geological survey increases its GIS activity - Global Link, 1. (2) p. 4.

Turczi G. , Tihanyi L. (1995) Atomerőmű és földrajz. - Számítástechnika X. évf. 24., Budapest.

Chikán G., Chikán G.-né, Kókai A., Turczi G. (1997) Földtani vizsgálatok Paks környékén 1985-1994. - Akadémiai kiadó, Budapest.

Turczi G., Szeiler R., Tullner T. (1997) Between a rock and a hard place - GIS Europe Magazine May 1997, pp. 26-29.

Tudományos projektek zárójelentései

Turczi G., Szeiler R., Tullner T. (1994) A Paksi Atomerőmű körzetének földtani felépítése. Térinformatikai adatbázis. Jelentés (MÁFI) T: 16645, Budapest.

Turczi G., Szeiler R., Tullner T. (1995) Kis és közepes rádióaktivitású hulladék-elhelyezésre alkalmas területek kijelölése a Mezőföldön. A térinformatikai adatbázis. Jelentés (MÁFI) T: 16785, Budapest.

Szakmaspecifikus alkotások

Térképek (GIS adatbázisból felépített és kartografált publikált térképek)

A Balaton–felvidék földtani térképe
1:50 000 (1999)

A Börzsöny — Visegrádi–hegység és környezetének fedetlen földtani térképe 1:50 000 (1999)

A Velencei–hegység földtani térképe
1:25 000 (2000)

A Balatonfő — Velencei–hegység mélyföldtani térképe (preszarmata felszín) 1:100 000 (2000)

DANREG Danube Region Environmental Geology Program térképei (1999):

1:100 000 méretarányú térképek:

Map of the environmental hazards

Surface geological map

1:200 000 méretarányú térképek:

Map of the Pre-Tertiary basement

Lithofacies and thickness map of the Pannonian

Lithofacies and thickness map of the Pontian and Pliocene

Map of genetic types and thickness of Quaternary sediments

Tectonic map

Hydrogeological map

Bouguer anomaly map

Geothermal potential map

Neotectonic map

Engineering geological map

Geological cross sections

1:500 000 méretarányú térképek:

Stripped gravity anomaly map

Magnetic    T anomaly map

Gravity lineament map ( calculated with Blakely-method)

Results of the magnetotelluric measurements

Contour map of the Pre-tertiary basement

Contour map of the Pannonian basement

Thickness of the Quaternary sediments ( based on Schlumberger DC soundings)

Apparent resistivity map AB=200m ( based on Schlumberger DC soundings

Térinformatikai adatbázisok (adatszerkezetet kialakítása)

Kisalföld földtani adatbázisa (1992)

Paks 10 km körzeténet adatbázisa (1994)

Kis és közepes rádióaktivitású hulladék-elhelyezésre alkalmas területek kijelölése — Mezőföld 1:100 000 komplex alapadatadatbázisa (1996)

Az Alföld földtani adatbázisa (1998)

A Duna Régió (DANREG) komplex földtani adatbázisa (1999)

Magyarország 1:100000 méretarányú felszíni földtani térképei (1998- )

Magyarország fúrási adatbázisa (1998 - )