2.3 Pontosság

Általános szabály kell legyen, hogy a versenyző ne észlelhessen pontatlanságot a térképen. A térkép egészének pontossága függ a mérés (helyzet, magasság és alak) és a rajzolás pontosságától. Egy tájfutótérkép helyzeti pontossága meg kell hogy egyezzen a tájolóval és lépésszámlálással elérhető pontossággal. Egy tereptárgyat olyan pontosan kell bemérni, hogy a tájolót és lépésszámlálást használó versenyző biztosan ne észleljen eltérést a térkép és a terep között. Általában a távolság 5 %-os pontossága szomszédos tereptárgyak között kielégíti ezeket a követelményeket.

Az abszolút magasság pontosságának tájfutótérképen kicsi a jelentősége. Másrészt fontos, hogy a térkép helyesen ábrázolja a relatív magassági különbségeket a szomszédos tereptárgyak között.

A futó számára nagyon fontos az alak pontos ábrázolása, mert a domborzat helyes, részletes és néha eltúlzott ábrázolása alapvető előfeltétel a térképolvasáshoz. Mindamellett, a sok kis részlet sem rejtheti el az átfogó domborzati alakzatot. Bármely térképhasználó számára elsődlegesen fontos a rajzolás pontossága, mert szorosan kapcsolódik a térkép végső megbízhatóságához.

Általános szabály, hogy ezeket az előírásokat szigorúan be kell tartani. Ha azonban egy bemért tereptárgyat a térképre rajzolunk, figyelni kell annak közvetlen környezetére, és az olvashatóság javítása érdekében megengedhetők eltérések a megszabott vonalvastagságtól - lásd a 3.2 bekezdést.