Doktoranduszok publikációi
(készült 2001-ben)

ELEK ISTVÁN
eleki.jpg - 7089 Bytes


Elek István egyéni
2000-2001
A térinformatika alkalmazása az olajkutatásban Klinghammer István Isis Kft. Detrekői Ákos, Mezősi Gábor Márton Péter Zentai László Pogácsás György, Meskó Attila, Barsi Árpád

Elek István - Kovács György: "A Walsh-transzformáció alkalmazása a mélyfúrási geofizikában"
Alkotó Ifjúság Pályázat, 1984 (I. díjas)

Elek István: "A főkomponens analízis néhány mélyfúrási geofizikai alkalmazása (kutak közti rétegtani korreláció, karotázs szelvények rétegekre bontása)"
Magyar Geofizika, 1986. 1.sz.

Elek István: "A főkomponens analízis alkalmazási lehetőségei a mélyfúrási geofizikában"
Alkotó Ifjúság Pályázat, 1987. (I. díjas)

Elek István: "A főkomponens analízis alkalmazási lehetőségei az elektrofáciesek azonosításában"
SZKFI Műszaki Tudományos Közleményei, 1987. 2.sz.

Elek, István: "Some Applications of Principal Component Analysis: Well-to-Well Correlation, Zonation"
GEOBYTE, may 1988, Tulsa, Oklahoma

Elek István: "Gyors porozitás becslés nyers karotázs-szelvényekből főkomponens analízissel"
SZKFI Müszaki Tudományos Közleményei, 1988. 3.sz.

Elek István: "Az elektrofácies-analízis jelenlegi helyzete I. rész "
Magyar Geofizika, 1988. 3.sz.

Elek István: "Az elektrofácies-analízis jelenlegi helyzete II. rész"
Magyar Geofizika, 1988. 4.sz.

Balázs László-Elek István-Komlósi Zsolt-Kovács György: "Mélyfúrási geofizika és a szeizmikus adatok komplex értelmezésének néhány kérdése"
Magyar Geofizika, 1988. 4.sz.

Elek, István: "Fast Porosity Estimation by Principal Component Analysis"
GEOBYTE, June 1990, Tulsa, Oklahoma

Elek István: "Útban a téridőinformatika felé"
TÉRINFORMATIKA, 1991, Budapest

Elek István: "Térinformatikai rendszerek tervezése"
TÉRINFORMATIKA, 1991, Budapest

Elek István - Pandiné Szegedi Szilvia - Benkő Zoltán - Kovács György - Pintér Zsolt: A MOL Rt. Külföldi Szénhidrogénkutatási Koncessziós Térinformatikai Rendszere
VI. Országos Térinformatikai Konferencia, Szolnok, 1996. Szeptember 26-27.

Elek István-B. Árgyelán Gizella: Olajozott fejlesztés: A MOL egyik közel-keleti koncessziós kutatási térinformatikai rendszere
Térinformatika, 1999/4. Június

Elek István: Egy térinformatikai rendszer arab olajmezők feltárásában
Magyar Geofizika, 41. évfolyam, 3.sz., 2000

Elek István: "Döntés-előkészítő információs rendszer külföldi koncessziós kutatások vezetői számára"
Geodézia és Kartográfia, 2000. október