2.4 Generalizálás és olvashatóság

A jó tájfutóterepen sok és változatos tereptárgy van. Azokat, amelyek a leglényegesebbek a versenyzőnek, ki kell válogatni és ábrázolni kell. Ahhoz, hogy ezt elérjük, és hogy a térkép olvasható és könnyen értelmezhető legyen, kartográfiai generalizálást kell alkalmazni. A generalizálásnak két fázisa van - a szelektív és a rajzi generalizálás.

A szelektív generalizálás során el kell dönteni, mely részleteket és tereptárgyakat ábrázolunk a térképen. Két fontos szempont befolyásolja ezt a döntést - a tereptárgy jelentősége a futó szemszögéből és hatása a térkép olvashatóságára. Néha a két szempontot nem lehet összeegyeztetni, de az olvashatóság követelménye soha nem hanyagolható el annak érdekében, hogy feleslegesen sok, kis részletet és tereptárgyat ábrázoljon a térkép. Ezért a térképhelyesbítés során szükséges egy minimális méret elfogadása a különböző objektumokra. Ezek a küszöbértékek némileg változhatnak térképről térképre a kérdéses objektumok mennyiségének megfelelően. Azonban az állandóság a tájfutótérkép egyik leglényegesebb jellemzője, és ezért ugyanazokat a válogatási kritériumokat kell használni a teljes térképen.

A rajzi generalizálás nagy hatással van a térkép érthetőségére. Egyszerűsítés, helyettesítés, nagyítás ennek határáig alkalmazható.

Az olvashatóság megköveteli, hogy a jelek mérete, a vonalak vastagsága és egymástól való távolsága az emberi szem nappali felbontóképességének megfeleljen. A jelek kialakításában minden tényezőt - kivéve a szomszédos jelek egymástól való távolságát - figyelembe vettek.

A térképen szereplő legkisebb tereptárgy mérete részben a jel grafikai tulajdonságaitól (alak, formátum és szín) és részben a szomszédos jelek helyzetétől függ. Közvetlenül szomszédos tereptárgyaknál - amelyek több helyet foglalnak el a térképen, mint a terepen - alapvető elvárás, hogy megmaradjon a helyes viszony köztük és más közeli tereptárgyak között.